Sefina Logo black

Så ökade Sefina tillväxten med 171%

Sefina är pantbanken som med rätt innehållsstrategi lyckades ro hem en rejäl ökning på tillväxten och trafiken in på sajten. På bara ett år har Sefina ökat intäkterna med 171% och dubblat trafiken med hjälp av en välarbetad SEO- och SEM-strategi från SearchIntent. Här ska vi berätta om resan som ledde fram till denna succé.

Sefina och deras utmaningar

Sefina är en gammal och erfaren pantbank som fanns långt innan de korta högkostnadskrediterna intog branschen. Från att ha varit det självklara valet för människor som behövde pengar snabbt har de mött konkurrens av det nya lånesegmentet parallellt med äldre konkurrenter som guld- och smyckeshandlare.

 

När Sefina vände sig till SearchIntent för att få hjälp med SEO och SEM var en utmaning att bli en självklar aktör och synas inom båda segmenten. De ville även nå ut till en yngre målgrupp och öka förståelsen generellt om vad en pantbank faktiskt erbjuder.

 

För personer i 20-30-årsåldern har en ny era tagit över där en pantbank kanske inte är en självklarhet när man behöver pengar. Då vänder man sig snarare till segmenten inom smslån och andra snabblån som man kan ta direkt via mobilen. Därför var det viktigt för Sefina att höja sitt förtroende hos den yngre målgruppen, vilket också krävde att öka förståelse och kunskap inom pantbankskonceptet generellt.

pussel-vanster

Utmaning 1

Få synlighet online inom lånesegmentet och inom retail för guld och smycken.

pussel-mitt-1

Utmaning 2

Nå ut till en yngre målgrupp och höja förtroendet hos målgruppen.

pussel-hoger

Utmaning 3

Öka varumärkeskännedomen och kunskapen inom pantbankskonceptet.

Ny innehållsstrategi öppnade upp för nya möjligheter

Så, vad gjorde vi då? För att öka synligheten online startade vi arbetet med en grundläggande SEO-strategi där vi gjorde en sökbeteendeanalys baserad på sökintentionen hos den unga målgruppen.

 

Utifrån analysen hittade vi möjligheter som öppnade upp för en ny marknad. Vi utvecklade en innehållsstrategi som byggde på datan av sökbeteendeanalysen och som helt utgick från det användarna faktiskt ville läsa om.

 

Ett viktigt fokus här var att skapa ett stort värde för målgruppen för att på så sätt bygga ett högre förtroende. Pantbanker har genom tiden varit mest kända för värdeföremål som guld och smycken. Nu kunde Sefina få utrymme inom second-hand-branschen för märkeskläder, märkesväskor och andra värdeföremål som den yngre målgruppen har.

 

Genom att ta sig fram på Google med relevanta sökord för målgruppen – både via Google Ads/Shopping och SEO – kunde även användare hitta in som egentligen inte har någon kännedom om pantbanker. På så sätt kunde vi nå ut till den yngre målgruppen och öka trafik och konverteringar på sidan.

Dubblade trafiken till sajten på ett år

Arbetet med SEO och SEM kom att få en stadig kurva uppåt ganska omgående från att vi påbörjade arbetet 2018.

Graf Sefinas SEO-case

Under 2021 lyckades vi öka intäkterna med 171% och lönsamheten med 88%. Kampanjerna genererade stora intäkter – trots att klickpriserna var dyrare än tidigare – vilket visade på att vår strategi fungerade. Dessutom bidrog de nya texterna på sidan till flera positiva effekter för synligheten. Exempelvis producerade vi en text om hur man putsar silver som fick över 100 000 klick på bara första året. Effekterna av texterna bidrog i sin tur till ökad trafik över hela sajten.

+100 000

klick på en artikel på

ett år

+2x

dubblade trafiken

första året

+171%

ökade intäkter

 

Grunden till vårt samarbete har alltid byggt på en trygg relation mellan våra specialister och Sefina. Genom en tät dialog och inplanerade uppföljningsmöten flera gånger i månaden har vi skapat ett starkt partnerskap. Ett samarbete som baserats på lojalitet och transparens – något vi tror har gjort att vi fortfarande gillar varandra så mycket och väljer att fortsätta vårt samarbete.

SearchIntent har visat från start att de vet vad de snackar om. För oss har tydligheten och strategierna varit av stort värde och arbetet har alltid gjorts med ett stort engagemang.

– Mathias Stjernlöf, Marknadschef på Sefina

SEO

En investering i er digitala synlighet som ger besökare och kunder över lång tid.

Google Ads

Det snabbaste sättet att hitta nya kunder och öka er försäljning via Google.

Behöver du också hjälp?

Vill du veta hur vi kan hjälpa till med er digitala marknadsföring? Hör av dig!