SERP

I det här inlägget förklarar vi begreppet SERP. Vad betyder det? Vem myntade begreppet? Hur används det idag?

Vad är en SERP?

SERP som är en förkortning för Search Engine Results Pages är det resultat som visas om du söker på ett ord eller en fras i en sökmotor som Google. Begreppet SERP myntades av amerikanen Brett Tabke på forum för webbmastersworld.com 2000.

SERPen består av flera olika komponenter. Först och främst de webbsidor som bäst matchar sökordet, vilket kallas det organiska sökresultatet. SERPen kan också innehålla betalda annonser och så kallade SERP features. SERP features är olika typer av utdrag från webbsidor som Google bedömer som relevanta. Vanliga exempel är bilder, videoklipp och faktautdrag som ger svar på en fråga direkt i SERPen.

SERPen består av tre delar:

Betalda annonser
Organiska träffar
SERP features

Betalda och organiska resultat i SERPen

I sökmotorernas barndom innehöll SERPen enbart organiska resultat. Genom åren har mängder av extra resultat lagts till serpen. Idag består en genomsnittlig SERP av dussintals olika komponenter.

Den mest framträdande delen av SERPen utöver de organiska sökträffarna är betalda sökresultat, alltså annonser.

Annonserna i sökresultatet är från annonsörer som betalat för att synas på ett visst sökord. I Google hanteras betalda annonser via systemet Google Ads, som lanserade 2000.

Google Ads bygger på principen PPC, Pay-Per-Click. Annonsörer som vill synas i en SERP budar på sökord via realtidsauktioner och betalar sedan för varje klick annonsen får. Vilka annonser som visas i sökresultatet beror delvis på relevansen i till sökordet.

Men till syvende och sist är det den som betalat mest för ett sökord som syns först med sin annons. Relevans är dock fortfarande en viktig faktor. Det kostar mer att köpa annonsplats för webbsidor om de är mindre relevanta i förhållande till sökordet.

Betalda annonser visas både före och efter de organiska resultaten. Ibland kan det vara svårt att se skillnad på annonser och organiska träffar. Men om du tittar noga så ser du att det står “Annons” i fet stil för de betalda annonsträffarna.

Snabbversionen: Det kostar att synas i SERPen med annonser. Samtidigt är annonser effektiva. Annonserna får nästan 40% av alla klick i SERPen.
Organiska resultat i SERPen
Organiska resultat är sidor som indexerats i Googles databas och visas i förhållande till relevans mot det aktuella sökordet.

Det organiska resultatet i SERPen kan till skillnad mot annonsresultat inte påverkas genom att ge Google pengar. De webbsidor som visas i det organiska sökresultatet har förtjänat sin plats där den hårda vägen. Google algoritm har helt enkelt bestämt att just de är de mest relevanta i förhållande till det aktuella sökordet och ger användarna mest behållning.

Exakt hur algoritmen fungerar och vad den tar i beaktande är inte känt. Google håller fortfarande mycket hemligt. Vissa faktorer är Google öppna med, andra saker har seo-specialister och andra experter listat ut på egen hand.

Ett resultat (en träff) i det organiska sökresultatet i SERPen består av följande:

URL – Adressen till den specifika sida
Page title – Rubrik som talar om vad sidan handlar om
Meta beskrivning – En kort beskrivning av sidans innehåll. Kan liknas vid en ingress.

SERP features

I sökresultatet visas ibland också så kallade SERP features. Serp features är alternativa sökresultat som visas utöver de betalda och organiska resultaten. Några vanliga exempel är Featured Snippet, Knowledge Panels, videos, betyg i form av stjärnor, frågor och svar, videoklipp, utvalda nyheter, local pack (adress och kontaktuppgifter till lokala företag) och utvalda bilder.

En SERP feature som tillhör de mest framträdande är den så kallade Featured Snippets.. Featured Snippets visas före de ordinarie organiska sökresultaten i SERPen. Vissa kallar positionen där featured snippet visas för resultat eller position noll. I vissa verktyg som används för att spåra webbsidors position i SERPen räknas featured snippeten som position ett, medan den första träffen i det ordinarie organiska sökresultatet räknas som position två.

I vissa SERPar, ofta de som är kopplade till ett sökord som är formulerat som en fråga, visas en SERP Feature som ger svaret på sökfrågan direkt. Det kan påverka trafiken till övriga sidor som visas i den aktuella SERPen. Användare behöver helt enkelt inte lämna SERPen för att få svar på sin fråga. Det betyder i vissa fall att de organiska sökresultaten får färre klick.

