Pogo-sticking

När en användare klickar sig in från sökresultatet till en hemsida och sedan direkt klickar sig tillbaka sker det som kallas pogo-sticking.

Märker sökmotorer att besökare inte inte gillar webbsidans innehåll och hela tiden klickar sig bort kan detta leda till att du får en lägre position i SERPen och rankar sämre.

Vad är pogo-sticking?
Varför uppstår pogo-sticking?
RankBrain – analyserar klickandet i SERPen
Hur kan jag eventuellt förhindra pogo-sticking?
Sammanfattning

Vad är pogo-sticking?

Begreppet pop-sticking beskriver det som händer när en användare kommer in på en sida och sedan direkt klickar sig bort därifrån. Själva benämningen kommer från det engelska namnet för hoppstylta: “pogo stick”, eftersom en användare hoppar fram och tillbaka mellan sökresultatet och olika landningssidor.

Detta hoppande kommer sig oftast av ett missnöje med det innehåll som finns på de olika sidorna, och i många fall av pogo-sticking klickar sig användaren tillbaka inom 5 sekunder. Varför detta hoppande sker behöver därför analyseras för att se vad som eventuellt kan göras bättre.

Att någon kommer in och sedan direkt lämnar en landningssida skulle kunna tolkas som en tydlig signal på att din sida inte ger det svar besökaren efterfrågar. Pogo-sticking är något som Googles sök-algoritmer kan lägga märke till och som i värsta fall kan leda till lägre ranking och sämre placering i sökresultatet om inte problemet åtgärdas.

Varför uppstår pogo-sticking?

Anledningarna till varför pogo-sticking överhuvudtaget sker kan vara många, men oavsett orsak så har de alla gemensamt att de leder till att en användare klickar sig tillbaka till sökresultatet eller vidare till en annan sida:

 • Page title och meta description är missvisande och förklarar inte sidans innehåll, användaren får en slags information som sedan inte uppfylls alls på själva landningssidan. Ett exempel på detta kan vara utlovad information om hur man bäst deklarerar skatt men landningssidan handlar om skor.
 • Dåligt optimerade sidor med lång laddningstid, för många popup-fönster och automatiskt uppspelande videos kan få folk att ledsna och klicka sig tillbaka.
 • Dålig grammatik, felstavningar och i allmänhet dåligt designade sidor med låg användarvänlighet kan få folk att klicka sig bort illa kvickt.

Det kan tilläggas att beroende på vad för slags syfte en sida har så påverkas hur lång en användares vistelse är på den givna sidan. Till exempel rena informationssidor som ofta ger direkta svar kan i vissa fall leda till att användare klickar sig vidare till annat.

Det är dessutom inte fastställt om Google inkluderar pogo-sticking i sin algoritm eller inte. Det som däremot kan konstateras är att sökmotorn helt enkelt märker av om många användare klickar sig tillbaka till sökresultatet.

RankBrain – analyserar klickandet i SERPen

För att förstå hur användare faktiskt använder sig av resultatet i SERPen har Google utvecklat en ny algoritm som kallas RankBrain. Denna algoritm analyserar hur användare klickar sig fram och tillbaka bland sökresultaten, och den sida som exempelvis inte svarar på en sökfråga hamnar längre ner i sökresultatet.

Här är ett exempel på hur RankBrain fungerar:

1. Användaren googlar en sökfråga: “vad är RankBrain?”.
2. Användaren klickar sig in på söksvar #1 i SERPen.
3. Missnöjd med innehållet klickar sig användaren tillbaka.
4. Användaren klickar sig nu in på söksvar #2 istället.
5. Nöjd med innehållet stannar användaren kvar och läser vidare en lång stund.
6. Google känner av att söksvar #1 inte var relevant och flyttar ner det.
7. Google märker att söksvar #2 är relevant och flyttar upp det.
8. Nästa gång någon googlar “vad är RankBrain?” dyker det som tidigare var söksvar #2 upp som #1 istället.

Nedflyttningen sker inte på grund av hoppandet i sig, utan för att Google ser det som att sidan inte svarar på sökfrågan och flyttar istället upp den sida som är mer relevant.

Hur kan jag eventuellt förhindra pogo-sticking?

Det finns några frågor att ställa sig för att eventuellt kunna förhindra att användare backar tillbaka från din sida till sökresultatet:

Är mitt innehåll relevant för användaren?

 • Relevans är en nyckelfaktor för att undvika missnöjda användare som lämnar sidan i all hast. Ge svar direkt på vad som efterfrågas.
 • Du behöver känna din målgrupp och vad de efterfrågar för att kunna tillfredsställa deras behov. Oavsett om detta gäller information eller t ex underhållning.

Är mitt innehåll aktuellt?

 • Många gånger kan det vara bra att uppdatera ditt innehåll, hur ofta och varför beror så klart på vad för slags syfte din sida har.
 • Historiska informationssidor är exempel på innehåll som kanske inte behöver lika mycket uppdateringar som dagsaktuella nyhetssidor. Det kan hursomhelst vara bra att regelbundet uppdatera landningssidor, för att spegla förändringar av olika slag.

Är min webbsajt användarvänlig?

 • Det är viktigt att tänka på att användare lätt ska kunna läsa information och ta sig runt på din webbsajt.
 • Här kan det vara bra att bland annat tänka på flöde, hur långt en användare behöver scrolla eller klicka för att nå olika delar.
 • Webbdesign, laddningstid och interna länkar är några av de många olika delar som tillsammans resulterar i hur väl en besökare trivs på din sajt. I längden påverkar det här om de användare som hittar hit vill stanna kvar eller om de klickar sig tillbaka.

Hur är den tekniska kapaciteten på min webbsajt?

 • Att ha en sida som är anpassningsbar efter format ses idag som en självklarhet hos många, speciellt Google använder principen Mobile First Indexing.
 • Om t ex en användare surfar på mobilen och kommer till en sida som inte är mobilvänlig kommer detta garanterat att ses som dålig användarvänlighet.
 • Även hur navigering fungerar på sidan är en viktig del i en användares trivsel. Interna länkar som leder vidare till eftertraktad information minskar risken för avvikande användare.

Vad är användarens sökintention?

Det viktigaste att tänka på är att innehållet ska fånga in intentionen till varför en användare söker efter något, det vill säga: vad är det användaren är ute efter? Hur kan jag optimera min sida för att ge en användare det bästa svaret?

Att förstå denna sökintention, från engelskans “search intent”, minskar risken avsevärt för att användare hoppar fram och tillbaka eftersom du ger besökaren det som efterfrågas redan på landningssidan.

Sammanfattning

 • Pogo-sticking betyder att användare direkt klickar sig tillbaka till sökresultatet.
 • Detta “hoppande” fram och tillbaka beror ofta på missnöje med en webbsidas innehåll.
 • Sökmotorn lägger alltid märke till detta missnöje, bland annat med algoritmen RankBrain.
 • Pogo-sticking kan påverka hur högt din sida rankar i sökresultatet, och i längden din trafik.
 • Kan förhindras av att tillämpa olika förebyggande aktiviteter som t ex att öka användarvänlighet och sidhastighet.
 • Det viktigaste för att undvika eventuell pogo-sticking är att förstå användarens sökintention och skapa relevant innehåll.

Tillbaka till ordlistan