EAT

Är du nyfiken på vad EAT innebär? Här har vi listat allt du behöver veta!

EAT står för Expertis, Auktoritet samt Trovärdighet och är en kvalitetsbedömning av sajter från Google utifrån de tre ovannämnda aspekterna.

Vad är EAT?
Expertis
Auktoritet
Trovärdighet
YMYL-sidor
Hur kan du optimera din sidas EAT?
Sammanfattning

 

 

Vad är EAT?

EAT (Expertis, Auktoritet, Trovärdighet) är riktlinjer från Google gällande kvalitetsbedömning av webbsidor utifrån tre aspekter: expertis, auktoritet samt trovärdighet. Med kvalitetsbedömning menas att Google säkerställer att sidans innehåll håller en hög standard för de tre mätvärdena. Konceptet för EAT publicerades 2014 i Googles Search Quality Guidelines och har sedan dess varit en verksam faktor för Googles kvalitetsbedömning av sajter. Syftet med EAT är att ge en fördel till sajter vars innehåll är pålitligt genom att lyfta fram de sidor som påvisar expertis och auktoritet inom ett visst område framför de sidor som inte gör det. Nedan följer en djupdykning i vad som faktiskt menas med en sidas expertis, auktoritet och trovärdighet.

EAT innebär kortfattat att sidan inkluderar:

Expertis – Expertkunskaper inom ett visst område
Auktoritet – Högt anseende inom ett fält
Trovärdighet – Besökare upplever dig som ärlig och pålitlig

 

Expertis

Expertis syftar till att informationen på en sida är av hög kvalitet och kommer från en erkänd källa. Med ‘erkänd källa’ menas att författaren till innehållet på en sida, eller sidan själv, är välkänd inom området som sidan berör. Om någon exempelvis söker efter ‘deklaration’ är det högst troligt att denne går in på Skatteverket snarare än en privatperson som skrivit om det på en blogg, då Skatteverket är förstahandskällan till informationen.

För att ha en hög expertis är det fördelaktigt att ha med namnet på författaren av innehållet om denne är välkänd inom området som sidan berör. Alla sidor har olika förutsättningar för att höja sin expertis i Googles ögon. En sida som berör nyheter har till exempel lättare att få ett högt anseende gällande expertis än vad en humorsajt har, då humor är mer subjektivt än faktabaserat. Välkända namn, som i detta fall en känd komiker, skulle dock kunna vara positivt för sidans EAT gällande expertis, då komikern kan vara en offentlig person, och då nämnas på många andra seriösa sajter och därmed ha en viss sökvolym kopplat till sitt namn. Detta skulle bidra till att komikern i fråga har en viss auktoritet kopplat till just området för humor och därmed även anses vara en expert inom ämnet. Det är viktigt att ha din egna expertis i åtanke när du skriver innehåll för din sajt. Om du inte är expert inom området kan du t.ex. förtydliga att du skriver utifrån din egen erfarenhet.

 

Auktoritet

Auktoriteten hos en sida är starkt kopplat till dess expertis. Om ditt innehåll är bra är det troligt att andra sidor kommer hänvisa och referera till din sida. Detta kan leda till att du får fler länkar som hänvisar till dig och att ditt namn och din artikel syns mer på Google. Google uppfattar då att din sida har auktoritet.

Hög auktoritet för en sida är förknippat med dess rykte. Har du, ditt företag eller din sida ett gott rykte kan det leda till fler besökare, som i sin tur kan leda till en högre auktoritet. Med gott rykte menas att din sida är uppskattad av besökarna, har bra omdömen online och att många refererar till din sida. Din sida anses därmed vara trovärdig inom det område du skriver om, vilket naturligt tenderar att leda till mer trafik på sidan. Auktoriteten hos en sida är ett väldigt relativt koncept. Ett företag som har hög auktoritet inom ett visst område, kan ha väldigt låg auktoritet inom ett annat. Skatteverkets hemsida har väldigt hög auktoritet när det kommer till skatteåterbäring, deklaration eller folkbokföring, men väldigt låg auktoritet när det kommer till hälsoråd. Det är därför viktigt att ha ett tydligt syfte med din sida, och hålla sajten så konkret som möjligt.

 

Trovärdighet

Trovärdigheten innebär att du kan visa för dina besökare att de kan lita på innehållet på din sida och på dig som står bakom innehållet. För att besökarna på din sajt ska känna att ditt innehåll har hög trovärdighet är det bra om du har ett gott rykte inom området, vilket hör ihop med sidans auktoritet. Detta kan du få genom att exempelvis bli omnämnd på andra sajter, ha en stark profil på Linkedin eller att många länkar till ditt innehåll. Även sidans struktur och utseende kan påverka din trovärdighet – om sidan ger ett valhänt intryck kan det försämra trovärdigheten.

 

Vad innebär YMYL?

Det är bra att ha i åtanke vad en besökare kan anse vara extra kritiskt gällande känslig information när du vill höja din EAT. På exempelvis en e-handel är det bra om besökaren uppfattar att det är en säker sida då hen eventuellt ska skriva in personuppgifter och kortinformation. För så kallade YMYL-sidor (your money your life), är det extra viktigt att ha det i åtanke, då detta är sidor som behandlar uppgifter som kan vara känsliga för besökaren. Exempel på YMYL-sidor är sådana som är hanterar information rörande medicin, ekonomi eller juridik. YMYL-sidor kan exempelvis vara 1177 vårdguiden, e-handlar (där kortinformation kan behövas) eller sidor med juridisk rådgivning.

De tre mätvärdena för EAT har en stark koppling mellan varandra. Är du en ansedd expert inom ett område är det mycket troligt att folk anser att din sida är trovärdig och hänvisar till ditt innehåll, vilket leder till att din sida kan få hög auktoritet. För att ha ett högt EAT är det därför bra att ha alla delarna i åtanke vid skapande av content.

 

Hur kan du optimera din sidas EAT?

 •  Var tydlig med syftet på din sida och håll dig till ämnet.
 • Referera till författaren av ditt innehåll om denne är expert inom området.
 • Använd referenser som kommer från pålitliga källor.
 • Optimera din webbplats med användaren i åtanke, inte bara sökmotorn.
 • Bli omnämnd på andra sajter.
 • Få andra länkar till din sida naturligt (genom att ha bra innehåll på din sida).
 • Tydligt innehåll.
 • Ha trovärdiga och pålitliga källor.

Sammanfattning:

 • EAT är en kvalitetsbedömning av en sajt gällande sidans expertis, auktoritet och trovärdighet.
 • En sidas expertis, trovärdighet och auktoritet är starkt korrelerade.
 • EAT är extra kritiskt för YMYL-sidor.