Hreflang tagg

Hreflang är en HTML-tagg som används för att berätta för Google vilken slags relation två sidor som är likadana men på olika språk har till varandra.

Vad är en hreflang tagg?

En hreflang tag visar relationen mellan två olika sidor som har samma innehåll, men på olika språk. Google tycker inte om att behöva gissa sig till vilken sida som ska ranka som originalsida, vilket en hreflang tag reder ut åt sökmotorn vid indexering.

Många företag, inte minst e-handlare, säljer sina varor både lokalt och globalt och har av den anledningen ofta produktsidor på ett flertal språk. Dessa sidor är oftast undersidor till huvudsidan och har i stort sett samma utseende och innehåll fast på olika språk beroende på vilken marknad de riktar sig till. Eftersom innehållet i allt väsentligt är likadant kan det leda till att det flaggas som duplicate content av Google. Något som betyder att sidan riskerar att straffas med en sämre position i sökresultatet eller i värsta fall att avindexeras.

För att råda bot på de här problemen introducerade Google i december 2011 hreflang taggen. Genom att lägga en hreflang tagg, som pekar mot originalsidan, i headersektionen på dina översatta sidor undviker du att de flaggas duplicated content eftersom du visar hur de olika sidorna relaterar till varandra och varför de är så lika. Dessutom kommer riskerar du inte att de konkurrerar med varandra om samma positioner eftersom de nu kategoriseras som unika sidor.

Så här kan en Hreflang tagg se ut i kod:

Exempel på Hreflang

Varför är det viktigt att använda hreflang?

Förutom att du med hjälp av hreflang taggen undviker att dina sidor straffas för duplicerat innehåll ser den också till att dina sidor indexeras på rätt sätt.

En viktig aspekt av SEO-arbetet är att se till att de sidor som man vill ska ranka får optimal synlighet i rätt version av Googles sökresultat. Google har som du säkert vet olika versioner av sin sökmotor för alla olika länder, med helt olika index. Om du söker på ordet “sneakers” i svenska och i uzbekiska google kommer du att få helt olika resultatet. Att du har första positionen på ett sökord i svenska Google betyder inte att du även har det i den danska versionen.

En annan faktor är att många sökord är internationella. Sneakers heter sneakers i de flesta länder. Detta kan leda till att Google kämpar med att förstå hur de ska sortera en viss sida. Hör den hemma i det svenska, uzbekiska eller amerikanska sökresultatet? Genom att lägga in rätt hreflang taggar på dina sidor behöver Google inte gissa sig fram till vilka sidor som ska registreras till vilket index.