Quality Score

På den här sidan får du reda på allt du behöver veta om hur Quality Score funkar i Google Ads.

Oavsett om du försöker lära dig mer om det operativa arbetet i Google Ads eller ifall du sitter på beställarsidan och vill bli en bättre kravställare behöver du bemästra begreppet Quality Score. Eller på svenska kvalitetsresultat.

Snabblänkar:

Vad är Quality Score?
Varför har Google skapat Quality Score?
Hur får jag ett högt Quality Score?

Vad är Quality Score?

Quality Score, i branschen förkortat QS, är ett betyg Google sätter på dina nyckelord i ditt Google Ads konto. Betyget sätts i förhållande till kvalité och relevans på nyckelord, annonstext och landningssida. 1 utgör det lägsta och 10 det högsta betyget på skalan.

Google använder QS för att beräkna kostnad per klick (CPC) och QS multiplicerat med ditt bud avgör vilken ad rank du får i realtidsauktionen. Den budgivare som har högst ad rank hamnar överst med sin annons i sökresultatet. Det betyder att du med ett lägre bud kan hamna ovanför dina konkurrenter om din QS är högre.

Varför har Google skapat Quality Score?

Googles kärnprodukt är en sökmotor som ska leverera bra svar på användarnas sökfrågor. Om personer som använder tjänsten inte tycker att resultaten som Google visar till följd av en sökfråga är bra eller relevanta kommer de börja använda en annan sökmotor. Därför behöver Google säkerställa att annonserna som visas på sökord håller en hög relevans för den som ställer sökfrågan. Det är här Quality Score kommer in i bilden. Annonser som är mer relevanta i förhållande till sökfrågan får ett högt Quality Score. Har man ett högt Quality Score på sin annons blir det också billigare för den som annonserar. I vissa fall väljer Google heller inte att visa annonsen alls om man har för lågt QS. Även om ingen annan budar.

Hur får jag ett högt Quality Score?

Det är primärt tre faktorer som påverkar vilket kvalitetsresultat du får av Google.

Relevans på annonstext i förhållande till sökfråga
Relevans på landningssida i förhållande till sökfråga
Hur hög din CTR på annonsen är

För att tillfredsställa alla dessa faktorer och uppnå ett högt kvalitetsresultat är det viktigt skriva en annons som lockar till klick. Använda sökordet i annonstext och på landningssida.