Vad är statuskod 404?

404-sidor är sidor som visas för besökaren när han eller hon försökt besöka en sida på webbplatsen som finns. Det är en felsida som kommer upp när något gått fel och statuskod 404 innebär att servern inte har hittat sidan som begärdes. De flesta har alla hamnat på en 404-sida någon gång. Kanske har vi stavat fel på företagssidan eller tryckt på en bruten länk. Men vad är det egentligen som händer när man hamnat på en 404-sida? Och vad betyder statuskod 404? Här går vi igenom allt!

404_sida

Låt oss gå igenom allt lite mer detaljerat. När en användare söker på internet begär webbläsaren information från en webbserver. Det som händer är att besökaren skickar en förfrågan till webbservern genom att skriva in en URL eller direkt på webbläsaren genom att trycka på en länk. Webbservern svarar därefter på begäran och genererar en http-statuskod. Den vanligaste statuskoden som visas är 200 – vilket betyder att allt är korrekt och leder till att innehållet visas på skärmen för besökaren. Men ibland visas statuskod 404 som innebär att sidan inte finns eller hittas på webbservern. 

Kort hur webbläsaren och webbservern kommunicerar:

 1. Besökaren skriver in en URL eller klickar på en länk i webbläsaren. 
 2. Webbläsaren skickar en http-förfrågan till webbservern. 
 3. Servern letar efter, eller sätter ihop filen som efterfrågas, och svarar med ett http-svar.
 4. Webbläsaren analyserar dokumentet t.ex. om den innehåller bilder, style sheets och script. Webbläsaren kontaktar servern igen för varje resurs.
 5. Sidan presenteras i webbläsarfönstret.

Vanliga http-statuskoder

Webben använder ett protokoll kallat http (HyperText Transfer Protocol). Http hanterar kommunikationen mellan webbläsare och webbserver med förfrågningar och svar. Det finns totalt fem stycken http-statuskoder som påvisar en viss situation, tillstånd eller status.

 • 1xx påvisar informativa svar
 • 2xx påvisar att allt är godkänt
 • 3xx påvisar omdirigerad trafik från en adress till en annan
 • 4xx påvisar klientfel
 • 5xx påvisar serverfel

Den fulla listan av statuskoder är lång. Här är några vanligt förekommande http statuskoder: 

 • 200 OK
 • 301 Omdirigerad till en annan sida permanent
 • 302 Omdirigerad till en annan sida temporärt
 • 404 Not found
 • 500 Server error

statuskod_404_steg_för_steg

Statuskod 404 steg-för-steg

Statuskod 404  kan exempelvis bero på fellänkning från en sida till en annan, eller att besökaren skrivit fel URL. Det innebär att webbservern går att nå, men inte den specifika sidan, och pekar därmed på att det är ett klientfel. Det kan exempelvis vara en fellänkning från ett nyhetsbrev, eller att besökaren stavat fel på en URL. Skulle en besökare skriva in ett domännamn, lägga till ett snedstreck och skriva något random så skulle den hamna på en 404-sida. Det gör att 404-sidor är en naturlig del av webben och behöver nödvändigtvis inte vara något dåligt.

Det som händer är att användaren har begärt åtkomst till ett innehåll på en webbsida, men denna sida hittas inte på servern. Webbservern svarar i sin tur till webbsidan med statuskod 404 – att sidan inte hittades på servern – och besökaren lämnas slutligen med felmeddelandet error 404 page not found.

Det som händer under error 404 sammanfattat

 1. Besökaren skriver in en URL eller klickar på en länk vilket aktiverar webbläsaren att skicka en begäran till webbservern. 
 2. Webbservern hittar inte sidan som begärdes, och svarar med statuskod 404. 
 3. Webbläsaren mottar svaret från webbservern, och framför en 404-sida för besökaren med informationen att sidan inte hittades.

Statuskod_404

Vanliga orsaker till error 404

 • Webbsidan är borttagen, temporärt eller permanent.
 • Sidan är förflyttad till en annan URL utan att omdirigeras.
 • URL:en är felaktigt skriven av besökaren eller under skapandeprocessen, alternativt länkades felaktigt under skapandeprocessen.
 • Domänen existerar inte längre.

