Bounce rate (avvisningsfrekvens)

Om du jobbar med, eller studerar inom digital marknadsföring eller webb har du säkert hört talas om begreppet “bounce rate” eller avvisningsfrekvens. Här förklarar vi vad det betyder, hur man räknar ut det och hur man kan tänka när man analyserar nyckeltalet. Innehåll i artikeln:

Vad är bounce rate?

Inom digital marknadsföring och webbanalys är bounce rate ett vanligt förekommande begrepp. Google själva definierar bounce rate, kallat avvisningsfrekvens på svenska, som följande:

“Bounce rate is single-page sessions divided by all sessions, or the percentage of all sessions on your site in which users viewed only a single page and triggered only a single request to the Analytics server.”

Bounce rate representerar det “studs” som Google Analytics känner av vid inaktivitet när någon besöker en sida. Vad exakt denna inaktivitet beror på kan ha olika orsaker. Sidan har kanske relevant information som besvarar sökfrågan direkt. Användaren tillhör kanske fel målgrupp och har inget intresse av innehållet. Oavsett anledning väljer användaren att inte klicka sig vidare på webbsidan.

Nu registreras besöket som en bounce rate just därför att sagda användare inte genomför någon aktivitet som leder vidare in på sidan. Det kan också tilläggas att bounce rate inte tar hänsyn till om användaren klickat sig vidare bort från webbsidan eller direkt klickat sig tillbaka till sökresultatet i Google.

Illustration av bounce rate

För att räkna fram avvisningsfrekvensen tas antalet lämnande besökare som sedan divideras med antalet totala besökare på din webbsida. Förenklat kan detta sammanfattas som följande:

 

Lämnande besökare / Totala antalet besökare = Bounce rate

 

En “normal” bounce rate brukar i snitt ligga någonstans mellan 26 och 70 procent. En hög avvisningsfrekvens kan till exempel visa att din sida inte tilltalar de besökare som klickat sig in. Och detta kan i sin tur betyda att du kanske riktar in dig på fel målgrupp. Och generellt sätt skulle man kunna säga att ju lägre bounce rate du har desto bättre.

Men detta stämmer inte alltid, vilket vi ska titta på lite närmare nedan.

Vad räknas som bra bounce rate?

Detta är en fråga vars svar helt beror på i vilken kontext den ställs. Det hela handlar om vilket syfte en landningssida har. Vad är det för handling en besökare är tänkt att utföra? Är användaren en kund som ska lotsas vidare till kundkorgen och i längden kassan och utcheckning? Eller är användaren en kunskapstörstande frågeställare som vill ha en lösning på ett problem eller bara information om något ämne?

Allt detta spelar in när det gäller att bedöma vad en bra bounce rate är.

När är det bra att ha låg bounce rate?

Inom till exempel e-handel är det alltid önskvärt att en kund klickar sig vidare och tittar på sortimentet. E-handlare vill inte att kunder klickar sig bort direkt utan försöker locka med erbjudanden och olika call to actions. En låg bounce rate är en signal på att kunderna faktiskt gillar det som erbjuds och vill titta runt på hemsidan. Något som i sin tur leder till fler konverteringar om ehandeln är SEO-optimerad och har ett tilltalande innehåll.

Men även en e-handelssida kan ha en specifik informationssida om en produkt som besvarar en fråga direkt och inte leder till fler klick. Vilket kan ge högre bounce rate.

När det acceptabelt med hög bounce rate?

Informativa hemsidor och nyhetssidor har ofta en hög bounce rate. Detta i sig behöver inte betyda något negativt. Denna typ av sidor har många gånger till uppgift att ge användare efterfrågad information redan på första sidan som de besöker.

Ett tydligt exempel är en användare som googlat efter ett specifikt recept, säg “kladdkaka recept”. När den användaren landar på receptsidan, så får den all information den efterfrågade och kommer sannolikt inte klicka sig vidare till andra sidor på sajten. Därmed är en hög avvisningsfrekvens i det fallet något positivt, eftersom man har tillfredsställt användarens behov.

Det kan ibland vara som så att sidor som inte har syfte att driva trafik ändå gör detta. I dessa fall kan det bero på att de länkar vidare till andra sidor, både interna och externa, som väcker användarens intresse. Vilket kan ge lägre bounce rate.

Illustration av bounce rate

Vilka faktorer kan påverka avvisningsfrekvensen?

Olika faktorer ger olika nivåer av bounce rate. Det kan vara bra att analysera följande frågeställningar för att ha en klar bild över vilket syfte som ska uppnås:

  • Vad är sidans uppgift? Ska den vara informativ eller ledande? Hur besvarar jag bäst användarens behov och önskemål med min landningssida?
  • Vem är målgruppen? Vilka är det som ska besöka min sida och vad har de för avsikt med besöket? Vilka frågor vill de ha svar på? Och hur besvarar jag bäst dessa frågor?
  • Vad är källan till trafiken? Varifrån kommer besökarna på min hemsida? Hittar de hit via sociala kanaler eller via sökmotorer? Kommer de från andra webbsidor eller via direktsök? Motsvarar trafiken syftet med sidan?
  • Vad använder sig besökaren av? Surfar användaren via mobil eller på en stationär dator? Vilken webbläsare är det som används på dessa plattformar? Är hemsidan optimerar gentemot dessa enheter och webbläsare?

I grund och botten handlar det om vad som egentligen är bäst för användaren. Och anpassa en landningssida och optimera den utefter detta ändamål.

Här kan du läsa mer information om hur du med hjälp av SEO kan optimera din webbsida.

Sammanfattning

  • Är ett vanligt förekommande begrepp inom webbanalys och digital marknadsföring.
  • Bounce rate beräknas efter hur många besökare som lämnar sidan dividerat med det totala antalet besökare.
  • Registreras i Google Analytics beroende på hur en besökare väljer att agera på sidan.
  • Kan i vissa fall vara en indikator på hur väl en sida är anpassad efter en specifik målgrupp.
  • Syftet med landningssidan avgör om en hög eller låg bounce rate är positivt eller negativt.