Content marketing

Vill du lyckas med content marketing? Då behöver du inte bara skapa bra innehåll, utan också en strategi som hjälper dig att nå din målgrupp och uppnå dina mål. I den här artikeln ger vi dig våra bästa tips när du jobbar med content marketing! Vi går igenom vad content marketing är, vilka syften det kan ha och vilka steg du behöver ta för att lyckas med din strategi. Läs vidare för att få tips på hur du kan skapa värdefullt innehåll, använda olika metoder och hur du kan arbeta med innehåll anpassat till just din målgrupp.

Vad är content marketing?

Content Marketing, eller innehållsmarknadsföring på svenska, är en marknadsföringsstrategi där man skapar och distribuerar värdefullt innehåll för att locka och/eller behålla en specifik målgrupp. Istället för att enbart sälja eller marknadsföra en produkt eller tjänst, fokuserar man på att skapa innehåll som inspirerar, löser problem eller ger mottagaren ett mervärde.

Genom att skapa relevant och engagerande innehåll kan företag bygga en starkare relation med sin målgrupp, attrahera nya potentiella kunder och öka lojaliteten hos befintliga kunder. Innehållet kan publiceras och distribueras i flera olika former, exempelvis blogg/artiklar, videor, captions på sociala medier och i podcasts. En viktig aspekt är att innehållet alltid behöver anpassas till målgruppen och publiceras där målgruppen befinner sig.

Content marketing kan ha många syften och bidra till att uppnå flera olika mål, exempelvis:

 • öka antalet leads
 • öka försäljning och konverteringar
 • bygga varumärkeskännedom och öka associationer kopplade till varumärket
 • mer effektivt förmedla budskap
 • öka antalet inlänkar
 • bidra till en mer effektiv kundresa
 • skapa ett starkare band mellan företaget och dess målgrupp

 

Vad är skillnaden mellan content och content marketing?

Content marketing har ett tydligt och uttänkt syfte med innehållet och här finns en tydlig distinktion mellan content och content marketing. Vem som helst kan skapa och lägga upp content på sin webbplats eller i sociala medier utan att egentligen ha en tanke bakom det och då finns det stor risk att innehållet förlorar sitt värde.

Content marketing skiljer sig från den typen av spontant innehåll då det är strategiskt. Man fokuserar på att skapa långsiktiga relationer med sina kunder genom värdefull och relevant information.

För att veta vad för information som behövs måste man göra en analys och sätta en strategi som har sin grund i det målgruppen vill ha, samtidigt som det behöver finnas en synergi med det budskap som företaget själva vill förmedla.

Typer av content som inte är content marketing

Vad är inte innehållsmarknadsföring?

För att tydliggöra vad som inte räknas som content marketing (innehållsmarknadsföring) vill vi här lista exempel på den typen av innehåll som inte ingår i definitionen. Det kan till exempelvis vara:

 • Ren reklam: Om syftet med innehållet är att enbart sälja eller marknadsföra en produkt eller tjänst, utan att erbjuda något verkligt värde till målgruppen så räknas det oftast inte som content marketing.
 • Produktbeskrivningar: Att beskriva produktens egenskaper och fördelar kan vara viktigt, men om det är det enda fokusområdet så ingår det inte i content marketing.
 • Pressmeddelanden och PR-material: Pressmeddelanden och liknande material som främst syftar till att uppmärksamma företaget och dess produkter/tjänster räknas vanligtvis inte som content marketing.
 • Generiskt innehåll: Generiskt innehåll är innehåll som inte är specifikt riktat mot en bestämd målgrupp och som inte erbjuder något verkligt värde eller löser något av målgruppens problem. Sådant innehåll räknas därmed inte som content marketing.

content som är content marketing

Exempel på hur du kan använda content marketing

Content marketing är en framgångsrik marknadsföringsstrategi för att nå ut till specifika målgrupper och kan även användas på flera olika sätt. Exempel på olika content marketing-metoder är SEO, podcasts, video eller SMM (sociala medier). Här går vi kort igenom några olika metoder.

 

SEO (sökmotoroptimering)

SEO, som står för sökmotoroptimering, handlar om att optimera en webbplats för att förbättra dess synlighet i sökmotorerna. Målet med SEO är att få webbplatsen att ranka högre i sökresultaten för relevanta sökord, vilket kan öka trafiken till webbplatsen.

 

Sociala medier (SMM)

SMM handlar om att skapa innehåll via olika sociala medier-plattformar för att nå ut till en specifik målgrupp. En viktig aspekt är att skräddarsy innehållet till det aktuella mediet och för den tänkta målgruppen för att få optimal effekt av marknadsföringen.

 

Inbound marketing

Inbound marketing är en marknadsföringsstrategi där man utgår ifrån hela köpprocessen hos användaren – från research till slutgiltiga köpet. Istället för att aktivt söka efter kunder genom exempelvis annonsering, försöker inbound marketing attrahera kunder genom att erbjuda innehåll som är framtaget ur ett holistiskt perspektiv och som omfattar alla delar av webbplatsen och inte bara de enskilda sidorna. Grundtänket är att bygga en långsiktig relation med kunderna.

 

E-mail marketing (nyhetsbrev)

E-mail marketing är en marknadsföringsmetod som används för att nå ut till en målgrupp via e-post. Genom att skicka ut nyhetsbrev kan företag informera om nya produkter, erbjudanden eller nyheter i branschen. Med bra CTA och olika visuella element ökar chanserna att besökaren tar sig in på sajten och slutligen också konverterar.

målgruppen är viktig i content marketing

Varför ska man arbeta med content marketing?

