Friends Logo

Rätt strategi fick Friends att öka trafiken med 194%

Friends är barnrättsorganisationen som jobbar för att stoppa mobbning och kränkningar bland barn och unga. För att göra informationen mer tillgänglig för alla målgrupper tog Friends kontakt med oss på SearchIntent. Med vår hjälp lyckades Friends få flera förstaplaceringar på Google inom deras viktigaste hjärtefrågor – men även en kraftig trafikökning på 194%. Här får du inblick i resan som gav dem synlighet på flera nya sökord som de tidigare inte hade synts på.

Efter flera rekommendationer valde vi att gå vidare med SearchIntent. De levererade en strålande strategi och resultatet vi fick är vi väldigt nöjda med!

– Josefin Burman, Projektledare kommunikation på Friends

Friends och deras utmaningar

Utmaningen för Friends var att de hade låg synlighet i Googles sökresultat, samt mindre trafik till hemsidan än vad de önskade. De behövde ett bra stöd och en strategi för hur de på bästa sätt kunde nå ut med viktiga sökord som var kopplade till deras kärnverksamhet.

 

Friends har stor kunskap inom området mobbning, kränkningar, rasism och liknande frågor som berör barn. Genom att få grepp om det faktiska sökbeteendet hos deras målgrupper kunde de få bättre förutsättningar att tillgängliggöra informationen om mobbning och kränkningar.

 

Målgrupperna kunde vara allt från skolpersonal, idrottsledare, vårdnadshavare eller barn. Därför krävdes en genomgående strategi och sökbeteendeanalys för att lyckas nå ut till många olika personer.

 

Förväntningar på arbetet

Analys som gav svar på användarnas frågor

I arbetet med att utveckla ett bra stöd för Friends gjorde vi en sökbeteendeanalys – en kartläggning av begrepp och frågor som målgruppen faktiskt söker efter. Utifrån den analysen kunde vi anpassa innehållet och göra det mer SEO-vänligt. 

SearchIntent har alltid gett oss tydliga och strukturerade leveranser. Paketeringen är lätt att förstå för både de som inte kan SEO och de som har mer kunskap.

– Josefin Burman, Projektledare kommunikation på Friends

Analysen gav Friends konkreta förslag på hur de kunde förbättra och optimera det befintliga innehållet. Men de fick också ett bra underlag för vilket innehåll de behövde skapa för att rama in deras målgrupps frågeställningar. Utifrån det blev det enklare för Friends att planera kommande insatser på rätt sätt direkt från start.

 

I syfte att öka trafiken och kunna hämta hem högre placeringar krävdes även en teknisk analys för att lösa tekniska problem som påverkar SEO-prestandan på sajten – därmed möjligheterna att ranka högt på Google.

Resultat

Synlighet på Google

Antal sökord som syns på Googles förstasida

Toppositioner

Samarbetet med oss på SearchIntent har varit framgångsrikt för Friends ur flera aspekter. Trafiken till hemsidan ökade med 194% på bara ett år, och flera viktiga sökord kopplade till kärnverksamheten har nu förstaplaceringar på Google – de ligger idag etta på några av deras viktigaste hjärtefrågor inom mobbning mot barn.

+10 100

klick på endast tre månader

+181%

ökad synlighet i Googles sökresultat

+100

nya toppositioner på viktiga sökord

Tack vare Friends ökade synlighet har de kunnat nå ut till en bredare målgrupp och kunnat dela med sig av deras breda kunskap i ämnet – något som förhoppningsvis kommer hjälpa många barn som utsätts för mobbning eller kränkningar.

SEO

En investering i er digitala synlighet som ger besökare och kunder över lång tid.

Google Ads

Det snabbaste sättet att hitta nya kunder och öka er försäljning via Google.

Behöver du också hjälp?

Vill du veta hur vi kan hjälpa till med er digitala marknadsföring? Hör av dig!