XML Sitemap

I det här inlägget går vi igenom vad en sitemap är och hur den fungerar, förklarar vad XML står för och hur du skapar en sitemap.

Vad är en xml sitemap?
Vad betyder xml?
Behöver man verkligen en sitemap?
Hur skapar man en xml sitemap?
Viktiga saker att tänka på kring en sitemap
Sammanfattning

Vad är en XML sitemap (webbplatskarta)?

En xml sitemap, på svenska webbplatskarta, är en fil som innehåller och listar viktiga sidor på en webbplats. En sitemap underlättar för sökmotorer att spindla webbplatsen och hitta alla sidor som man vill ska indexeras eftersom det ger en indikation till sökmotorn vilka sidor den ska spindla. Detta tack vare att man genererat en xml fil som sökmotorn snabbt kan läsa av. En XML sitemap ligger dold på sajten och placeras i roten via följande url: domän.se/sitemap.xml

Vad betyder XML?

XML står för extensible markup language och är ett universellt kodspråk som används inom programmering. XML formatet omges av taggar (< >) som definierar strukturen och innebörden av data, i det här fallet webbplatsens struktur genom att lista alla urler. Nedan följer ett exempel på hur detta kan se ut:

För att göra det ännu tydligare så kan vi ta ett annat exempel; nämligen skillnaden mellan HTML och XML. HTML innehåller också data som omges av taggar, men till skillnad från XML så anger HTML utseendet av datan i form av element och attribut. XML anger enbart innehållet, det vill säga enbart text.

Det är också så HTML sitemap och XML sitemap skiljer sig från varandra. En HTML sitemap ligger synlig på sajten där alla urler är samlade. Exempel på HTML sitemap finner du här.

Med hjälp av XML kan man alltså utväxla data mellan olika informationssystem genom att formatera data till ren text. Det underlättar för sökmotorn att hitta sidorna snabbt och enkelt.

 

Behöver man verkligen en sitemap? 

Svaret är ja. Att använda en sitemap kommer ha en positiv påverkan för indexeringen. Om du däremot inte använder en sitemap så är det svårare för sökmotorn att spindla igenom och hitta viktiga sidor på en webbplats som du vill ska indexeras och synas i sökresultatet. En sökmotor har en så kallad crawlbudget, vilket innebär att den crawlar ett visst antal sidor innan den går vidare för att spindla nästa webbplats. Det finns därmed en risk att viktiga sidor som man har skapat upp för att öka i synlighet och få in mer trafik till webbplatsen inte kommer att spindlas om man inte har listat dessa i sitemapen. 

Genom att du har skapat en sitemap så ger du en indikation till sökmotorn på vilka sidor den ska spindla igenom. Om du inte använder dig av en sitemap så kommer sökmotorn att spindla igenom alla urler enligt sajtens struktur och de urler som har länkar till sig, nivå 1 och nedåt. Här kan det också finnas också finnas en risk att den missar någon sida som inte har några internlänkar till sig.

 

 

Hur skapar man en sitemap?

En webbplatskarta skapar du enkelt genom att generera urlerna till en XML fil. Det finns bra gratisverktyg som till exempel https://www.xml-sitemaps.com/ eller om du använder wordpress så finns pluginverktyg som bl.a. Yoast SEO. Det går att använda andra verktyg, men se alltid till att filen som genereras är en xml fil för annars kan du inte ladda upp den i Google Search Console. 

Ett tips är att använda en autogenererad sitemap om man har en väldigt stor webbplats, som till exempel en e-handelssajt. En autogenererad sitemap uppdateras automatiskt med information om när urler senast ändrades. Som i exemplet i XML koden så kunde vi se att det var en autogenerad sitemap eftersom den angav en <lastmod> tag för när urlen senast var ändrad: 

Genom att markera upp med information om när en url senast redigerades så vet sökmotorn alltså när det finns ett särskilt skäl att spindla den. 

Beroende på ifall du använder en manuell eller autogenererad sitemap så finns det ett par viktiga saker att ta hänsyn till när du skapar en. Det kan bland annat vara ifall du har en flerspråkig webbplats, ett flertal sidor du inte vill ska indexeras så som kampanjsidor eller liknande samt att url-strukturen i sitemapen är konsekvent. 

 

Viktiga saker att tänka på vid XML Sitemap

  • Har du en sajt med flera olika språk är det viktigt att ange det med en <xhtml:link> tagg
  • De urler som listas i sitemapen ska ha en canonical tag som pekar mot sig själv 
  • Använd samma typ av urler, det vill säga antingen med www eller utan 
  • Lista enbart sidor som du vill ska indexeras, och uteslut 404-sidor samt sidor som ligger blockerade i Robots.txt 
  • Kom ihåg att det måste vara xml fil för att du ska kunna ladda upp den i Google Search Console

Sammanfattning

  • En XML sitemap hjälper sökmotorn att se vilka sidor som ska spindlas igenom snabbt och enkelt
  • Du kan skapa en XML sitemap genom att ladda upp urler och generera en xml fil
  • Den skall alltid placeras i rotkatalogen och ligga dold för besökaren

 

Vi har med det här inlägget förklarat vad XML sitemap är och varför den har en betydelse för din webbplats. Är du nyfiken på att veta mer om SEO eller om du behöver hjälp så tveka inte att kontakta oss här!