Vad är en meta description?

En meta description är ett HTML-attribut som kort sagt ska ska locka till klick. Den är en kort summering av en webbsidas innehåll som bara syns i sökresultatet, också kallad SERP. Har man själv inte skrivit någon egen meta description kommer Google istället att välja ut ett eget stycke som syns i SERPen. Och det är inte säkert att detta valda stycke är det mest säljande stycket. Här är det alltså värt att tänka på hur man vill synas eftersom det alltid är bättre med en egen säljande text som du själv fått välja.

Exempel på en meta description

(Bilden ovan är ett exempel på hur en meta description kan se ut.)

En meta description är i första hand till för användaren. Google intresserar sig inte för detta utrymme i SERPen. Det som genererar högre rankning i ett sökresultat är alltså inte de skrivna orden i sig. Det viktiga är att en meta description i form av en säljande yta lyckas locka till klick från användaren.

Lättast är att tänka sig att en meta description är en säljande organisk textannons. Den ska fungera som en call to action, för att få en användare att besöka din hemsida framför konkurrenternas. Och detta kommer att bidra till en bättre click though rate som höjer rankningen hos Google.

– Så här ser exempelvis en meta description ut som HTML-kod:

Exempel på meta description i HTML

Hur skriver jag en meta description?

När du skriver en meta description finns det några saker som är bra att tänka på för att synas i sökresultatet:

Ha alltid med nyckelord

  • – När en meta description innehåller ett nyckelord som matchar det eller de ord som en användare söker på, visas de som fetmarkerade i sökordsresultatet:

Exempel på en meta description med fetmarkerade sökord

(I bildexemplet ovan har jag googlat på ordet ”SEO” och ”SEM”, som sedan fetmarkeras i annonsernas meta description.)

  • – Relevanta nyckelord fetmarkeras som sagt alltid och därför bra att ha med så tidigt som möjligt i texten, optimalt är att ha med dessa bland de tre första orden om möjligt.

Skriv säljande

  • – Ha alltid med den viktigaste och mest säljande texten först.
  • – Tänk på att texten är som en kort annons som ska locka in besökare till din webbplats; få gärna med företagets USP och en klar och tydlig call to action som lockar till klick.

Var relevant

  • – Beskriv så ingående och noggrant som möjligt vad besökaren kommer till via länken. En relevant beskrivning ger en bättre CTR, click through rate, och leder i längden till fler konverteringar.

Hur lång bör en meta description vara?

Även om man oftast talar om just teckenlängd när det gäller meta description så mäter Google dessa i pixlar. I dagsläget är maxgränsen 920 pixlar, som grovt kan översättas till 158 tecken. För mobil är pixelantalet endast 680, grovt översatt till 120 tecken. En bra grundtanke är att ju färre tecken desto bättre upp till 120, för att vara på den säkra sidan.

Risken finns annars att texten kortas ner i SERPen, vilket visas i form av en avbruten text följt av tre punkttecken:

 

 

(I detta exempel avkortas texten med tre punkter, vilket betyder att textlängden överskrider det rekommenderade antalet 158 tecken.)

Värt att komma ihåg är att Google till och från gärna testar olika textlängder, ofta med väldigt kort varsel för att sedan ändra tillbaka. Ett sådant exempel är när Google i december 2017 ändrade tillåten textmängd från tidigare rekommenderad mängd från runt 150 tecken till hela 320 tecken. För att sedan efter bara några dagar ändra sig igen till nu rådande 158 tecken. Så det kan vara bra att hela tiden hålla sig uppdaterad med vilken textlängd som gäller i dagsläget. Ha is i magen för att inte behöva göra arbetet med att ändra tillbaka i onödan.

Testa alltid direkt i sökresultatet hur din nypublicerade meta description ser ut. Skulle du upptäcka att texten är för lång och kortas av är det bara att göra om och göra rätt.

Varför ska jag ha en meta description?

En meta description är som en call to action vars huvudsyfte är att locka till fler klick. Det är just denna säljande annonstext som ska fånga användarens ögon. Det är här du bidrar till det stora pussel som avgör vad som är relevant för användaren enligt sökmotorer som Google. En meta description är dock i sig ingen garanti för högre rankning, men genom att den kan öka webbsidans click through rate så blir den en indirekt rankingfaktor.

Med en välskriven meta description kan du skapa ett övertag gentemot konkurrenter. Du gör det genom att visa att din sida har just det kunden eftersöker. Det är därför att rekommendera att varje sida har en unik välskriven meta description. För det kommer att ge ökad trafik till webbsidan och i längden fler konverteringar.

Sammanfattning

  • – En meta description är en kort säljande summering av din webbsida. Den syns bara i sökresultatet och är till för användaren.
  • – En välformulerad meta description med relevanta nyckelord och en tydlig call to action ökar chansen för fler konverteringar genom att skapa bättre click through rate.
  • – Titta alltid i Googles sökresultat för att kontrollera rätt teckenlängd, i dagsläget 158 tecken/920 pixlar. Annars blir texten avbruten med tre punkter i SERPen.

 

Tillbaka till ordlistan.