Long Tail sökord

Long tail sökord är en vanligt förekommande term inom SEO och syftar till sökord som vanligtvis innehåller flera ord och har lägre sökvolym samt konkurrens. Här får du reda på vad long tail sökord är och varför man bör jobba med dem inom SEO.

Vad är long tail sökord?

Long tail sökord kan enkelt förklaras som varianter av en bred sökterm man vill synas på.

Till skillnad från breda och generiska sökord, är long tail sökorden mycket mer specifika och målgruppsanpassade, har en tydlig sökintention och vanligtvis en låg sökvolym. Long tail sökorden är också vanligtvis längre och innehåller fler ord än de generiska sökorden.

Trots att sökvolymen för long tail sökord ofta är låg, så står sökorden tillsammans för en mycket stor majoritet av den totala sökvolymen. Vilket gör dem mycket värda att satsa på som en del av sin marknadsföringsstrategi inom SEO.

En graf över long tails

Exempel på long tail sökord

Exempel på sökord som är för breda för att klassas som long tail sökord är till exempel:

 • klänning
 • soffa
 • byxor

De är korta och breda sökord som inte säger oss mycket om själva intentionen bakom sökningen. Konkurrensen och sökvolymen för dessa sökord är hög och kommer förmodligen från någon som är tidigt i köpresan.

Exempel på long tail sökord:

 • blå prickig klänning
 • röd soffa
 • manchesterbyxor

Dessa sökningar är längre och mer specifika än de ovan. Exempelvis “röd soffa” är en long tail sökning av “soffa” och har en lägre sökvolym och konkurrens. Sökningen har en tydligare intention och är förmodligen av en potentiell kund som är nära, eller närmare, ett potentiellt köp och befinner sig längre fram i köpprocessen. Att synas på denna typ av sökningar ger därför större chans till konvertering än de bredare sökorden.

Varför ska man satsa på long tail sökord som en del av sin strategi?

Att inkludera long tail sökord i sin strategi är fördelaktigt på flera olika sätt.

 • Lägre konkurrens: Eftersom long tail sökord är mer specifika, är sökvolymen och konkurrensen ofta lägre. Det gör att det är enklare att synas högst upp i sökresultatet.
 • Målgruppsanpassning: Long tail sökord hjälper dig att nå en målgrupp som är mer benägen att konvertera eftersom de letar efter något mer specifikt. En person som söker efter “byxor” har förmodligen precis börjat sin research och har många sökningar kvar innan de hittat vad de är ute efter. Däremot har en person som söker efter “manchesterbyxor” redan bestämt sig för vilken produkt de vill köpa och det är tydligare vad man behöver skapa för landningssida som är anpassad efter deras sökning.
 • Högre konverteringsgrad: Besökare som hittar din webbplats genom long tail sökord har ofta kommit längre i sin köpresa och har en högre avsikt att genomföra en önskad åtgärd, som att genomföra ett köp.

Long tail sökord i PPC-strategin

Long tail sökord är inte bara värdefulla i SEO, de kan också spela en betydande roll i Pay-Per-Click (PPC) marknadsföring. PPC-annonser, som Google Ads, ger dig möjlighet att visa dina annonser för specifika sökord. Genom att använda long tail sökord i din PPC-kampanj kan du dra nytta av samma fördelar som i den organiska sökmotoroptimeringen.

Eftersom long tail sökord är mindre konkurrensutsatta, kan kostnaden per klick vara lägre än för generiska sökord. Long tail sökord hjälper dig också att nå en mycket mer specifik målgrupp som aktivt letar efter det du erbjuder. Detta kan öka konverteringsgraden och kvaliteten på trafiken till din webbplats.

Sökorden du hittar i din sökordsanalys som alltid bör göras innan du sätter igång med arbetet kan användas som underlag i alla kanaler. Det ger dig värdefulla insikter om hur man faktiskt söker efter produkter och ämnen.

Hur hittar man long tail sökord?

Du kan hitta long tail sökord på flera olika sätt. Här kommer några exempel:

 • Analysera konkurrenterna: Titta på dina konkurrenters webbplatser och se vilka long tail sökord de använder. Det kan ge dig värdefulla insikter. Kolla på de konkurrenter som redan rankar på sökord som skulle kunna vara intressanta för dig. Då vet du att de antagligen jobbat med SEO och optimerat mot sökningar som potentiella kunder faktiskt använder.
 • SEO-verktyg: Du kan använda verktyg som till exempel Google Keyword Planner, Ahrefs eller SEMrush för att hitta relevanta long tail sökord inom din bransch. De erbjuder enkla funktioner där du kan söka efter till exempel “soffa” och få fram de olika long tail varianterna tillsammans med sökvolymen för dessa.
 • Googla runt på relevanta sökord: Googla de sökord som är relevanta för din branch och se vad Google lyfter i sökresultatet. Du kan till exempel se vilka sökord som används i titlar, FAQ sektionen, föreslagna sökningar och relaterade sökningar.

Relaterade sökningar på Google

Förslag på sökningar

Hur optimerar man mot long tail sökningar?

