Meta description

En meta description är en säljande organisk annons för din sida och är den plats i SERPen där du kan kommunicera ditt budskap till användare.
I meta-texten kan du med hjälp av olika usp:ar och call to actions locka till klick och få användare att välja din sida framför konkurrenternas.

 

Vad är en meta description?

En meta description är en säljande organisk annons för din sida och är den plats i SERPen där du kan kommunicera ditt budskap till användare. I meta-texten kan du med hjälp av olika usp:ar och call to actions locka till klick och få användare att välja din sida framför konkurrenternas.

Kort och koncist ska en meta description beskriva ditt erbjudande, innehålla en lockande call to action och en beskrivning var användaren hamnar vid klick. Det är just denna säljande annonstext som ska fånga användarens ögon och visa relevansen av din sidas innehåll gentemot användarens sökfråga. Dessutom leder fler besökare på din webbsida till en ökad CTR, click through rate, vilket i sig kan räknas som en indirekt rankingfaktor.

Exempel på en meta description
Exempel på meta decription.

 

Om du själv inte har någon meta description skriven kan Google själv välja ut en passande text från hemsidan som sedan syns i SERPen. Det är dock inte säkert att detta valda stycke är det mest säljande stycket, och är det för många tecken kan texten brytas av med tre punkter. Här kan det vara värt att tänka på hur du vill synas eftersom det alltid är bättre med en egenskriven säljande text som du själv fått välja.

Exempel på meta description i HTML
Exempel på meta description i HTML.

Hur skriver jag en meta description?

Om man tänker sig att en meta description ska fungera som en säljande organisk textannons i sökresultatet, är det här som du ska sälja in ditt budskap.

När du ska skriva en meta description finns det flera saker att tänka på för att öka chanserna att sticka ut och synas mer i sökresultatet:

Inkludera sökordet

 • Ha alltid med sökordet som du vill ranka på i texten
 • Sökorden fetmarkeras alltid i meta-texten i sökresultatet:
Exempel på en meta description med fetmarkerade sökord
Exempel på fetmarkerade sökord i meta description.
 • Optimalt är att ha med sökordet bland de tre första orden i texten

Skriv säljande

 • Skriv det viktigaste först eller tidigt i texten
 • Inkludera företagets eller hemsidans USP:ar och Call to actions
 • Skapa ett brådskande behov hos användaren att besöka din sida

Var relevant

 • Ge en klar uppfattning om var användaren hamnar vid klick
 • Bättre information leder till färre som klickar bort sig vid besök av sidan
 • Ju fler som stannar betyder fler möjliga konverteringar

Hur lång bör en meta description vara?

När det gäller meta description talar man ofta om rätt textlängd, eller antalet tecken, för att texten inte ska brytas av med tre punkter i sökresultatet. Men faktum är att Google själva mäter meta descriptions i pixlar, och i dagsläget är maxgränsen 920 som grovt kan översättas till 158 tecken.

Det som händer om en meta description innehåller för många tecken är att texten som syns i sökresultatet kortas ner. Detta visas i SERPen i form av en avbruten text följt av tre punkttecken:

Exempel på för lång text avbruten med tre punkter
Exempel på för lång text avbruten med tre punkter.

Ett tips är att alltid testa att se hur din nypublicerade meta description ser ut, antingen i sökresultatet eller i förväg i ett av alla de testprogram som finns på nätet. Här kan du pröva dig fram och se hur texten kommer att se ut i SERPen, och skulle du upptäcka att texten är för lång är det bara att göra om och göra rätt.

Uppdatering av textlängder – Tvära kast fram och tillbaka

Det kan vara bra att komma ihåg att Google till och från brukar testa olika textlängder, ofta med kort varsel för att sedan ändra tillbaka, ibland nästan direkt. Ett sådant exempel är när Google i december 2017 ändrade tillåten textmängd från runt 150 tecken, den tidigare rekommenderade mängden, till hela 320 tecken. Detta ledde till att många webbredaktörer snabbt skrev nya längre meta-texter för att anpassa sig till de nya ändringarna.

Kort efter detta, bara några dagar efteråt, ändrade Google sig på nytt och fastställde att den rekommenderade mängden ska vara 158 tecken, som råder än idag. Vilket ledde till mycket onödigt extraarbete för alla de webbredaktörer som nu fick fick korrigera eller ändra tillbaka texterna för alla meta descriptions de hittills hunnit skriva om. Det gäller alltså att ha lite is i magen och vänta med större omskrivningar och förändringar tills uppdateringar ses som definitiva.

Sammanfattning

 • En meta description är en kort säljande summering av din webbsida. Den syns bara i sökresultatet och är till för användaren.
 • En välformulerad meta description med relevanta nyckelord och en tydlig call to action ökar chansen för fler konverteringar genom att skapa bättre click through rate.
 • Titta alltid i Googles sökresultat för att kontrollera rätt teckenlängd, i dagsläget 158 tecken/920 pixlar. Annars blir texten avbruten med tre punkter i SERPen.

 

Tillbaka till ordlistan.