Vad är en call to action?

En call to action kan grovt översättas till en uppmaning att agera. Denna uppmaning riktas oftast till besökare av olika hemsidor. Eller exempelvis i meta descriptions i sökresultatet. Och frågan blir då: vad det är för handling som ska utföras?

Grundtanken man ska ha med en call to action, ofta förkortad till CTA, är att den är till för besökaren. Den är till för att förtydliga hur de ska röra sig på hemsidan. En bra call to action ska hjälpa kunden att nå dit du vill att de ska nå. Oavsett var detta är på hemsidan så ska besökaren lockas just hit. Informera så bra som möjligt om vart de är på väg. Din call to action ska leda besökarna till den plats i köpresan som blir en konvertering. Och när de kommer fram ska besökarna veta exakt vad de har att vänta.

Detta är resultatet av en bra call to action: att med tydlig information peka ut vägen till målet och hjälpa besökaren dit. Oavsett vad målet är.

Call to action symboliserat med ett lockbete

Hur skapar jag och skriver en call to action?

Tydlighet med ett enkelt budskap är grundreceptet för en bra call to action. Detta gäller för det mesta i digital marknadsföring. Dina besökare ska aldrig behöva fundera på vad saken gäller när de klickar sig vidare på hemsidan. Det som står i din call to action ska på ett självsäkert sätt locka besökaren till klick. Och detta sker när du kommunicerar på ett så förtroendeingivande sätt som möjligt. Och ett steg i detta är alltid att berätta var den som klickar hamnar.

Låt din call to action väcka en spontan känsla av nyfikenhet hos besökaren. “Vill du veta mer? – Klicka här!” brukar vara ett vanligt lockbete. Och om detta t ex kombineras med det är ett brådskande tillfälligt erbjudande kan tveksamma få hjälp med att ta nästa steg.

Oftast utformas en call to action grafiskt till en fysisk knapp. Anledningen till detta är psykologiskt. När vi människor ser en knapp vet vi instinktivt att något händer vid ett tryck. Att ett knapptryck alltid leder oss till något. Så förutom ett lockande budskap är också formen minst lika viktig.

Call to action i form av en knapp

Till sist gäller det att ge din call to action rätt färg. Gärna något som syns i kontrast mot resten av hemsidan. Många gånger är denna färg röd eller gul just för att visa det brådskande i uppmaningen. “Köp nu!” t ex. Kombinera detta sedan med att placera din call to action så synligt och tydligt som möjligt. Försök här att tänka dig var din besökare kan tänkas upptäcka din knapp. För alla läser av en hemsida olika. Det gäller att så gott det går gissa var just dina besökare lättast kan se din uppmaning.

Ett bra sätt att se hur väl en call to action fungerar är att genomföra A/B-tester och sedan analysera resultatet. För att sedan gå vidare med den bästa varianten.

Exempel på olika call to actions:

 • – En uppmaning att skriva upp sig på nyhetsbrev
  – Att få din besökare att vilja klicka sig vidare till ytterligare innehåll
  – Att konversera med besökare i sociala medier
  – Uppmana till att antingen följa eller trycka på gilla-knappen
  – Att genom tillfälliga erbjudanden få besökare till en landningssida
  – Att lotsa besökaren vidare utan frågetecken till hemsidan
  – Tydliga signaler och rak kommunikation som lockar till klick

Exempel på call to action i html

Varför är det viktigt med en call to action?

Det är med en call to action som du lättast leder besökaren. Utan att de känner sig påtvingade eller angripna. Och så länge du är tydlig med vart du för dem kommer de inte att känna sig lurade. Teoretiskt sett ska en besökare bara behöva trycka “JA” vid slutdestinationen. Speciellt om informationen på väg dit är glasklar. Detta underlättar också för konverteringar.

Håll det så enkelt som möjligt. Ju färre val som behövs, desto lättare blir beslutet att följa uppmaningen.

Sammanfattning

 • – En viktig uppmaning som du vill att en användare ska nappa på
 • – Med en call to action ska du leda besökare vidare in på hemsidan
 • – Var tydlig med vad din call to action går ut på, skapa förtroende
  – Kan i längden öka konverteringar genom att “fånga in” användare till dina erbjudanden och uppmaningar
  – Placera ut så synligt som möjligt för bästa effekt

Tillbaka till ordlistan