Trender inom digital marknadsföring 2023

Är 2023 året då AI-genererat innehåll kommer börja användas på stor skala? Hur förbereder vi oss på cookiedöden? Hur förändras vårt arbete i och med övergången till Google Analytics 4? I det här inlägget blickar vi framåt och pratar om hur digital marknadsföring förändras under 2023.

chatgpt vs searchintent

Framtidsspaning SEO

Vilka SEO-begrepp snackades det mest om 2022?

2022 har verkligen varit året då AI etablerade sig på riktigt. Få har nog missat OpenAIs explosivt framgångsrika lansering av ChatGPT, som på kort tid fått fler än 100 miljoner användare.

Googles löpande uppdateringar har också spelat en framträdande roll under året. Sökresultaten har fluktuerat rejält, inte minst i spåren av core-uppdateringarna som Google lanserade i maj och september. De kvalitetsorienterade uppdateringarna som Google rullat ut under paraplyet Helpful Content Update har också stått i rampljuset.

Utvecklingen kring kvalitativt innehåll och vad som egentligen håller måttet där har varit extra viktigt att hålla koll på. En trend som ytterligare cementerats i och det sjumilakliv som tagits på fronten för AI-genererat innehåll från nylanserade verktyg som ChatGPT och nu även med Googles egna Bard. Här snackar vi eventuellt om ett paradigmskifte.

 

AI-genererat innehåll har blivit mer accepterat

Google har historiskt varit uttalat kinkiga med auto-genererat innehåll. Så sent som i maj 2022 slog Googles Senior Search Analyst John Mueller fast att innehåll som skapats av en AI var att betrakta som autogenererat innehåll, uttryckligen “mot reglerna” (i Webmaster Guidelines) och rätt och slätt spam.

Nu har Google nyanserat bilden rejält och den nya linjen kan, något förenklat, sammanfattas som att bra innehåll är bra innehåll, oavsett om upphovspersonen andas eller inte. AI-genererat innehåll har därmed blivit betydligt mer användbart och kommer med all sannolikhet att stå för en växande andel av det innehåll vi ser och tar del av.

Betyder det här att mänskliga skribenter kommer att gå samma väg som borstbindare, backstugusittare, fjärdingsmän och andra bortglömda expertiser? Nej. Bestämt nej, säger vi. Men AI kan vara ett bra komplement när vi skapar innehåll.  Ett digitalt bollplank som hjälper oss att effektivisera arbetet och kvalitetssäkra innehållet.

 

Experience kompletterar EAT

Under 2022 har Google också hunnit med att uppdatera de så kallade EAT-riktlinjerna och företagets Search Quality Rater Guidelines vid två tillfällen. I december fick EAT ett extra E (för experience) och förkortningen lyder nu E-EAT. Det nya E:et, i den inte fullt lika klatschiga nya akronymen, står för “experience”.

Tillägget indikerar att skribentens erfarenhet och bakgrund nu spelar in vid bedömningen av innehåll och dess kvalitet. Relevanta och dokumenterade kunskaper inom det aktuella har blivit en allt viktigare faktor, åtminstone inom ämnen som faller inom YMYL-ramen. Det blir med andra ord svårare att komma undan freestajlade råd om exempelvis hälsa och medicin om du inte har en läkarexamen i bagaget.

En annan spännande utveckling vi hållit ögonen på är de alltmer frekventa förändringarna i SERPen. Bland annat så har flera nya former av featured snippets dykt upp och multisearch och continuous scroll har lanserats. Tre uppdateringar som kommer att påverka hur användarna interagerar med sökresultaten och därmed även värdet av att ha en viss position.

 

Viktiga förändringar du inte får missa under 2023

Universal Google Analytics försvinner helt och hållet i juli 2023. Har man ännu inte uppdaterat till GA4 är det hög tid att göra det nu. I samband med bytet är det superviktigt att inte glömma att spara den historiska GA-datan, då den blir otillgänglig i samband med att UA släcks ner för gott.

Den snabba utvecklingen kring AI och verktyg som ChatGPT kommer göra det spännande att följa Googles reaktion och hur algoritmerna kommer förhålla sig till det AI-genererade innehållet, och innehåll generellt framöver. En sak är säker. Kvalitet och relevans kommer även i fortsättningen vara en förutsättning för att skapa synlighet och genomslag i söket. AI:ins genombrott innebär inte att det blir lättare att ranka utan att både kraven och konkurrensen blir hårdare.

I dagarna släppte Google en uppdatering där de pratar om att de ska belöna högkvalitativt innehåll, oavsett hur det har producerats. Läs mer uppdateringen här.

laptop med statistik & data med mobil, penna och anteckningsblock

 

Så hjälper vi våra kunder att navigera i det nya söklandskapet

Vår filosofi som bolag är att alltid arbeta proaktivt och ligga i utvecklingens framkant, istället för att reagera på utvecklingar och uppdateringar som redan skett. Vi vet att alla kunder och uppdrag är unika, och det innebär att våra lösningar också behöver vara det. Det är vårt jobb att inte bara ligga steget före och utbilda oss kring de uppdateringar och förändringar som löpande presenteras, utan även att hitta den bästa tillämpningen av de insikterna åt varje enskild kund, vid varje uppdrag, varje dag.

