Outreach

Inom digital marknadsföring och specifikt inom SEO är anskaffandet och byggandet av länkar en vital del för att en hemsida ska synas högt upp i sökresultatet.

Ett sätt att göra detta är att arbeta med outreach, att på naturlig väg samla in och bygga länkar som genererar positiv länkkraft och som ökar synligheten i sökresultatet hos t ex Google.

Nedan kommer vi nu att berätta mer ingående om vad begreppet outreach innebär och hur du kan lyckas med att utföra dessa:

Vad är en outreach?
Så här lyckas du med din outreach
Sammanfattning

Vad är en outreach?

När du ber någon om en länk till din hemsida gör du det som i SEO-sammanhang kallas en outreach. På svenska skulle detta grovt kunna översättas som att man arbetar för att “nå ut” eller för att “söka upp” relevant länkkraft från en annan sida med hög auktoritet. Denna kontakt sker oftast via mejl.

Grundtanken med en outreach är att du med relevanta länkar ska kunna driva relevant trafik till din egna hemsida. Att få relevant trafik till din sida kommer att öka din ranking hos sökmotorer som ser att ditt innehåll ger svar på användares sökfrågor. Detta kommer i sin tur att ge din sida auktoritet som i längden kommer att, förutom att kunna öka chansen för fler konverteringar, kunna ge effekten av att andra webbsidor gör en outreach till dig för att få bättre länkkraft.

Arbetet med att skaffa länkar från andra webbsidor är en del i sökmotoroptimering som kallas Off-page SEO, som kort handlar om att påverka en sidas ranking med yttre faktorer.

Så här lyckas du med din outreach

Att lyckas med en outreach kräver tid och engagemang. Genom att mödosamt bygga upp ett nätverk med andra likasinnade inom samma nisch skapar du i längden den trovärdighet du behöver för att ro saken i hamn. Det är viktigt att komma ihåg att folk märker av när man inte är seriös i sin kommunikation, och om du skulle uppfattas som en spammare p g a dåligt formulerade och ytliga mejl när du gör en outreach, kommer detta märkas av i responsen du får (eller rent av inte får) tillbaka.

När du ska ta kontakt med de webbadministratörer som är ansvariga för olika hemsidor fungerar inte ytlighet, du behöver genuint kunna visa att du har ett intresse för deras innehåll. Du kan kanske berätta att du följt deras blogg en längre tid, eller att du prenumererar på deras nyhetsbrev. Kanske kan du nämna en äldre artikel de publicerat och som du fastnade för och som du länkat till i andra sammanhang för att den är så välskriven och informativ.

Genom att här bygga upp ett förtroende skapar du grunden till en relation mellan dig och din motpart på den andra webbsidan, och om du då sedan passar på att ta upp och berätta vad du själv skriver om på din hemsida kan du t o m lyckas skapa ett genuint intresse i gensvar. Ni kanske behandlar samma ämnen fast från olika perspektiv, eller så angriper ni samma problem fast med olika tillvägagångssätt? Det finns hursomhelst en koppling mellan era webbsidor, som eventuellt skulle kunna gagna er båda på ett positivt sätt.

Ge och du ska få – att skapa förutsättningar för outreach

Innan du kontaktar någon för en outreach behöver du ställa dig följande fråga:
– Kan jag erbjuda något som gör att jag förtjänar något av värde tillbaka?

En grundförutsättning för att du ens ska kunna börja fundera på att genomföra outreach är att du med hjälp av on-page SEO optimerat din hemsida med välskrivet content. Tanken är att länken du får från en annan hemsida ska kunna generera ett mervärde som är till nytta för er båda två. Har du något innehåll som har någon slags relevans gentemot den artikel som du skulle vilja ha en länk ifrån, exempelvis? Det underlättar ofta som sagt att det ni skriver om rör sig inom samma ämne eller kringliggande ämnen.

Du skulle t ex kunna skriva ett blogginlägg om ett ämne där du nämner den webbsida du kontaktat som en auktoritet, eller så skriver du content där du skriver om produkter eller tjänster som denna webbsida tillhandahåller. Det är svårt att lyckas med en outreach med tomma händer.

Att själv bjuda in till omvänd reachout

I vissa sammanhang skulle det t o m kanske vara av intresse för den andra webbsidan att publicera en artikel som du själv har skrivit. I dessa fall skulle du faktiskt i gengäld kunna bli länkad till från denna artikel, och det i sig kommer ju att kunna bidra till en ömsesidig win win-situation som i längden ökar bådas länkkraft och nätverk.

Det gäller att inte ge sig i första taget utan att med en god strategi och gott tålamod arbeta internt med din hemsida och externt med nätverkande och kontakter för att till slut lyckas med en outreach.

Sammanfattning

– En outreach är att be om länkar som stärker din sidas trovärdighet genom att nätverka och kontakta olika bloggare och webbadministratörer
– För att lyckas med en outreach behöver du bra och relevant innehåll som skapar värde för målgruppen
– En outreach är en process av att ge och ta, vilket kräver att du har något av värde att ge för att få något av värde tillbaka
– Outreach kräver tid och engagemang för att ge resultat

Tillbaka till ordlistan