Sökintention

En stor del av att arbeta med SEO handlar om att kartlägga intressanta sökord och utifrån dessa skapa kvalitativt, användarvänligt innehåll. Det som dock, förvånande nog, tenderar att bortprioriteras är användarnas faktiska syfte bakom varje enskild sökning. Just sökningens övergripande syfte benämns i SEO-branschen som sökintention (search intent) och är en central del för att ditt arbete ska lyckas. I den här texten diskuterar vi kring begreppet och förklarar hur det kan användas i dina analyser.

Vad är en sökintention?
Hur hittar man sökintentionen?
Att förhålla sig till Google

Vad är en sökintention?

Sökintention handlar om användarens bakomliggande syfte med en specifik sökning. För att lyckas ranka högt på Google är det av största vikt att säkerställa att ditt innehåll stämmer överens med sökintentionen. Alla viktiga parametrar som utgör en bra SEO-optimerad sida spelar i slutändan mindre roll om innehållet anses vara irrelevant mot intentionen bakom sökningen.

Kategorier av sökintentioner

De flesta sökintentioner brukar kunna delas in i fem olika grupper som alla representerar ett övergripande syfte med sökningen. Ofta är det tydligt vilken kategori en specifik sökterm ska klassas som men ibland kan flera kategorier ses relevanta.

Nedan har vi listat kategorierna och förklarar vad dessa innebär med tillhörande exempel. För att göra exemplena så tydliga som möjligt och för att det är gott, utgår vi från söktermen “glass” som primärt sökord.

Informationssökningar

Som namnet på kategorin avslöjar handlar informationssökningar om att få fram information om ett särskilt ämne. Behovet kan exempelvis handla om att få svar på en fråga eller att lära sig mer om en någonting.

Exempel: “vad är huvudingredienserna i glass?”, “glassnyheter 2023”, “recept på hemmagjord glass”

Navigationssökningar

En navigationssökning handlar om att användaren vill hamna på en specifik webbplats på internet och består oftast enbart av ett företagsnamn eller ett namn på en webbadress. Denna typ av sökning används som ett alternativ till att skriva in en fullständig URL.

Exempel:“GB glace”, “SIA glass”.

Transaktionella sökningar

En transaktionell sökning indikerar att användaren är intresserad av att köpa eller göra någonting.

Exempel: “köpa glass”.

Jämförande sökningar

En jämförande sökning görs när användaren vill jämföra produkter innan ett köp.

Exempel: “billigaste glassen”, “godaste glassen”.

Lokala sökningar

I denna kategori vill användaren hitta någonting inom ett lokalt område.

Exempel: “gelateria stockholm”, “glass kungsholmen”.

Hur hittar man sökintentionen?

Att hitta sökintentionen bakom en sökterm görs genom att undersöka Googles sökresultatsida (SERP) och analysera vilken typ av innehåll som anses vara mest relevant. Sök på den specifika termen som du intresserar dig för och se över vilka sidor som rankar högt. Analysera sedan innehållet på dessa sidor och få svar på vad sökintentionen faktiskt är.

Bakom en sökterm kan det även gömma sig flera intentioner som anses vara relevanta av Google. Det behöver alltså inte endast finnas ett användarbehov eller en betydelse av ett flertydigt ord som Google värderar högt. Därför är det bra att analysera SERP:en noggrant och inte dra alltför förhastade slutsatser om sökintentionen.

Att förhålla sig till Google

Som i all form av marknadsföring är förståelse för målgruppen och mottagaranpassning en central del även inom SEO. Det som dock adderar ett extra lager är Googles marknadsledande roll och därmed makt över sökmotor-industrin.

De beteendevetenskapliga aspekterna inom SEO-fältet är kanske inte alltid helt uppenbara. Däremot är det av största vikt att arbeta utifrån användarnas behov för att uppnå bästa möjliga resultat. Ett av de huvudsakliga målen med SEO är trots allt att öka synligheten för relevant och kvalitativt innehåll för användarna. Är användarna nöjda, är Google nöjda.

Google strävar alltså efter att erbjuda en användarvänlig tjänst och styr därför sina algoritmer efter användarnas beteenden och preferenser. Trots att Google har makten över sin sökmotor, är det i slutändan användarna som styr över vad Google anser vara den mest relevanta intentionen bakom en sökning. Att anpassa innehållet efter användarna och se till att det stämmer överens med sökningens intention är därför en grundförutsättning för att lyckas ranka högt och därmed uppnå ökad organisk trafik.