Vem som helst skulle kunna publicera content i olika kanaler. Men det är dessvärre lätt hänt att det landar i en överproduktion av innehåll som inte någon läser. För att minska risken för att hamna i ett sådant scenario finns content marketing.

Content marketing är en strategi vars grundtanke är att skapa relevant, värdefullt och användbart innehåll till en specifik målgrupp. Innehållet kan därmed inte vara vad som helst. Det behöver ge ett värde för att användare ska vilja interagera med det. Värdet behöver i sin tur utformas på olika sätt beroende på vem den tänkta målgruppen är. För att skapa bästa förutsättningarna och lyckas med content marketing behöver en contentstrategi utformas.

steg för steg för en bra content marketing-strategi

Tips för att komma igång med din content marketing-strategi

Här har vi skapat en steg för steg-guide för hur du kan komma igång med din strategi.

 

Vilka är dina mål?

Innan du börjar skapa innehåll är det viktigt att formulera dina mål. Vad vill du uppnå med innehållet? Vill du öka din trafik, generera leads eller bygga varumärkeskännedom? Definiera konkreta och realistiska mål som går att följa upp och mäta.

 

Definiera din målgrupp

Att skapa relevant innehåll är något som återkommande blir inpräntat hos oss. Men vad är egentligen relevant innehåll? Ett första steg är att ta reda på vem målgruppen är och försöka förstå den. För att skapa relevant innehåll behöver du veta vem du talar till.

Målgruppen är en bredare grupp människor, men där alla har ett liknande intresse. Några faktorer att kolla på när man tar fram en målgrupp är deras ålder, kön, utbildningsnivå, intressen och beteenden. Om det är en B2B-tjänst är det bra att ta reda på företagets storlek och begränsa baserat på branscher etc.

Vad vill din målgrupp ha?
Ju mer du vet om din målgrupp, desto bättre förutsättningar får du att skapa innehåll som engagerar och konverterar. Genom att ta in information om din målgrupp kommer du ha lättare att inta din målgrupps intresse och hitta deras pain points.

En metod som vi använder oss av är sökbeteendeanalys som ger en förståelse för målgruppens sökvanor utifrån de sökord de använder. På så sätt kan du få en bra bild av vilken typ av innehåll som potentiella kunder är intresserade av.

Det kan också vara bra att använda andra metoder för att ta reda på vad din målgrupp vill ha, som marknadsundersökningar, kundrecensioner- och feedback eller konkurrensanalys. Genom att kombinera olika metoder kan du få en mer komplett bild av din målgrupp och skapa innehåll som verkligen engagerar och konverterar.

 

Identifiera dina kanaler och medier

Innan du börjar producera innehållet behöver du även få koll på var du ska publicera det, samt var, när och hur det ska distribueras. Identifiera vilka kanaler som din målgrupp använder. Vilka sociala medier passar för ditt innehåll och vilka andra kanaler kan du använda för att nå din målgrupp?

 

Skapa en content plan

En innehållskalender eller content plan hjälper dig att planera och organisera ditt innehåll på ett systematiskt och effektivt sätt. Skapa en plan som visar när och var ditt innehåll ska publiceras, vilka ämnen och sökord som du vill att innehållet ska täcka och på vilka kanaler det ska publiceras.

I innehållsplanen kan du samla aktiviteter som är återkommande varje månad och även planerade aktiviteter som inte är återkommande varje månad. Exempelvis en konferens eller ny lansering av webbplatsen. Se även till att det finns en plan för de månader där det är färre aktiviteter.

 

Producera innehåll

När det väl kommer till kritan att du ska börja skapa innehåll är det tryggt att ha skapat en genomgående strategi. Använd den information du har samlat in för att skapa innehåll som engagerar och hjälper er att nå era mål. Var kreativ och använd olika format och stilar för att hålla ditt innehåll intressant och varierat.

 

Analysera och utvärdera

Glöm inte att mäta resultaten och utvärdera insatserna! Vilka inlägg eller format fungerade bäst? Vilka kanaler engagerade din målgrupp mest? Använd den här informationen för att finjustera din strategi och förbättra ditt innehåll över tid.

 

Sammanfattning

Content marketing är en marknadsföringsstrategi inom den digitala marknadsföringen. För att få bästa förutsättningar behöver du klargöra din metod och göra en strategi där du bland annat formulerar mätbara mål och definierar målgruppen.

 

Viktiga punkter att följa:

 • Innehållsmarknadsföring är värdefullt och strategiskt innehåll skapat utifrån en specifik målgrupp. I motsats är innehållsmarknadsföring inte generiskt innehåll som är skapat för att enbart beskriva en produkt eller tjänst.
 • Kan användas med olika metoder: Det finns många olika metoder inom innehållsmarknadsföring, som SEO, SMM, bloggande, videoproduktion och mycket mer. Använd gärna en mix av olika metoder för att nå ut till din målgrupp på olika sätt.
 • Gör en contentstrategi som bland annat innehåller:
  • Mätbara mål där du bestämmer vad du vill uppnå med innehållet och som hjälper dig att följa upp och utvärdera dina insatser.
  • Definition av din målgrupp för att förstå vem din målgrupp är och vilka deras behov och preferenser är.
  • Klargörande av kanaler som din målgrupp använder.
  • Contentkalender med en plan för kommande leveranser.
 • Skapa innehåll som ger din målgrupp ett mervärde, som lär dem något nytt eller löser ett problem de har. Detta kommer att hjälpa dig att bygga förtroende och relationer med din målgrupp.

Våra specialister på SearchIntent kan hjälpa till med alla delar i den digitala marknadsföringen. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller vill få hjälp med content marketing, betald annonsering, Google Ads eller annan digital marknadsföring.