Kapitel 2: Sökordsanalys

Att synas i Google är mycket viktigt, men att bara synas räcker inte. Om ni vill få full effekt av innehållet på er sajt gäller det att synas på rätt sätt. Ni måste synas i rätt sammanhang. Det är här som sökordsanalysen kommer in. När man gör SEO är en gedigen sökordsanalys Steg 1.

Kapitel 1 Kapitel 3

Innehållsförteckning:

Exempel
Affärsvärdet
Detektivarbetet
Så gör du en sökordsanalys – praktisk guide

Låt börja med ett exempel som visar varför det är så viktigt att göra en sökordsanalys. Sen ska vi gå igenom vad som ingår i en sökordsanalys och hur man ska tänka för att hitta viktiga och relevanta sökord.

 

Exempel – Hyllsystemet Arsenal

Tänk dig att vi har byggt en sajt för att sälja vår innovativa möbel för förvaring som är producerad av återvunna tidningar och kallas ”Arsenal”. Nu vill vi driva trafik till sajten via Googles sökresultat. Vi sätter igång ett SEO-projekt, skapar innehåll på sajten, aktiverar våra konton på sociala medier, bjuder in massor av sajtägare runt om i välden att länka till vår sajt, och så vidare. (Vi ska gå igenom alla delar i en seriös SEO-satsning senare. I nuläget räcker det att säga att vi gör allt vi kan för att ranka bra.)

Och, hurra, vi lyckas! Efter sex månaders idogt arbete syns vår sajt verkligen i det absoluta toppskiktet i Google för alla de tusentals svenskar som varje dag söker på ”Arsenal”.

Ehm, ja just det, Arsenal. Ser du problemet? Av dem som söker på Arsenal, hur många tror du är intresserade av att köpa en hylla? Nej just det, inte många. Sökningar på Arsenal handlar om fotboll.

Vi upptäcker nu, i efterhand, att ”Arsenal” inte är den mest relevanta sökfrasen för vår sajt. De som söker efter Arsenal är som regel inte ute efter det vi har att erbjuda, och därmed har de inget värde för oss.

När de här personerna ser vår sajt i Google kommer en av två saker att hända

 1. De ignorerar vår sajt och klickar på en annan sajt som är relevant för dem.
 2. De klickar trots allt vidare till vår sajt men går lika snabbt tillbaka till Google igen. Vår sajt var inte vad de sökte efter.

Vår missriktade SEO-satsning kan alltså generera en del trafik, vilket låter önskvärt. Men trafiken är bara värdefull om den genererar aktivitet, som ett köp eller en prenumeration. Besökare som studsar är bara en onödig belastning för våra servrar.

Det här misstaget undviker vi genom att göra en gedigen sökordsanalys från början. Med hjälp av en sökordsanalys kan vi lista exakt vilka sökfraser som kommer att vara mest lönsamma för vår sajt. Hur det går till ska vi prata om härnäst.

 

Affärsvärdet av språkliga uttryck

De exakta orden som en person skriver in i Google avslöjar en hel del om hur mycket hen är värd för ert företag i reda pengar. Det finns nämligen ett samband mellan det man skriver in i Google och det belopp man är beredd att spendera när man hittar en bra sajt. Det är det sambandet vi försöker förstå i sökordsanalysen.

När man väljer vilka sökfraser man ska optimera för, är det fyra aspekter som måste finnas med i bilden:

 • Sökvolym
 • Relevans
 • Konkurrens
 • Närhet till köp

Sökvolym
Hur många skriver in en viss fras i sökmotorn varje månad? Svaret kallar vi ”sökvolym” för den aktuella frasen. Ju större sökvolym, allt fler som skriver in en fras i Google, desto viktigare blir det för oss att synas i just den sökningen. Vi kommer helt enkelt synas oftare och få fler besökare från Google (i teorin).

Sökvolymen är den grundläggande parametern för en sökordsanalys. Första steget i analysen är att hitta de största sökbegreppen och försöka täcka in dem i vårt innehåll.

Relevans
Som vi såg i Arsenal-exemplet säger sökvolymen inte allt. Det är nämligen inte säkert att sökningen handlar om det vi tror. Ett och samma ord kan ha olika betydelser i olika sammanhang, och olika personer som skriver in ett visst ord kan vara ute efter helt olika saker. Man kan säga att användarna har olika sökintention (search intent alltså).

