Call to action (CTA)

I dagens digitala samhälle är det viktigt att sticka ut gentemot konkurrenter, inte minst i sökresultatet när allt fler använder sig av Google dagligen. Genom att använda dig av call to actions kan användare lockas in och ta del av olika erbjudanden och uppmaningar som du vill att de ska nappa på.

Vi kommer nu att titta närmare på vad en call to action är och hur de kan användas:

Vad är en call to action?

En call to action, ofta förkortat CTA, är en uppmaning till användare att på något sätt agera på en uppmaning eller ett erbjudande. Allt som ofta finns dessa call to actions i meta descriptions i sökresultatet och på landningssidor för att få besökare att klicka sig vidare inåt.

Grundtanken med en CTA är att den finns till för att förtydliga för besökare hur de ska röra sig på en hemsida. En bra call to action ska hjälpa besökare att nå dit du vill att de ska nå, och oavsett var målet är ska besökaren lockas just dit frivilligt.

Slutmålet är ofta den plats i köpresan som leder till konvertering, och här spelar tydlig information in som en viktig nyckelroll. En besökare ska veta exakt vad de har att vänta när de kommit fram till denna slutpunkt, så att det inte finns några tvivel för det aktuella erbjudandet som kan förhindra konvertering.

Håll det så enkelt som möjligt. Ju färre val som behövs, desto lättare blir beslutet för en användare att följa uppmaningen vidare.

Call to action symboliserat med ett lockbete

 

Hur skapar jag och skriver en call to action?

För att en call to action ska lyckas behöver budskapet vara tydligt och enkelt. En användare ska aldrig behöva fundera på vad saken gäller när de klickar sig vidare in på en landningssida. Budskapet i en CTA ska på ett självsäkert sätt locka användare till klick, dels genom själva erbjudandet och genom att alltid berätta var den som klickar hamnar.

Låt din call to action väcka en spontan känsla av nyfikenhet hos användaren: “Vill du veta mer? – Klicka här!” brukar vara ett vanligt lockbete. Kombinerat med ett brådskande tillfälligt erbjudande kan tveksamma besökare få hjälp med att ta nästa steg på sidan. Detta underlättas också om budskapet kommuniceras på ett så förtroendeingivande sätt som möjligt.

Oftast utformas en call to action grafiskt till att likna en fysisk knapp, och anledningen till detta är psykologiskt. När vi människor ser en knapp vet vi instinktivt att om vi trycker på den kommer någonting att hända och detta lockar oss till att vilja veta vad resultatet blir. Så förutom ett lockande budskap är också själva utformningen i sig av budskapet minst lika viktigt.

 

Call to action i form av en knapp

 

Slutligen är det viktigt att ge en call to action rätt färg, gärna något som syns i kontrast mot resten av webbsidan. Många gånger är denna färg röd eller gul eftersom dessa färger signalerar att uppmaningen är just brådskande, som till exempel “Köp nu!”.

Även positioneringen av en call to action är avgörande och var dessa hamnar på en webbsida är aldrig resultatet av någon slump. Det gäller att placera en call to action så synligt och tydligt som möjligt, helst där en användare kan tänkas upptäcka CTA-knappen direkt.

Ett vanligt sätt att se hur väl en call to action fungerar, både när det gäller placeringen och resultatet, är att genomföra A/B-tester och sedan analysera hur väl användare svarar på uppmaningen.

Exempel på olika call to actions:

 • En uppmaning att skriva upp sig på nyhetsbrev
 • Att få din besökare att vilja klicka sig vidare till ytterligare innehåll
 • Att konversera med besökare i sociala medier
 • Uppmana till att antingen följa eller trycka på gilla-knappen
 • Att genom tillfälliga erbjudanden få besökare till en landningssida
 • Att lotsa besökaren vidare utan frågetecken till hemsidan
 • Tydliga signaler och rak kommunikation som lockar till klick

 

Exempel på call to action i html

Varför är det viktigt med en call to action?

Det är med en call to action som du kan positionera dig och sälja in till användare varför de ska besöka just din hemsida. En välformulerad call to action skulle kunna jämföras med en stor lockande neonskylt som syns bättre än alla andras reklamskyltar i vanligt papper. 

Oavsett var en call to action finns eller innehåller är dess uppgift att leda en användare fram till ett mål, utan att de ska känna sig påhoppade eller påtvingade. Så länge du är tydlig med vart du för dem ska teoretiskt sett ska en användare bara behöva trycka “Ja” vid slutdestinationen. Om informationen fram hit är glasklar underlättar det för fler konverteringar eftersom ingen känner sig lurad över erbjudandet eller uppmaningen. 

Sammanfattning

 •  En CTA är en viktig uppmaning som du vill att en användare ska nappa på
 • Med en call to action ska du leda besökare vidare längre in på hemsidan
 • Var tydlig med vad din call to action går ut på, för att genom detta skapa förtroende
 • En call to action bör placeras ut så tydligt som möjligt för att kunna ge bästa effekt
 • CTA kan i längden öka konverteringar genom att “fånga” in användare till dina erbjudanden och uppmaningar