Vi är övertygade om att ett holistiskt perspektiv är nyckeln till att förstå användarna och skapa riktiga resultat, på både kort och lång sikt. Att alltid fokusera på helheten och användarnas upplevelser snarare än att stirra oss blinda på specifika sökord eller positioner. Genom att se till helheten och tillämpa insikter, erfarenheter och till och med bakslag kan vi löpande anpassa strategier och insatser över tid och nå reella, långsiktiga resultat.

laptop visar statistik från Google Analytics

Så utvecklas SEO-specialistens roll under det kommande året

Det kommer vara viktigare än någonsin att hålla koll på hur Google förhåller sig till innehåll och hur man på bästa sätt kan effektivisera arbetet och processerna med hjälp av AI. Som specialist kommer det därför vara en essentiell egenskap att vara nyfiken och ta eget ansvar för att utforska nya möjligheter och utbilda sig själv. Potentialen är oerhört stor om man förstår hur Google förstår sig på innehållet.

Vi är också övertygade om att vi som experter måste vara prestigelösa och inse att den “digitala terrängen” är ständigt föränderlig. Vissa saker som har funkat historiskt kommer inte nödvändigtvis fungera lika bra framöver. Samtidigt tror vi inte att SEO-branschen kommer vändas upp och ned över en natt. Tittar man till exempel på Google röstsök så var det många i branschen som tvärsäkert proklamerade att röstsök skulle riva upp allt med rötterna och att marknaden skulle revolutioneras helt och hållet. Somliga siare har väntat på röstrevolutionen i mer än tio år, utan att något har hänt.

Det kan låta självklart… men att hålla sig uppdaterad är alltjämt en av de viktigaste uppgifterna för de som vill skapa reella resultat i det organiska söket. Men det räcker inte att hålla koll på uppdateringarna i takt med att de släpps. Lika viktigt är att förstå syftet bakom dem och att löpande göra nödvändiga förändringar i processer och arbetssätt för att få de bästa förutsättningarna till lyckade SEO-projekt.

“De bästa experterna är de som förstår vikten av att vara anpassningsbar och hela tiden strävar efter att lära sig mer” – gammalt SEO-djungelordspråk

illustrerad laptop med robothand

Framtidsspaning Google Ads

Vilka begrepp pratades det mest om 2022 kopplat till Google Ads?

→ Performance Max

Performance Max är en kampanjstrategi som gör det möjligt att annonsera på alla Googles annonsutrymmen under en och samma kampanj. Annonserna styrs efter beteenden och insikter som vi ger till Google baserat på lärdomar, sökord och data.

Syftet är att:

  • Maximera räckvidden
  • Nå ut på Googles alla annonsutrymmen och format. Hitta nya kunder oavsett var och när de söker efter eller konsumerar innehåll.
  • Öka trafiken och försäljningen
  • Nå fler konverterande kunder på Google och öka din försäljning online, i butik eller tvärs flera kanaler.
  • Ta del av användbar information och trender
  • Få konkreta insikter för att förbättra kampanjresultaten och hitta nya och oväntade målgrupper som matchar dina mål.

För annonsörer som tidigt använt sig av Shopping och Local Ads är nu tvungna att använda sig av den nya kampanjstrategin eftersom Performance Max ersatt dessa metoder. Det är inget att vara orolig över utan istället för att skapa upp en enskild kampanj ropar annonsörer in all data i Performance Max.

Vad kommer att dominera Ads-diskursen 2023?

→ Spårning, cookiedöden (trots att den ständigt skjuts upp) samt GA4 eftersom mycket data samlas där.

På vilket sätt jobbar SearchIntent proaktivt med kunder för att implementera det?

→ Ser till att GA4 är implementerat samt ha koll på kundernas cookie-lösningar. Det är även viktigt att få kunder att förstå helheten.

Hur kommer arbetet i Google Ads kommer skilja sig åt från föregående år under 2023?

→ Det kommer bli svårare och svårare att spåra händelser samtidigt som beteende-datan och Googles algoritmer jobbar för att kompensera för detta. Att lära sig förstå hur Google vill att vi specialister bygger kontostrukturer kommer bli ett primärt arbete för 2023 jämfört med 2022. Detta medför återigen värdet att förklara för kunder hur de ska utvärdera vardera kanal utifrån helheten.

Låt oss ta en b2b-kund som exempel:

Inom B2B är det få användare som väljer att genomföra åtgärder direkt via generiska sökord eller en första exponering. Intressenter söker vanligtvis på utmaningar/problem de har eller en produkt de är ute efter. När de hittat en lösning på problemet jämför de olika aktörer och återvänder till varumärket med hjälp av direkttrafik, organiskt sökresultat eller varumärkesannonnsering. Denna process varierar i tid beroende på kostnad, komplexitet och omfattning. Om det kräver mycket energi och pengar från användaren tar det längre tid innan köpresan nått sitt slut. Principen är detsamma när det gäller andra kanaler exempelvis social, men istället för sökord är det ett tydligt budskap, målgrupp och frekvensen som är nyckeln.

Ta större plats i det digitala. Det vill säga, är målgruppen relevant är det viktigt att ta plats, oavsett vad. Alternativet är att ge utrymme till konkurrenter. Vanligtvis har annonsörer en mängd medbudare i Google Ads, vilket innebär att andra aktörer budar på samma sökord. Vi måste därför säkerställa synlighet. Målgruppen presenteras på olika sätt beroende på kanal, på Google motsvarar det oftast sökord och på LinkedIn utvalda företag/titlar.