För att optimera din landningssida mot long tail sökningar kan du göra följande åtgärder:

 • Inkludera sökorden i din meta-beskrivning och rubriker: Använd sökorden i titeln, meta-beskrivningen och rubrikerna på din webbsida. Det gör det enklare för både Google och användaren att förstå vad du lyfter på landningssidan och se om den matchar sökningens intention.
 • Skapa interna länkar: Länka till andra sidor på din webbplats med hjälp av long tail sökorden. Det hjälper sökmotorer att förstå innehållet på din webbplats bättre. Om du till exempel har en samlingssida för alla soffor är det relevant att länka på long tail sökordet “röd soffa”.
 • Förbättra sidans laddningstid: En snabb webbplatsprestanda är ett viktigt mätvärde för Google när de bestämmer vilka sidor de ska lyfta i SERP:en. Det är viktigt för att hålla sidan användarvänlig för besökarna. De flesta kan nog känna igen sig i att man vänder snabbt om en sida laddar för långsamt.

Vill du lära dig mer om hur du optimerar din sajt för att synas högre upp i sökresultaten? Läs vår SEO-guide för att lära dig mer om hur du sätter igång.

Olika sökintentioner inom SEO

Sökningar kan inom sökmotoroptimering delas in i olika kategorier, beroende på vad intentionen är med sökningen. De olika sökintentionerna kan benämnas som informationsmässiga-, kommersiella-, navigationsmässiga- och transaktionella sökningar. Ju mer specifik sökfrasen är, desto tydligare förstår vi kundens intention med sökningen. Är intentionen att söka generell information kring ett ämne, köpa en specifik produkt, eller något helt annat?

Informationsmässiga sökningar syftar till att man söker information och vill lära sig mer om ett ämne. Ofta, men inte alltid, är sökningarna formulerade som frågor.
Ex. “Vad är SEO”, “Hur bakar man en tårta”

Kommersiella sökningar syftar till att man har intentionen att köpa något i framtiden, men först behöver göra lite research.
Ex. “Bästa kaffebryggaren 2021”, “Iphone vs. Samsung”.

Navigationsmässiga sökningar syftar till att man vill besöka en specifik webbplats, men istället för att skriva in den direkta URL:en så söker man efter sidan.
Ex. “Facebook”, “Twitter”

Transaktionella sökningar syftar till att man är redo att genomföra en transaktion, i många fall ett köp. Ofta innebär det att sökaren sedan innan vet exakt vad hen vill ha.
Ex. “Köpa hämtmat online Stockholm”, “Boka tåg från Göteborg till Malmö” 

Kvalitativ trafik framför kvantitativ

Genom att optimera innehållet mot specifika sökord och förstå kundens sökintention kan vi attrahera kunden genom att tillhandahålla relevant och kvalitativt innehåll i förhållande till det som de söker efter. Vi kan då anskaffa mer kvalitativ trafik, snarare än kvantitativ.

Då sökvolymen är låg kommer trafiken därmed också vara det. Men kvaliteten av den trafik som drivs kommer vara desto mer värdefull. Kunderna är i mer specifika sökningar närmare en konvertering, och genom long tail sökord ökar relevansen av innehållet för kunden och chansen är högre att sökresultatet motsvarar det som kunden letade efter. Kvalitet framför kvantitet helt enkelt! 

Sammanfattning

 • Long tail sökord, eller long-tail keywords, är specifika, har en tydlig sökintention, låg sökvolym och består ofta av flera ord.
 • Trots att sökvolymen för long tail sökord är låg så är konverteringsfrekvensen högre än för generiska sökord.
 • Att arbeta med long tail sökord är ett bra komplement till de generiska sökorden, då den låga sökvolymen och den lilla konkurrensen genererar i goda möjligheter för att ranka högre på kortare tid.
 • Trafik eftersträvas alltid, men om trafiken inte genererar konverteringar är den inte speciellt värdefull. Satsa därmed på att driva kvalitativ trafik, snarare än kvantitativ.

 

Vanliga frågor & svar

Vad är long tail sökord?

Long tail sökord är specifika, ofta längre och mindre frekvent sökta fraser eller frågor. Till skillnad från breda, högkonkurrens sökord riktar sig long tail sökord till en mer avgränsad målgrupp. Till exempel, medan “skor” är ett brett sökord, är “storlek 11 röda Nike löparskor” ett long tail sökord.

Varför är long tail sökord viktiga för SEO?

Det finns flera fördelar med att använda long tail sökord i sin SEO-strategi. De har lägre konkurrens, vilket gör det lättare att synas högt upp i sökresultatet. Dessutom är sökningar mer specifika och hjälper dig att nå en mer relevant målgrupp som är mer benägna att konvertera.

Hur hittar man long tail sökord?

Du kan kolla direkt i sökresultatet på de bredare sökningarna och se vad Google lyfter. Kolla under “Relevanta sökningar” längst ner i SERP:en eller direkt i sökrutan vad Google föreslår för sökningar. Du kan också kolla i FAQ sektionen för att få insikter om vanliga frågor kring ämnet. I verktyg som Ahrefs eller SEMrush kan du få insikter om vad folk söker efter och dess sökvolym.