Interna länkar

Hanteringen av interna länkar har en avgörande roll i SEO-arbetet och det är därför viktigt att du har koll på hur du arbetar med dem på bästa sätt för att få rätt förutsättningar till att ditt innehåll presterar väl och rankar bra i sökresultatet.

Vad är interna länkar?

Interna länkar är hyperlänkar som sammankopplar olika sidor på en och samma domän. Genom de interna länkarna kan användare navigera mellan sidor för att ta del av innehåll på din webbplats. Även Google använder de interna länkarna för att utforska webbplatser och hitta till sidor.

Här är ett exempel på hur en intern länk ser ut i HTML:

<a href=”https://exempel.se/kategori/sida/”>läs mer här!</a>

Det finns flera typer av interna länkar. Du har strukturella internlänkar som förekommer i exempelvis huvudmenyer, breadcrumbs eller i footern som kan utnyttjas för att skapa en strukturell hierarki på din webbplats. Med hjälp av strukturella internlänkar kan du tilldela dina viktigaste sidor och inlägg mer länkvärde än till andra, mindre viktiga sidor.

Sen finns det också kontextuella internlänkar som används i innehåll för att sammanlänka sidor som är relaterade till varandra. Dessa typer av länkar hjälper Google att förstå den kontextuella relevansen mellan olika sidor och kan hjälpa dig skapa auktoritet inom specifika ämnen.

Varför är interna länkar viktiga?

Interna länkar spelar en central roll när det kommer till användarvänlighet. Genom att ha en logisk och genomtänkt länkstruktur blir det lättare för användare att navigera och hitta innehållet på din webbplats. En väloptimerad struktur hjälper dessutom Google att förstå hur sajtens sidor hänger ihop.

Dessutom ger länkarna sökmotorn förutsättningar att förstå innehållet och vilka sidor som är prioriterade ur ett SEO-perspektiv. Med genomtänka och optimerade ankartexter kan du dessutom skapa relevans mellan källsidan till sidan som länken pekar till vilket gör det tydligare för användare och hjälper Google att förstå sambandet mellan innehållet på sidorna.

Sammanfattning av varför interna länkar är viktiga att jobba med på rätt sätt:

 • Möjliggör så att användare kan navigera på din webbplats
 • Hjälper sökmotorerna att navigera och hitta sidor enklare och snabbare
 • Förmedlar länkvärde och skickar starka signaler till Google om vad en sida handlar om och hur viktig den är
 • Får besökare att stanna längre på sajten och minskar sajtens bounce rate

Oavsett om du har gjort en bra sökordsanalys, producerat världens bästa innehåll och optimerat dina texter med relevanta sökord så spelar det ingen roll om inte Google och användarna kan upptäcka innehållet när de besöker din sida. Sidor som inte kan upptäckas eftersom de saknar interna länkar kallas för orphan pages.

Visualisering av en sökspindel som inte kan hitta till olänkade sidor

Vad är skillnaden mellan en intern länk och en extern länk?

Nästan alla webbplatser består av både interna och externa länkar. De interna länkarna sammanlänkar sidorna på din sajt med varandra, medan de externa länkarna sammankopplar dina sidor med andra webbplatser.

Strukturella interna länkar & sajtstrukturer

Beroende på vilket syfte din webbplats har så finns det olika typer av strukturer som är optimala för olika ändamål. Därför är det viktigt att du väljer en strukturtyp som är anpassad efter dina unika behov och förutsättningar. För att skapa en så bra sajtstruktur som möjligt är det viktigt att de interna länkarna och strukturen:

 • Gör det enkelt för användare att navigera, hitta innehåll och uppfylla mål på sajten
 • Är anpassad efter sajtens affärssyfte och går i linje med köpresan
 • Underlättar för sökspindlar att hitta och förstå innehåll
 • Tilldelar länkvärde/SEO-värde till de faktiskt viktigaste sidorna
 • Hjälper Google att förstå hur sajten hänger ihop och vilket innehåll som är kontextuellt sammankopplat
 • Minimerar risken för intern konkurrens då varje sida i strukturen har ett tydligt syfte

Hiearkisk internlänkstruktur

En hierarkisk internlänkstruktur är ett lämpligt alternativ om du driver en webbplats med många sidor och som behandlar flera olika kontexter, till exempel en e-handel eller större tjänstesida. Genom att strukturera sidorna (och de interna länkarna) i en hierarki kan du säkerställa att sajtens länkvärde fördelas till de viktigaste sidorna. De mindre viktiga sidorna får i sin tur sedan ta del av länkvärdet från dessa, då sidorna strukturellt förhåller sig till dem.

