Vad är long tail sökord?

Long tail sökord, eller long tail keywords som det kallas på engelska, kan enkelt förklaras som varianter av en bred sökterm man vill synas på.

Till skillnad från breda och generiska sökord, är long tail sökorden mycket mer specifika, har en tydlig sökintention och en låg sökvolym. Long tail sökorden är också vanligtvis längre och innehåller fler ord än de generiska sökorden. Trots att sökvolymen för long tail sökord ofta är låg, så står sökorden tillsammans för en mycket stor majoritet av den totala sökvolymen. Vilket gör dem mycket värda att satsa på som en del av sin marknadsföringsstrategi inom SEO. 

Olika kategorier av sökord

Sökord kan generellt delas in i olika kategorier: primära-, nyckel, och long-tail sökord.

Primära sökord är generella sökningar, ofta med få ord, men med en mycket hög sökvolym per månad. Här är konkurrensen om sökorden mycket hög, då många sökmotoroptimerar mot dessa ord och vill ranka på dem.

Nyckelsökord är mer specifika sökningar än de primära och de har en relativt hög sökvolym, men sökningarna är fortfarande relativt generella. Nyckelsökorden är dock värdefulla då sökningarna generellt sett är tillräckligt specifika för att man ska kunna fastslå sökintentionen. 

Long tail sökord är mycket specifika sökningar med en låg sökvolym. I dessa sökningar kan vi mycket tydligt förstå användarens sökintention och därmed också möta, och fånga in kunden enklare.

Olika sökintentioner inom SEO

Sökningar kan inom sökmotoroptimering delas in i olika kategorier, beroende på vad intentionen är med sökningen. De olika sökintentionerna kan benämnas som informationsmässiga-, kommersiella-, navigationsmässiga- och transaktionella sökningar. Ju mer specifik sökfrasen är, desto tydligare förstår vi kundens intention med sökningen. Är intentionen att söka generell information kring ett ämne, köpa en specifik produkt, eller något helt annat?

Informationsmässiga sökningar syftar till att man söker information och vill lära sig mer om ett ämne. Ofta, men inte alltid, är sökningarna formulerade som frågor.
Ex. “Vad är SEO”, “Hur bakar man en tårta”

Kommersiella sökningar syftar till att man har intentionen att köpa något i framtiden, men först behöver göra lite research.
Ex. “Bästa kaffebryggaren 2021”, “Iphone vs. Samsung”.

Navigationsmässiga sökningar syftar till att man vill besöka en specifik webbplats, men istället för att skriva in den direkta URL:en så söker man efter sidan.
Ex. “Facebook”, “Twitter”

Transaktionella sökningar syftar till att man är redo att genomföra en transaktion, i många fall ett köp. Ofta innebär det att sökaren sedan innan vet exakt vad hen vill ha.
Ex. “Köpa hämtmat online Stockholm”, “Boka tåg från Göteborg till Malmö” 

Exempel på long tail sökord

En sökning på ’soffa’ säger oss inte så mycket. Sökningen för ordet är bred och vi har svårt att tyda intentionen bakom sökningen. Konkurrensen är hård för primära sökord som detta, och förmodligen så befinner sig kunden här ganska tidigt i köpprocessen.

En sökning på ’soffa vardagsrum röd Mio’ säger oss desto mer om kundens sökning och intention. Förmodligen är kunden här nära, eller närmare, ett potentiellt köp, och befinner sig desto längre fram i köpprocessen. Chansen för att sökningen leder till en konvertering är därmed större.

Olika sökfraser har alltså olika lång väg att gå till en konvertering, där de mer specifika, long tail sökorden, oftast har närmare till en konvertering. 

Varför ska man satsa på long tail sökord som en del av sin marknadsföring?

Att satsa på long tail sökord är ingen dum idé när man arbetar kontinuerligt med SEO. Med tanke på att sökorden har en låg sökvolym, så är konkurrensen också mycket lägre, då färre optimerar mot de specifika sökorden. Eftersom konkurrensen är mindre kring de bra positionerna på första sidan, innebär det att man enklare och snabbare kan ranka på sökordet och därmed hamna högre upp i sökresultaten, SERPen

Genom att göra en gedigen sökordsanalys kan man finna relevanta long tail söktermer att optimera mot. 

Kvalitativ trafik framför kvantitativ

Genom att optimera innehållet mot specifika sökord och förstå kundens sökintention kan vi attrahera kunden genom att tillhandahålla relevant och kvalitativt innehåll i förhållande till det som de söker efter. Vi kan då anskaffa mer kvalitativ trafik, snarare än kvantitativ.

Då sökvolymen är låg kommer trafiken därmed också vara det. Men kvaliteten av den trafik som drivs kommer vara desto mer värdefull. Kunderna är i mer specifika sökningar närmare en konvertering, och genom long tail sökord ökar relevansen av innehållet för kunden och chansen är högre att sökresultatet motsvarar det som kunden letade efter. Kvalitet framför kvantitet helt enkelt! 

Sammanfattning

  • Long tail sökord, eller long-tail keywords, är specifika, har en tydlig sökintention, låg sökvolym och består ofta av flera ord.
  • Trots att sökvolymen för long tail sökord är låg så är konverteringsfrekvensen högre än för generiska sökord.
  • Att arbeta med long tail sökord är ett bra komplement till de generiska sökorden, då den låga sökvolymen och den lilla konkurrensen genererar i goda möjligheter för att ranka högre på kortare tid.
  • Trafik eftersträvas alltid, men om trafiken inte genererar konverteringar är den inte speciellt värdefull. Satsa därmed på att driva kvalitativ trafik, snarare än kvantitativ.