Featured snippet

En featured snippet är en informationsbox som syns överst i sökresultatet och låter dig få en plats på förstasidan oavsett din föregående placering.

Informationen som syns i en featured snippet är den som ger bästa svaret på en användares sökfråga.

Vad är en featured snippet?
Hur optimerar jag min sida för en featured snippet?
Olika källor för text och bild i en featured snippet
Varför är det bra att få en featured snippet?
Nya uppdateringar för featured snippets
Sammanfattning

Vad är en featured snippet?

En featured snippet är en informationsruta som syns överst i Googles sökresultat. I denna ruta visas ett svar i olika former på en sökfråga som en användare har. För att få en text från din hemsida att synas i denna ruta behöver ditt innehåll uppfylla kriteriet att innehålla relevant information relaterat till sökfrågan.

Texten i en featured snippet hämtas av Google från den webbsida som de anser bäst svarar på den ställda frågan. Svaret i sig ska vara så effektivt och kortfattat att det egentligen inte ska finnas något behov för att klicka sig vidare. Men om önskan eller behovet finns att vilja läsa mer av det som står i en featured snippet finns alltid en direktlänk vidare till själva webbsidan.

Bildexempel på en featured snippet

Hur optimerar jag min sida för en featured snippet?

Att se till att din sida är optimerad och relevant handlar i grund och botten om att fortlöpande arbeta med din SEO. Och detta kan du antingen göra själv eller med hjälp av en SEO-byrå.

Det går faktiskt inte att aktivt skapa en featured snippet själv. Vad som i sista hand hamnar i denna informationsruta i position noll bestäms av Googles egna sökalgoritm. Men det går aktivt skapa förutsättningar för att få information från din hemsida att dyka upp som ett utdrag i en featured snippet. Och det gör du genom att skriva och skapa ett relevant innehåll.

Det är viktigt att ha med sökfrågan på en sidas huvudrubrik, det som inom SEO kallas H1. Antingen i form av själva rubriken i sig eller som en del av den. Sedan ska det direkt under rubriken följa en kortfattad och informativ text som ger ett tydligt svar på rubrikens fråga.

Oavsett om denna text är skriven i paragraf- eller listform behöver den vara kort och koncis. Även underrubriker på sidan, H2:or, kan återupprepa frågeställningen i varierad form om texten under fortfarande ger ett tydligt svar på sökfrågan.

En snippet syns oftast i tre olika varianter: text, video och tabeller eller listor.

  • Välskrivna koncentrerade texter ger oftast bättre svar än långrandiga svävande texter. Här är som sagt relevans en viktig nyckelfaktor för att Google ska välja just din text till informationsrutan i sökresultatet.
  • Ibland kan ett videoklipp ge det bästa svaret och förklaringen på en fråga. Och blir då vald till att visas i en featured snippet på Googles första sökresultatsida.
  • Tabeller och listor brukar med sina punktliga format ge korta och punktliga svar. Detta kombinerat med innehållets relevans ökar chansen för att bli upptagen i en featured snippet markant. Vanliga varianter kan t ex vara recept av olika slag.

Fler exempel på olika varianter av snippets kan du läsa om här.

En bra tumregel är att alltid försöka sträva efter att vara den bästa källan till information. Ge de bästa svaren. Och ge dessa svar inom ämnen som inte är alltför vanliga. Ju färre som skriver om ett ämne desto mindre blir konkurrensen för den enda webbsida som får hamna i en featured snippet. Var den enda som skriver om ett ämne för att bli den enda som ger ett bra svar. Det garanterar att Google kommer välja din text när någon ställer sökfrågan du svarar på inom din nisch.

Olika källor för text och bild i en featured snippet

Intressant nog kommer en bild som dyker upp tillsammans med en text i en snippet oftast från en annan webbsida än själva texten. Anledningen till detta kan helt enkelt vara att en sida har det bästa svaret medan en annan sida har den bästa bilden. Exakt hur Google tänker kring detta vet vi inte men det spekuleras på sina håll att det har att handlar om hur vi liksom text optimerar våra bilder.

Ett exempel på en featured snippet med olika källor för text och bild kan ses här nedan:

Exempel på en featured snippet där text och bild tas från olika källor

Varför är det bra att få en featured snippet?

En studie genomförd av Ahrefs.com 2017 visar att en snippet ökar dina chanser för klick med 8,6 %. Om t ex 10 000 sökningar genomförs per månad kan detta generera 860 organiska besökare till din hemsida.

Din ursprungliga position i sökresultatet spelar dessutom ingen roll i detta avseende. Oavsett om din placering är på sida två eller fem, har du det bästa svaret kan du hamna i position noll på förstasidan direkt.

En annan viktig anledning till att det är bra att hamna i en featured snippet är att röstsökning via Googles Voice Search ökar. När någon ställer en fråga till Google Home kommer svaret i röstsökningen att komma bara från en featured snippet. Vilket betyder att om du optimerar din webbsida kommer du ha en chans att vara den enda som ger ett relevant svar i Google Voice Search inom ett visst ämne.

Nya uppdateringar för featured snippets

Från och med 22 januari 2020 har Google infört nya uppdateringar gällande featured snippets.

Tidigare kunde man synas i vanliga sökresultatet samtidigt som man kunde få en featured snippet. Detta är inte längre möjligt. Får du en featured snippet försvinner du från det vanliga sökresultatet.

Anledningen till detta är att Google vill förbättra användarvänligheten i SERPen och ett steg i detta är att förhindra duplicering i sökresultatet, om båda URL:erna är likadana. Det ska alltså inte gå att ha “ensamrätt” på sökresultatet.

Dessutom innebär den nya uppdateringen att featured snippets ersätter position 1 i sökresultatet, alltså det första organiska resultatet som syns under. Detta betyder att bara nio organiska resultat syns på SERPens förstasida under en featured snippet, istället för tio.

Sammanfattning

  • En featured snippet visar svar på sökfrågor i en informationsruta
  • Google väljer ut en snippet baserat på relevans och visar den i position noll på förstasidan
  • Genom SEO-optimering kan du öka dina chanser för sidan att synas
  • Skriv nischat och informativt, och använd olika format som video och listor
  • Featured snippets används också för att ge svar med Googles Voice Search

Tillbaka till ordlistan.