Visualisering av en hierarkisk internlänkstruktur

Platt internlänkstruktur

En platt internlänkstruktur är en struktur där alla landningssidor i regel bara är ett klick från startsidan. Denna typ av internlänkstruktur är lämplig för sajter som inte har särskilt många sidor att fördela sitt länkvärde emellan.

Visualisering av en platt internlänkstruktur

Kontextuella internlänkar

En kontextuell internlänk är till skillnad från de strukturella internlänkarna inte statiska och bundna till ex. menyer. Dessa används istället direkt i sajtens innehåll för att hänvisa till relaterade sidor och ämnen som det aktuella innehållet handlar om. De kontextuella internlänkarna kombineras därför ofta med en ankartext som stärker länkens relevans och förtydligar för användare vart länken leder.

Det är lätt att förväxla ankartexter och kontextuella länkar. En länks ankartext kan vara relaterad till sidan som länken pekar till, men om länken i sig inte är omgiven av innehåll som är relevant så kvalificeras den inte som kontextuell.

Visualisering av kontextuella och strukturella internlänkar

Interna länkar och best practice inom SEO

För att förstå hur man arbetar med interna länkar på bästa sätt är det viktigt att förstå hur Google fungerar. Initialt vill man säkerställa att webbplatsen har en genomsökningsbar internlänkstruktur så att alla sidor kan upptäckas och indexeras.

 1. Uttnyttja länkvärdet från befintliga sidor med hög auktoritet genom att internlänka till nya sidor för att förbättra den nya sidans förutsättningar att synas i sökresultatet.
 2. Säkerställ att du har en genomtänkt sajtstruktur som fördelar länkvärdet till sajtens viktigaste sidor och gör det enklare för Google att hitta och indexera sidor.
 3. Använd kontextuella internlänkar för att stärka relevansen mellan innehållet på olika sidor och förbättra användarupplevelsen på sajten.
 4. Kontrollera så att dina interna länkar leder till relevanta sidor och att länkningen är logisk ur ett användarperspektiv.
 5. Utnyttja ankartexter och inkludera sökord för att skicka starka signaler till Google vad den länkade sidan handlar om.
 6. Undvik att använda duplicerade ankartexter i länkar som leder till olika sidor då detta kan skapa förvirring hos både användare och sökmotor.
 7. Tänk på att även footern är ett statiskt element som antingen kan hjälpa eller stjälpa dig i din internlänkningsstrategi. Begränsa därför antalet länkar och fokusera på att endast inkludera länkar till de viktigaste sidorna (ur både SEO- och användarperspektiv).
 8. Utnyttja funktioner som ex. breadcrumbs och inläggsetiketter för att tilldela länkvärde till äldre sidor och inlägg som annars lätt hamnar i skymundan och inte får samma mängd interna länkar riktade till sig.

Vanliga frågor

Hur skiljer sig interna och externa länkar?

Interna länkar pekar till andra sidor på samma domän medan externa länkar istället pekar till en annan domän.

Varför är interna länkar viktiga?

Interna länkar möjliggör så att användare kan navigera på din webbplats. De hjälper dessutom sökmotorerna att upptäcka alla sidor på din webbplats och förmedlar länkvärde mellan sajtens sidor.

Kan man ha för många interna länkar?

Det finns inget definitivt nummer för hur många interna länkar man kan på en sida eller webbplats. Det viktigaste är att man är medveten om hur man fördelar länkvärdet till de viktigaste sidorna. Om du exempelvis länkar till alla sidor på din sajt från startsidan kan länkarnas värde tappa betydelse och styrka eftersom det blir svårare för Google att prioritera vilken sida som är viktigast. Ju fler interna länkar man har från en given sida, desto mer späds den sidans fördelning av länkvärde ut.