Jobylons logga

Jobylon ökade sin organiska trafik med 1 134%

Jobylon arbetar sedan 2011 med att förenkla och effektivisera rekryteringsprocessen för både företag och kandidater. De har utvecklat ett modernt rekryteringsverktyg som gör det enkelt för arbetsgivare att hitta rätt kandidater utifrån deras behov. Deras fokus ligger på att attrahera nya talanger, skapa de bästa kandidatupplevelserna och hantera stora volymer av kandidater.

 

Med hjälp av Jobylons rekryteringsverktyg har företag kunnat minska tiden, ansträngningen och kostnaden genom hela rekryteringsprocessen.

 

Jobylon såg ett behov av att arbeta med SEO och i större utsträckning förstå hur det söks kring deras produkt och området i stort. För att förbättra sin synlighet i sökresultatet och öka antalet relevanta konverteringar tog dem hjälp av oss på SearchIntent.

Tack vare SearchIntents rådgivning och kontinuerliga hjälp har vi på Jobylon kunnat analyserat och anpassat våra SEO-satsningar mycket bättre

– Sebastian Scheuer, Head of Marketing på jobylon

Varför kontaktade Jobylon oss?

Jobylons trafik från sökresultatet bestod primärt av varumärkessökningar. De fick alltså in de besökare som redan hade kännedom om varumärket, men såg ett behov av att också driva in de resterande potentiella kunderna.

 

De ville få en förståelse för målgruppens informativa behov och hur potentiella kunder söker efter deras produkt. Målgruppen består av olika roller inom rekrytering som på något sätt kan vara med och påverka vilket rekryteringsverktyg som företaget ska använda sig av.

 

Jobylon ville börja med att fokusera på den svenska delen av sajten och följande case kommer därför fokusera på det.

 

Sammanfattande av målen med arbetet

Lösningen - anpassa innehållet efter användarnas behov

Vi började med att skapa en sökbeteendeanalys, vilket är en kartläggning över hur det söks kring produkten och relaterade ämnen. Det är en förutsättning för att på ett data-drivet sätt förstå vad målgruppen efterfrågar. Utifrån analysen kunde vi ta fram en strategi för sajtens struktur och innehåll utifrån målgruppens behov.

Det dedikerade fokuset och expertisen hos SearchIntent hjälpte oss att snabbt kunna uppnå hela potentialen och växa. De tog bra hand om oss helt enkelt!

– SEBASTIAN SCHEUER, HEAD OF MARKETING PÅ JOBYLON

Det var tydligt att det fanns mycket potential kring sökningar kopplat till den tidigare fasen av kundresan som var mer informativ om ämnen relaterat till området “Rekrytering och HR”. Genom att producera och optimera informativt innehåll kunde vi börja bygga ämnesauktoritet, varumärkeskännedom och plocka upp potentiella kunder i fler stadier än tidigare.

 

De produktrelaterade sökorden var inte lika eftersökta men däremot närmare en potentiell konvertering. Tidigare fanns endast en one page sida för produkten, men genom att utgå från sökbeteendeanalysen var det tydligt att användarna efterfrågade fler landningssidor som behandlade specifika ämnen eller funktioner kopplat till rekryteringsverktyget.

Resultat

Antal sökord som Jobylon syns på i sökresultatet har haft en stadig kurva uppåt sedan arbetets start.

Graf över synlighet

Estimerad trafik korrelerar tydligt med antal sidor som blivit implementerade. Ett starkt tecken på att vi tillsatt relevanta sidor som går i linje med det användarna efterfrågar. 

Graf över antal sidor och synligheten

Den organiska trafiken till den svenska delen av sajten har ökat med 1 134% de 3 senaste månaderna jämfört med föregående år (exklusive varumärkessökningar).

Graf över klick i Google Search Console

1 539%

ökad synlighet i Googles sökresultat

+1 134%

ökning i klick 3 senaste månaderna (YoY)

+100

nya toppositioner

Tack vare den ökade synligheten på relevanta sökningar kan de nå ut till en större publik och öka varumärkeskännedomen hos målgruppen. Med det fortsatta arbetet även i de andra språken kommer Jobylon kunna växa ytterligare och nå fler potentiella kunder.

SEO

En investering i er digitala synlighet som ger besökare och kunder över lång tid.

Google Ads

Det snabbaste sättet att hitta nya kunder och öka er försäljning via Google.

Behöver du också hjälp?

Vill du veta hur vi kan hjälpa till med er digitala marknadsföring? Hör av dig!