En sökning med mindre sökvolym men som är mycket relevant för vår sajt kan ge mer värdefull trafik till sajten än en stor sökning som inte är lika relevant.

Konkurrens
För vissa sökfraser är konkurrensen mördande i sökmotorn. Det handlar delvis om sökningar med många sökningar per månad, men det handlar ännu mer om sökningar som hänger ihop med stora utlägg. Man kan tänka sig att den som söker på ”åkgräsklippare” är redo att spendera mer pengar än den som söker på ”handgräsklippare”. I vissa branscher kan ett enda klick i Google vara värt hundratals kronor. Då kan man räkna med att det finns sajter som lägger mycket stora resurser på att synas för just de sökfraserna. Om vi då väljer att optimera vår sajt för en sån sökfras kan vi få svårt att tävla om topplaceringarna. Och kom ihåg att majoriteten av alla klick i sökmotorn går till de översta tre positionerna. Exempel på sajter som kan vara jobbig att tävla mot är Wikipedia, 1177.se, imdb.com, stora dagstidningar och stora varumärken.

Närhet till köp
Vi har sagt att SEO egentligen inte handlar om att synas, utan om att generera trafik till sajten. Men det är inte heller hela sanningen. Besöken är inte mycket värda om de inte leder till köp. Vi vill helst locka besökare som sitter med plånboken i handen och letar efter en Köp-knapp. Vi vill att de ska ha nära till köp.

Även den egenskapen kodas i de sökord som folk skriver i sökmotorn. Visst verkar det mer troligt att en användare som skriver in ”köpa hostmedicin online” har en köpintention än en som skriver in ”hosta”? Den senare ”populationen” är i de flesta fall ute efter ren information om ämnet.

Olika sökfraser har alltså olika nära till ett köp, och den närheten påverkar hur värdefullt det kommer att vara för oss att synas i en viss sökning.

 

Lista ut vad saker kallas

Sökordsanalys är inte bara ett krasst sätt att tjäna pengar genom vinna i sökmotorn. Genom att ta reda på hur folk därute söker och vad de vill ha när de använder specifika sökord lär vi oss hur de talar om vår produkt. Det är inte alls säkert att dina använder samma ord som du och dina kolleger gör, även om ni menar samma sak. Till exempel kanske en låssmed säger ”tryck” när folk i allmänhet skulle säga ”handtag”. En bilmekaniker säger kanske “utväxlingsanordning” eller “differentialspärr” där du skulle säga “växellåda” och “broms”.  Det är så de ser på det, och det är det de söker på, och vi kan inte tvinga dem att söka på ”tryck” eller “differentialspärr”.

Vi måste därför anpassa oss till människors sätt att tala och tänka. Sökordsanalysen blir en analys av språket så som det faktiskt används, och ur den kan vi dels förstå vilka ord vi bör använda, men även vilka ämnen och frågor som är viktiga att täcka in på sajten.

 

Så gör du en sökordsanalys

Hittills i det här kapitlet har du lärt dig vad en sökordsanalys är och hur du ska tänka när du värderar orden du hittar. Nu ska vi gå igenom hur du rent praktiskt kan gå till väga för att snabbt komma igång och göra en enkel sökordsanalys.

Verktyg

Det finns fler SEO-verktyg än vi kan räkna till ute på marknaden just nu. Vissa är gratis medan andra kan kosta väldigt mycket pengar. Vi kommer utgå ifrån följande verktyg som är helt gratis att använda:

 1. Googles sökplanerare
 2. Google trends
 3. Googles sökmotor
 4. Ubersuggest
 5. Google kalkylark
 6. Google search console
 7. Answer the public

Steg 1 – Samla in så mycket data som möjligt

Låt oss utgå ifrån att vi ska göra en sökordsanalys för en hemsida som säljer leksaker. Det här momentet gå ut på att hitta så många ord som möjligt med koppling till vårt ämne “leksaker”.

Vi börjar med att skriva in “leksaker” i Google och går längst ner på sidan för att hitta “relaterade sökningar” (efter den tionde träffen).

