Noindex

Har du hört talas om begreppet noindex och undrar vad det egentligen innebär? Eller vill du sätta noindex på en sida men är osäker på hur du ska tänka? Här går vi igenom vad noindex är, hur du använder det och vad som är viktigt att tänka på!

Vad är noindex?

Noindex är ett direktiv som används för att tala om för sökmotorer att inte indexera en specifik sida på en webbplats. Det innebär alltså att sidan inte kommer kunna synas i sökresultatet.

Detta kan användas för att dölja webbsidor som inte är relevanta för sökresultaten eller som kanske inte ska visas offentligt.

Exempel på sidor som kan behöva en noindex tag:

  • Varukorgen eller tack-sidor på en e-handel
  • Sidor som fortfarande bearbetas och ännu inte är redo för det publika ögat
  • Sidor av låg kvalitet eller med tunt innehåll som av någon anledning inte kan avpubliceras eller omdirigeras
  • Sidor som har skapats ur ett annonseringssyfte (till exempel en landningssida för Google Ads) som utomstående användare inte ska landa på
  • Tagg- och arkivsidor som konkurrerar med andra landningssidor

 

Hur använder man en noindex tag?

Man kan implementera en noindex tag på två olika sätt:

Det vanligaste sättet är att lägga noindex-taggen i <head> sektionen:

<!DOCTYPE html>

<html><head>

<meta name=”robots” content=”noindex” />

(…)</kod>

Du kan även kombinera taggen med andra direktiv som till exempel att lägga till follow eller nofollow:

<meta name=”robots” content=”noindex, nofollow” />

Det andra alternativet är att använda X-Robots-Tag i HTTP header:

HTTP/1.1 200 OK

(…)

X-Robots-Tag: noindex

(…)

X-Robots-Tag kan användas för icke HTML resurser såsom PDF:er, videos och bilder.

I de flesta moderna CMS finns det ofta inställningar i backend för att implementera en noindex tag på sidor med ett enkelt knapptryck. I till exempel WordPress kan du lägga till Yoast och enkelt ändra till direktivet.

Noindex i WordPress

 

Best practices för en noindex tag

Om du vill säkerställa att en sida inte ska kunna indexeras och synas i sökresultatet med hjälp av en noindex-tag finns det några best practices att ha i åtanke.

Säkerställ att sidan inte blockeras i robots.txt filen

Om du blockerar en sida i robots.txt kommer sidan inte att crawlas och Googlebot kan därmed inte se att du har lagt till noindex direktivet. Google kan däremot fortfarande indexera sidan utan att crawla den.

Se därför alltid till att Google kan crawla de sidor du sätter en noindex tag på för att inte riskera att dessa indexeras.

Sidor med en långvarig noindex tag kommer till slut leda till nofollow

Enligt John Mueller från Google kommer en sida som är uppmärkt med noindex under en längre period inte kunna föra vidare något länkvärde till andra sidor.

Det innebär att även om du använder direktiven “noindex, follow” kommer det inte bli någon skillnad jämfört med “noindex, nofollow” i det långa loppet.

Däremot har Google inte gått ut med några uppgifter för exakt hur lång “en längre period” faktiskt är, utan det beror på flera olika faktorer.

Håll koll på dina noindex sidor regelbundet

Håll regelbundet koll på dina sidor med noindex för att säkerställa att det inte finns några sidor som har fått det av misstag. Det kan nämligen leda till en stor trafikförlust om viktiga sidor drabbas.

 

Vanliga frågor om noindex

Kan sidor som inte indexeras föra vidare länkvärde?

Sidor som inte indexeras tas bort från Googles sökresultat och kommer till slut inte längre att crawlas av Google. Det innebär att länkvärdet inte heller kommer passera till andra sidor. Detta gäller trots att direktiven “noindex, follow” används.

Hur vet jag om jag ska välja <meta> eller X-Robots-Tag?

När ska jag använda en noindex tag?

Några exempel på när en noindex tag kan vara lämplig att använda är på tack-sidor, sidor som ska användas för annonsering eller sidor som fortfarande är under bearbetning.