Är statuskod 404 dåligt för SEO?

Det korta svaret är nej – statuskod 404 är inte dåligt för SEO. 404:or är normalt och är en naturlig del av webben. Även Google har 404-sidor och det är hälsosamt för en hemsida. Att ha flera hundra 404-sidor på en webbplats kan vara övergripande dåligt för webbsidan. Men det är inte själva 404-sidan som är skadlig för SEO, utan snarare sidorna som länkar till 404-sidan. Dessa länkar som pekar till en 404-sida kallas för brutna länkar och kan ge en dålig användarupplevelse till besökaren.

Åtgärder till statuskod 404

Som tidigare nämnt: 404-sidor behöver inte vara något dåligt, däremot är det brutna länkar som kan behöva åtgärder. Användare tycker inte om att få upp “error 404 page not found”. Besökaren kan bli frustrerade av ett error 404 meddelande vilket resulterar i dålig användarupplevelse. Det kan även tänkas att besökaren lämnar domänen snabbt och hittar den information de söker på en annan webbplats, som hos en konkurrent, vilket ger en hög bounce rate. Du kan läsa mer om bounce rate här

När en besökare går in på din sida för att sedan lämna snabbt signalerar det till sökmotorernas algoritmer att sidan inte matchar besökarens sökintention och en trolig följd är att domänen rankas lägre. Sökmotorernas algoritmer tar hänsyn till användarens beteende på din hemsida – vilket är viktigt att ha i åtanke ur ett SEO-perspektiv. Om webbsidan dessutom är länkad från en externlänk går domänen miste om länkkraft.

Borttagna 404-sidor kan fortfarande driva trafik då de t.ex. fortfarande kan vara indexerade hos sökmotorer, externlänkas från en annan domän eller så finns sidan kvar i en användares bokmärke. Det ger ett stort värde att omdirigera dessa 404-sidor och ta vara på trafiken. Kontrollera därför dina 404-sidor länkar kontinuerligt. Screaming Frog, Ahrefs, och Semrush är några verktyg som hjälper dig att kontrollera dina 404 statuskoder.

Möjliga åtgärder för statuskod 404:

 • Har du en internlänk som går till en 404-sida bör du ta bort den länken alternativt omdirigera denna med 301 redirect till en sida med relevant innehåll så att den inte länkar till en sida som inte längre existerar.
 • Har du en externlänk till en 404-sida kan du antingen kontakta ägaren av domänen och be dem att länka till en annan sida som existerar. Låt dem veta att deras kunder kan få en dålig användarupplevelse när de klickar på en bruten länk. Du kan även använda dig utav en 301 redirect och omdirigerar denna länk till en relevant sida som existerar på din webbsida.
 • Har du en 404-sida som fortfarande syns på sökmotorernas sökresultat behöver du få upp sidan igen för att sedan omdirigera den med en 301 redirect för att inte tappar trafik.
 • Även om det huvudsakliga målet är att ta bort eller omdirigera webbsidor med statuskod 404, är det en god idé att skräddarsy dina 404-sidor så att de ser trevliga ut – ifall de skulle visas upp för besökaren. Målet är att minska risken att användaren lämnar webbplatsen, trots att de inte fått den informationen de söker efter. Ett artigt, informativt felmeddelande som ursäktar och förklarar vad som hänt med ett behagligt gränssnitt samt ger möjligheten att klicka sig vidare förbättrar användarupplevelsen vid en påvisad 404-sida. Det är dessutom mer förlåtande och ger en större chans att besökaren blir kvar på hemsidan och kommer tillbaka. 

Sammanfattning

 • En 404-sida är en sida vars statuskod är 404, och innebär att sidan inte finns eller kan hittas på webbservern.
 • 404-sidor är en naturlig del av webben och behöver inte vara dåligt.
 • 404-sidor kan orsakas av fellänkning, felstavad URL, sidan är flyttad till en annan URL eller att domänen inte existerar.
 • Kontrollera dina 404-sidor kontinuerligt för att inte tappa rankning och trafik. 

Tillbaka till ordlistan.