H-taggar

H-taggarna är HTML-kod som berättar för webbläsaren vad i texten på sajten som är rubriker. När sökrobotar söker nätet efter nya sidor tittar de i HTML-koden efter H-taggar för att förstå sidans innehåll. De söker efter viktiga nyckelord i texten och Indexerar (katalogiserar) sidorna därefter, för att sedan kunna presentera ett sådant relevant svar på sökmotoranvändarens fråga som möjligt.  

Vad är H1?

Precis som en artikel ska en webbsida bara ha en huvudrubrik. En webbsidas huvudrubrik har HTML-taggen <H1>. Beroende på hur lång och omfattande din text är kan den också delas in i underrubriker. 

Vad är H2? 

Om du har mycket text på din sida kan det vara bra att bryta upp den i olika stycken. Det gör texten lättare för sökrobotarna att indexera och enklare för användaren att läsa. Precis som med H1 har underrubriker en egen HTML-kod, dessa omgärdas av taggarna  <h2> – <h6>. 

H1 Din sidas huvudrubrik talar om för google vad din sida handlar om. Man skulle kunna jämföra en H1 med en boks titel. En webbsida ska endast ha en H1. 

h2 Dina h2-rubriker är underordnade huvudrubriken. De sammanfattar ett eller flera stycken som behandlar samma ämne. Man skulle likna h2 med ett kapitel i en bok.

h3 – h6 Dina h3-h6-taggar fungerar som rubriker för olika stycken.

Varför använder man H-taggar?

Rubriker ger inte bara innehållet på en webbsida bättre struktur, utan är också ett viktigt element i On-page optimering. On-page optimering syftar på de sökmotoroptimeringssteg man vidtar för att göra sin webbplats enklare för sökmotorrobotar att genomsöka och indexera. Om du inte lägger till H-taggar i din HTML-kod kommer sökroboten att spendera mer tid och resurser på att ta reda på sidans innehåll. Utan en ordentlig h-tagg är det inte heller garanterat att sökrobotarna kommer att förstå din sidas innehåll fullt ut. 

Hur använder man H-taggar?

För att hjälpa google att läsa igenom ditt innehåll är det viktigt att du placerar dina rubriker i rätt ordning. Hoppar du från en <h2> direkt till en <h4> (istället för en <h3>) kan du förvirra sökmotorn. Det kan även påverka sidans läsbarhet för de som använder sig av skärmläsning. 

Exempel på korrekt rubrikstruktur

Låt oss leka med tanken att du har en sida som handlar om päron.

Texten på din sida kommer att behandla olika ämnen om just päron och huvudrubriken är därför “allt om päron”. Efter det inledande stycket som handlar om ämnet övergripande kommer din mellanrubrik “olika sorters päron”, och därefter delar du upp texten i ytterligare underrubriker för de olika sorterna:  Alexander Lucas, Anjou och Augustipäron. 

Så här skulle rubrikstrukturen se ut då:

H1- Allt om päron

    h2- Olika sorters päron

         h3- Alexander Lucas

         h3- Anjou

         h3- Augustipäron

Hur skriver man en sökmotoroptimerad rubrik?

En bra rubrik ska locka besökaren att fortsätta läsa och samtidigt vara vänlig mot sökmotorerna. 

Använd nyckelord i dina rubriker

Dina rubriker bör innehålla den sökfras eller det sökord du optimerar för. Bra att veta är att google känner igen böjningar av ord. Därför behöver du inte vara orolig för att inte matcha sökfrasen du optimerar för fullt ut. 

Se till att dina rubriker har rätt h-tagg

För att säkerställa att sökmotorn förstår innehållet på din sida är det viktigt att du märker upp dina rubriker med h-taggar på korrekt sätt. 

Hur skriver man bra rubriker?

Håll dig till ämnet – skriv rubriker som speglar innehållet

Då de allra flesta skummar igenom texten för att hitta den information de är ute efter är det bra att ha tydliga rubriker som speglar det innehåll som finns på sidan. En bra rubrik sätter tonen för inlägget, utan att lova för mycket. 

Skriv intressanta och engagerande rubriker

En bra rubrik ska väcka nyfikenhet och få läsaren att vilja veta mer. Skriv därför rubriker som väcker känslor och var inte rädd för att ta ut svängarna lite. 

Ställ frågor 

Att ställa en fråga som du vet att användaren vill ha svar på kan vara en bra idé. Det triggar igång en nyfikenhet och lockar användaren till att fortsätta läsa din text. 

Ha med siffror i dina rubriker 

Att ha med siffror i sina rubriker, speciellt ojämna sådana, är något som visat sig vara gynnsamt.