Relaterade sökningar till "leksaker" på Google

Google har gett oss tio andra sökningar som är relaterade till vår huvudsökning. Alla dessa ord lägger vi in i ett kalkylark eller (Excelblad). Sedan kan vi välja ut någon av de relaterade sökningarna vi hittade och göra en ny sökning på termen. I det här exemplet väljer vi sökordet “barnleksaker”.

Relaterade sökningar till barnleksaker

 

Även de här orden lägger vi in i vår Excel-lista.

Tanken är att denna process upprepas många gånger tills du har en stor lista med sökord. Men i det här fallet nöjer vi oss med de 18 orden vi har. Just nu ser vårt Exceldokument ut såhär (se flik 1):

Länk till enkel sökordsanalys mall

Gör gärna en kopia på vår mall för sökordsanalys när du ska göra din egna. 

Dessa sökord vill vi sedan komplettera med, just det, ännu fler sökord.

SEO-verktyget Answer the public är perfekt för att ta reda på alla frågor som hör ihop med specifika sökord. Vi börjar med att lägga in ett orden från vår lista i Answer the Public och klickar sedan på “Get questions” för att se vad som händer.

answer the public barnleksaker

Vi fick tillbaka en lista på ungefär 320 ord. Denna process kan vi sedan göra om för några av orden vi får fram i relaterade sökningar.

Tips:
De sökningar du vill lägga in i Answer the Public är oftast dina breda kategorier. Sökorden “leksaker”, “barnleksaker” och “träleksaker” är  bra exempel på breda ord som alltså kan sägas utgöra huvudkategorier i en sökordsanalys. 

Orden vi fick ut från Answer the Public lägger vi sedan in i vår Excellista. Vid det här laget börjar listan bli ganska stor (se flik 2).

Vi går sedan vidare och använder flera av de gratisverktygen i vår lista på samma sätt. D.v.s., vi matar in ord vi redan har hittat för att hitta förslag på ännu fler ord. När vi är nöjda med volymen på datainsamlingen går vi vidare till steg 2.

Steg 2: Rensa, kategorisera och värdera

Rensa

Det första vi ska göra är att rensa listan vi har från dubbletter. I vår stora datainsamling har det med all säkerhet råkat komma med en mängd olika dubbletter på sökord. I Googles kalkylark kan vi använda oss av formeln “=UNIQUE”. Efter det kortades vår lista på 320 sökord ner till 290 (se flik 3). 

Kategorisera

Efter vi rensat listan med sökord vill vi kategorisera den. Det finns många olika sätt att tänka på när man kategoriserar sökorden. Vi brukar rekommendera att skapa kategorier baserat på det vi kallar “search intent”. Alltså själva syftet med sökningen, vad användare är ute efter. I vårt fall skulle en kategori kunna vara “varumärken”. Där placerar vi sökningar kopplade till just varumärken. Exempelvis sökningen “leksaker br” eller “lekmer”. 

En annan kategori vi skulle kunna använda oss av är “leksaker till bilen” eller “träleksaker”.

Det här momentet kan ta en hel del tid i anspråk. Men det är definitivt värt besväret i det långa loppet. Efter kategorisering kanske din lista ser ut ungefär såhär (se flik 4). Notera att jag inte tagit mig tiden att gruppera alla ord, utan bara de översta.

Värdera

Det sista vi ska göra är att addera ett värde till orden. Vi vill ta reda på hur många sökningar som genomförs varje månad på ett specifikt ord.

För att göra det kan vi använda oss av Googles sökordsplanerare eller Ubersuggest.

I dessa verktyg kan du få information om just hur många som söker på dina ord varje månad.

Uber Suggest, volym för sökningen barnleksaker

Sen fyller du i den informationen i en ny kolumn i ditt Excelark. Då ser det ut ungefär såhär (se flik 5).

Med dessa enkla steg kan du snabbt komma igång och få en enkel sökordsanalys på plats. Processen kan dock se helt annorlunda ut om du istället väljer att använda dig av betalverktyg och luta dig mot mer komplicera formler i Excel.

Vidare läsning

Om du vill läsa mer om hur du gör sökordsanalyser rekommenderar vi denna guide.

 

Kapitel 1  Kapitel 3

Vill du veta mer?

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig få fler kunder.

1
2
3