SEO vs SEM – Hur skiljer de sig åt?

Inom digital marknadsföring finns det många begrepp att hålla koll på och det är inte alltid helt lätt. Har du stött på SEO och SEM men inte riktigt förstått vad de faktiskt innebär? Då har du kommit rätt! I denna artikel kommer vi att förklara hur SEO (Sökmotoroptimering) och SEM (Sökmotormarknadsföring) skiljer sig åt och hur du kan använda båda kanalerna för att förbättra din synlighet i sökmotorernas resultatsidor.

Vad är skillnaden mellan SEO och SEM?

Skillnaden mellan SEO (Sökmotoroptimering) och SEM (Sökmotormarknadsföring) är att SEO innefattar den organiska trafiken från sökmotorer medan SEM brukar benämnas som den betalda annonseringen som sker på sökmotorernas resultatsidor.

Sökresultatet är uppdelat i två olika delar. Först kommer de betalda resultaten som sedan följs av de organiska sökträffarna. För att vara säker på att det är en annons kan du kolla efter uppmärkningen “Sponsrad”.

SERP:en för sökningen "mattor"

I begreppet SEM (Search Engine Marketing) ingår egentligen all typ av marknadsföring på sökmotorer, vilket innebär att både den betalda och organiska trafiken bor under detta tak. Däremot brukar SEM i många sammanhang benämnas på samma sätt som SEA (Search Engine Advertising) eller PPC (Pay-Per-Click), alltså den betalda annonseringen.

 

En hierarki som visualiserar att SEO och PPC ligger under begreppet SEM

Vad är SEO?

SEO (Search Engine Optimization) handlar om att förbättra sina positioner i det organiska sökresultatet genom att göra sin webbplats så relevant, hjälpsam och trovärdig som möjligt. I denna process ingår dessa tre huvuddelar:

On-page SEO

On-page SEO handlar till den största delen om att skapa innehåll som svarar på användarens sökfrågor på ett användarvänligt och hjälpsamt sätt. För att kunna göra detta är det viktigt att börja med en sökbeteendeanalys, eller sökordanalys som det även kallas. En sökordsanalys innebär att du gör research kring vilka sökord målgruppen använder när de söker efter specifika tjänster eller frågeställningar. Genom att göra en gedigen sökordsanalys blir det enklare att förstå sökintentionen bakom sökningen och därmed vad för typ av innehåll du behöver producera.

Om vi googlar på exempelvis “stickling” är det tydligt att intentionen är informativ och att vi behöver skapa en artikel som lär ut om ämnet för att kunna ranka.

SERP:en för sökningen "sticklingar".

Om vi däremot googlar på “Iphone 11” är sökintentionen istället att köpa en produkt och det är en helt annan typ landningssida vi behöver ta fram.

SERP:en för sökningen "Iphone 11"

Exempel på annat som ingår i On-page SEO:

Off-page SEO

Off-page SEO handlar om alla aktiviteter som påverkar SEO-arbetet som sker utanför sajten. Den största delen av off-page SEO handlar om backlinks, alltså andra sajter som länkar till din webbplats. Ju fler länkar du har till din sajt desto fler “röster” har din webbplats.

Men det handlar inte bara om antalet länkar utan även om relevansen och kvaliteten. Om du skriver en artikel om sticklingar och sedan får en länk till denna sida från en stor och etablerad webbshop som säljer växter så är det en väldigt kvalitativ länk. Det signalerar till Google att ett annat etablerat företag inom samma område tycker att denna artikel är bra och förtjänar att ranka på relevanta sökord.

Förenklad visualisering av page rank

Exempel på annat som ingår i Off-page SEO:

Teknisk SEO

Grunden i teknisk SEO handlar om att säkerställa att sökmotorerna kan hitta, crawla och indexera sajtens innehåll. Detta är en väldigt viktig del eftersom att de resterande delarna inte kommer spela någon roll om sökmotorerna inte ens kan indexera ditt innehåll. Genom att ha de tekniska delarna på plats så ger du sajten en bra grund att stå på.

Visulisering över hur Google hittar, crawlar och indexerar sidor

Exempel på annat som ingår i Teknisk SEO:

 

Vad är SEM?