Så syns du i SERPen

Eftersom det kan finnas tiotusentals sidor som matchar ett sökord gäller det att skapa väldigt relevant innehåll för att synas högt upp i SERPen. I de SERPar där det råder stor konkurrens och många sidor slåss om att synas kommer endast riktigt bra resultat med en stark relevans att visas.

Det är Googles algoritm som avgör vilka sidor som är mest relevanta och visas för användarna. Googles algoritm (andra sökmotorer har liknande algoritmer) bygger i sin tur på mer än 200 olika rankingfaktorer.

Några av de viktigaste rankingfaktorerna

Innehåll av hög kvalitet
Riktigt bra innehåll som är till användning för användarna är avgörande för att synas i SERPen. Innehållet på dina sidor behöver vara unikt, av hög kvalitet, välstrukturerat och och kort och gott ge användarna det de vill ha.

Det kan handla om att mest effektivt svara på användarnas fråga. Att svara på frågor som andra sidor missat. Eller att sammantaget ge mer detaljerad och komplett information än vad konkurrenterna förmår. Content is king.

Länkar
Länkar är fortfarande en betydande rankingfaktorer. Inom SERPar där många webbsidor slåss om toppositionerna, till exempel finansrelaterade sökningar, är det i princip omöjligt att ranka utan starka inlänkar. Men det duger inte med vilka länkar som helst. Det har blivit allt viktigare att ha riktigt relevanta länkar.

Om du driver ett företag i finansbranschen smäller en enda länk från exempelvis UC eller Dagens Industri betydligt högre än 20 länkar från sidor som handlar om något helt annat, oavsett “stora” de sajterna är.

Laddhastighet
Hur snabbt en sida laddar är viktig rankingfaktor och är av avgörande betydelse för att inte tappa besökare. En webbsida ska helst ladda på mindre än 0,5 sekunder.

Auktoritet
Är innehåller vederhäftigt? Vem står bakom sajten och innehållet på den? Att ha auktoritet på sitt område och att vara transparent med vem som producerat innehållet är en betydande rankingfaktor och påverkar en sida ställning i SERPen. Det här är särskilt viktigt inom segment som handlar om människors ekonomi och hälsa. Om du berättar om nytt läkemedel eller ger ekonomisk rådgivning på din webbsida är det bättre om en läkare eller civilekonom står som avsändare än en namnlös skribent,

Användbarhet på mobila enheter
Din sida behöver fungera felfritt på alla typer av enheter för att slåss oss toppositioner i konkurrensutsatta SERPar. Idag utgår Google från mobila enheter när de värderar webbsidor. Om din webbsida fungerar dåligt på mobila enheter kommer den inte stå sig i SERPen,

Search intent
Search intent är inte bara en särskrivning av vårt företagsnamn. Det är också en faktor du bara måste ha koll på om du vill synas i SERPen. Sökintentionen är det mål användare som söker på en viss fras har. För att synas i högt upp i SERPen behöver ditt innehåll matcha den intentionen. Något förenklat kan man säga att det handlar om att lista ut vad användarna vill ha och ge dem just det.

Tänk på detta:

En sak som är viktigt att komma ihåg är att Google inte tar betalt av sina användare. Man kan likna Googles funktions vid ett kommersiellt mediebolag som en tidning. De säljer inte innehåll till användarna. De säljer annonsplats till annonsörer som vill sälja saker till användarna. Av den anledningen är Google helt beroende av att användarna väljer att använda just Google.

Därför är Googles främsta prioritet att ge användarna riktigt bra resultat och att hålla dem nöjda. Resultat som de har användning för, som hjälper dem med något, svarar bäst på användaren fråga och så vidare.

Skulle Google kompromissa med det här och dela ut höga positioner i SERPen till webbsidor som inte hjälper användarna skulle de förr eller senare förlora just användare. Färre användare betyder färre annonsörer och mindre pengar till Google. Därför är relevanta och användbara resultat A och O för Google.

Om du vill att din webbsida syns högst upp i SERPen gäller det alltså att skapa riktigt bra och relevant innehåll. Innehåll som ger användarna de vill ha, löser ett problem eller svarar på en fråga.

En annan viktig faktor är att göra det enkelt för Google att förstå vad ditt innehåll handlar om. Den behöver också vara användarvänlig och lättnavigerad. Första steget bör alltid vara att säkerställa att Google kan indexera sidan. Du behöver också se till att sidan fungerar smidigt och säkert på ett tekniskt plan.