Page Title

I det här inlägget går vi igenom vad en Page Title är, varför den är så viktig för din SEO och hur du ska tänka när du skapar dina Page Titles.

Vad är en Page Title?

En Page Title eller Meta Title (sidtitel på svenska) är en HTML-tagg som skrivs in i <head> sektionen på en hemsida. Varje unik sida på en sajt har en egen Page Title. Page Title-taggen visas i Googles sökresultat som en blå klickar länk samt på fönsterfliken i webbläsaren.

Exempel på page title i sökresultatet

 

Den blå klickbara texten på bilden illustrerar hur en Page Title visas i Googles sökresultat (SERP).

Hur ser koden ut?

<head>
<title>Din titel här</>
</head>

Tre olika värden

Det finns primärt tre olika värden kopplade till en sidas page title.

SEO-värdet av en Page Title

Den kanske enskilt viktigaste faktorn för att ranka högt inom SEO är just Page Title. Google använder Page Title taggen som en stark signal för att avgöra vad din sida primärt handlar om. Handlar din sida om foderrekommendationer för hästar ska det alltså tydligt framgå om man läser sidans Page Title.

Exempel:

Vi listar det bästa fodret för just din häst | Hästbutiken.se

Delningsvärdet

När du eller någon av dina besökare väljer att dela en artikel på sociala medier kommer sidan Page Title synas på plattformen det delas. Det förstärker vikten av att din Page Title är tydlig och välformulerad.

Användarvärdet

En Page Title ska också vara användarvänlig. Till exempel ska du inte lova något i din Page Title som sen inte stämmer överens när användaren läser innehållet på din sida. Detta leder till en dålig användarupplevelse och hjälper inte direkt varumärkesbyggandet.

Formeln för att skapa en väloptimerad Page Title

En Page Title ska vara tydlig mot användare, sökmotor och uppmana till klick. Utan att vara för säljig heller för den skullen. Det är en konst att lära sig skriva bra sidtitlar. Men det är tid väl spenderat eftersom en bra Page Title kan leda till stora uppsving i trafik till din hemsida.

Nedan ser du en mall för hur du ska tänka när du författar din Page Title.

Primära sökordet | USP | Varumärke
Herrfrisör | Öppet dygnet runt | Frisörerna.se

Primära sökordet

Du vill försöka få med ditt primära nyckelord du vill ranka på så tidigt som möjligt i din Page Title. Användare är mer benägna att klicka på just ditt resultat på Google om man snabbt känner igen sin egen sökning i sökresultatet. Dessutom är det bra för din SEO att ha med ditt primära nyckelord i sidans titel. På så sätt blir det lättare att ranka på ordet.

USP

Anledningen till att det är bra att få med en USP direkt efter är för locka till klick. Men lova inget du inte kan hålla.

Varumärke

Varumärket placeras sist för att vara öppen med avsändare och bygga varumärke. Har du ett känt varumärke ökar också chansen till ett klick ditt resultat om du har med varumärket.

Teckenbegränsning

Teckenmässigt ska du försöka skriva mellan 50-60 tecken. Annars är risken att Google kapar din Page Title och hela texten kommer inte med.