PPC (Pay-Per-Click) är det huvudsakliga man brukar prata om när det gäller SEM. Det fungerar precis som det låter. Annonsören behöver inte betala förrän någon klickar på länken. PPC handlar huvudsakligen om dessa delar:

Sökordsanalys

Precis lika viktigt som det är att skapa en sökordsanalys för SEO är det att göra en för betald annonsering. Det innebär att det räcker med att göra en sökordsanalys för SEO och sedan återanvända den även för annonseringen. Däremot är SEO-analysen ofta mer genomarbetad och täcker ett bredare scope, medan det oftast räcker med betydligt färre sökord för PPC. Då handlar det även om vad sökorden kostar och att endast köpa de sökord som är mest relevanta.

Budstrategi

I en budstrategi bestämmer du hur mycket du är villig att betala för annonsklick. Du budar på specifika sökord och när någon söker på sökordet kommer din annons att synas i sökresultatet. Om konkurrenter betalar mer och har lika eller mer relevanta annonser kommer Google inte visa dina annonser lika mycket, vilket innebär färre klick.

Quality score

Quality score är ett viktigt mätvärde för Google Ads. Det är Googles sätt att förstå om din annons är relevant för de som söker efter sökorden du budar på. De räknar ut ett betyg mellan 1 och 10 utifrån en kombination av förväntad CTR (Click-Through-Rate), kvaliteten och relevansen på landningssidan. Om dina annonser får ett högt Quality Score så får du rabatt på varje klick.

De olika delarna av Quality Score

Annonscopy

Copyn för annonserna är en viktig del eftersom det är din chans att locka besökare till att klicka på din länk och få en hög CTR. Ju högre CTR dina annonser har desto högre Quality Score kommer du få. Har du gjort en bra sökordsanalys kommer det vara enklare att förstå vad användaren vill ha och vilken copy som behövs.

Hur hänger SEO och PPC ihop?

En av de största skillnaderna mellan SEO och PPC är hur snabbt det går innan man kan se resultaten.

SEO är ett långsiktigt arbete där det tar betydligt längre tid innan du ser det slutgiltiga resultatet av dina aktiviteter. Därför brukar man börja optimera mot long tails som ofta går snabbare att ranka på eftersom de har mindre sökvolym och konkurrens. Då kan du i de flesta fall se resultat efter bara några veckor eller månader. När du väl har byggt upp en stark synlighet så är sannolikheten större att kunna synas på mer konkurrensutsatta sökningar.

Vissa SEO-resultat kommer däremot direkt efter implementering. Förbättringar i till exempel innehåll, laddningstid och strukturen kommer att ge positiva effekter direkt för sajtens alla användare.

PPC går betydligt snabbare och där kan du få dina annonser att synas på utvalda sökord efter bara några minuter. Det som styr graden av synlighet och klick är budstrategin, alltså hur mycket pengar du är villig att betala för att synas på sökningarna. Men även hur relevant Google tycker att din annons är kopplat till de sökord du budar på.

Därför är det fördelaktigt att använda båda kanalerna samtidigt. Under tiden du jobbar med det långsiktiga SEO-arbetet kan du annonsera på de sökord du vill synas högt upp på. Om du sedan börjar synas högt upp i det organiska resultatet kan du börja minska din annonsbudget.

Genom att jobba med båda kanaler samtidigt får du dessutom insikter från respektive kanal som du kan dra nytta av i den andra kanalen. I Google Ads får du data på vilka sökord, landningssidor och vilket budskap som konverterar bra. Det är information som är väldigt användbar i SEO-arbetet. På samma sätt kan du hämta insikter från till exempel Google Search Console som är användbar inom SEM. Det kan handla om vilka sökord som redan har organiska toppositioner och vilka landningssidor som rankar på respektive begrepp.

Graf över synergin mellan SEO och PPC

Summering

Sammanfattningsvis är SEO och SEM två olika marknadsföringsmetoder på sökmotorer. Skillnaden mellan de två är att SEO innefattar den organiska trafiken från sökmotorer medan SEM brukar benämnas som den betalda annonseringen som sker på sökmotorernas resultatsidor.

Sajter kan med fördel fokusera på både den organiska och betalda trafiken. SEO är ett mer långsiktigt arbete där det tar betydligt längre tid att ranka högt i sökresultatet på de sökord man optimerar mot. Den betalda annonseringen kan däremot få dig att synas högst upp i sökresultatet på bara några sekunder. Genom att använda dig av båda kanalerna kan du se till att du alltid syns vid relevanta sökningar. När SEO-arbetet sedan börjar visa på resultat kan du sänka budgeten för den betalda annonseringen och istället ta del av den organiska “gratis” trafiken.