Ankartext

Här får du lära dig vad en ankartext är och varför den är viktig för din SEO.

Vad är ankartext?

Ankartext är den klickbara texten i en länk.

Texten som placeras i en länk bär på både ett användarvärde och SEO-värde.

Användarvärdet

Länkar är i grund och botten användarnytta. Hela internet bygger på ett nätverk av sidor sammankopplade med länkar. För att en länk ska vara användarvänlig ska den uppfylla vissa kriterier.

  1. Det ska vara tydligt att det är en länk
  2. Det ska vara tydligt vart man kommer om man klickar
  3. Länken ska vara relevant

Just ankartexten tillfredsställer det andra listade kriteriet. Med en välformulerad ankartext ska den som vill klicka på länken förstå till vilken sida man kommer.

SEO-värdet

Inom SEO-världen brukar man prata om till exempel exact match ankartexter. Det betyder att en ankartext innehåller det exakta sökordet man vill synas på Google med. Google använder sig nämligen bland annat av ankartexten i länkar för att bedöma hur relevant en sida är i förhållande till sökordet.

Till exempel: Om du vill synas på sökordet kaffekopp och har tagit fram en sida för det vill du se till så att interna och externa länkar som pekar mot sidan har relevanta ankartexter. Då stärker det Googles helhetsbild av att sidan faktiskt handlar om kaffekoppar och din synlighet på sökordet kommer öka.

Tänk på att försöka variera dina ankartexter och inte bara använda exact match. Om du bara har exact match ankartexter blir risken stor att Google tycker att sidan är överoptimerad och åtgärden kan ha en motsatt effekt. Variera med partial match ankartexter. Ett exempel på en partial match kan vara: “…läs mer om kaffekoppar här…” istället för att länka bara “kaffekoppar”.