Kapitel 4: Off-page SEO

Att skapa riktigt bra content och bygga en optimerad sajt enligt konstens alla regler är en bra början. Sen återstår alla de åtgärder som man kan göra på övriga internet för att få sin webbsida att ranka bra i Google. Det kallas off-page SEO och är ett stort område – övriga internet är ju hyfsat stort, får man säga.

Kapitel 3 Kapitel 5

Vad är off-page SEO?
Länkar är nummer 1, 2 och 3
Andra off-page-faktorer
Alla länkar är inte lika värdefulla
Så avgörs kvaliteten hos en länk
Hur ser en bra länktext ut?
Länkprofilen måste se naturlig ut
Kanalisering av länkkraft
Länkbygge – att öka antalet länkar till sidan
Metoder för att skaffa länkar

 

 

Vad är off-page SEO?

Off-page SEO är alla de faktorer som påverkar en webbsidas Google-rankning, men som befinner sig bortom den egna sajten. Ett exempel är länkar till webbsidan från andra sajter.

Länkar är nummer 1, 2 och 3

I första hand handlar off-page SEO om länkar som pekar till webbsidan från andra sajter på nätet. När man skapar en webbsida använder man ju länkar för att tipsa sina besökare om andra sidor som är intressanta i det sammanhang som sidan handlar om. Därför är det bara naturligt att antalet länkar till en webbsida visar hur relevant den sidan är, och just det var själva grundstenen i hela den fantastiska sagan om Google.

Det mesta i det här kapitlet handlar om länkar, men först ska vi nämna några andra faktorer som också ingår i off-page SEO.

Andra off-page-faktorer

Det är inte bara direkta länkar till sidan som spelar in när Google bedömer en sidas betydelse. Några andra faktorer är: 

Omnämnanden – Alla typer av omnämnanden av er sajt i texter på nätet räknas er tillgodo i någon mån. 

Varumärket – Även omnämnanden av ert varumärke räknas in, på liknande sätt. Ju mer man pratar om er, desto mer relevanta är ni helt enkelt, enligt Google.

Recensioner – Om ni kan få er verksamhet recenserad på nätet ger det en signal till Google att ni finns i folks medvetanden.

Sociala medier – Även i sociala medier pratas det mycket. Om pratet gäller er får er sajt en liten skjuts av detta. (Effekten av den här faktorn är omstridd, men det finns ingen som hävdar att den är negativ.)

 

Alla länkar är inte lika värdefulla

Det är inte enbart antalet länkar till webbsidan som räknas in i sidans relevans, utan även kvaliteten på var och en av dessa länkar. Vissa länkar är viktigare än andra. De har större ”länkkraft”.

 

Så avgörs kvaliteten hos en länk

Även om Google inte avslöjar exakt hur deras algoritm ser ut, är SEO-branschen eniga om vissa faktorer som vägs in när värdet av en länk ska beräknas:

Den länkande sajtens auktoritet – Hur mycket en länk är värd för sidans Google-rankning beror i första hand på den länkande sajtens auktoritet, i Googles ögon. En länk från en stor och viktig sajt betyder mer för webbsidans rankning än en länk från en liten personlig blogg. Olika sajter har olika vikt i Googles algoritm. Sajtens auktoritet är en total bedömning av hur viktig sajten är. Paradexempel är Wikipedia, Imdb, universitetssajter, regeringens hemsida m fl. Den viktigaste faktorn för en sajts auktoritet är hur många länkar den har från andra auktoritativa sajter. Det kan låta som ett cirkelresonemang, men det fungerar i praktiken. Tydligen!

Den länkande sajtens relevans för er sajt – Länken är mer värd om sajterna hör till samma domän, samma ämnesområde. En länk från en helt orelaterad sajt kan verka lite märklig, såvida inte nästa punkt är uppfylld.

Kontexten där länken ligger är relevant – Det hjälper om sidan som länken ligger på handlar om ungefär samma sak som er webbsida. Då spelar det något mindre roll om sajten som sidan ligger på inte i sig är relevant för er sida.

Ankartexten – Det är mycket värt om texten som utgör själva länken hänger ihop med det som den länkade sidan handlar om. 

Antalet länkar på den utlänkande sidan – Om sidan har många utlänkar, späs länkkraften ut och varje enskild länk blir mindre värd, som vi nämnde tidigare.

 

Hur ser en bra länktext ut?

Texten som utgör själva länken påverkar Googles värdering av relevansen för sidan som länkas. För tio år sen var det viktigt att formulera ankartexten exakt rätt, men Google har idag mycket bättre ”semantisk” förståelse, så kopplingen behöver inte vara lika explicit längre.

Den grundläggande lärdomen när det gäller effektiv länktext är ändå att den bör innehålla det viktigaste sökordet för sidan som länken pekar på. Om ni försöker ranka en sida för sökfrasen ”köpa skor”, är det bra om länktexten innehåller just ”köpa skor”.

Det är dock viktigt att inte överdriva det här. Om alla länkar som pekar på en sida har samma länktext, ser det onaturligt ut. Det väcker Googles misstänksamhet. Det finns många alternativa formuleringar av länktexten som ger ungefär lika bra effekt, och tillsammans ger de en mer naturlig bild av länkarna till sidan. Genom att använda länktexter som ”köpa skor”, ”skoköp”, ”handla skor”, ”billiga skor” och så vidare får sidan en naturlig ”länkprofil” (mer om det längre ner). 

Även en länk med länktext som inte alls relaterar till sidans ämne stärker sidans rankning i Google. Om kontexten runt omkring länken dessutom är relevant för sidan som länken pekar på, då ökar det länkens värde lite grann. Om länktexten är relevant för sidan, då är det en ytterligare fördel. Lite är bättre än inget, många bäckar små och så vidare. Allt räknas ihop.

 

Länkprofilen måste se naturlig ut

Oavsett om länkarna till er webbsida har uppstått spontant genom att andra människor helt enkelt gillar sidan, eller om ni på ett eller annat sätt har uppmuntrat dem att länka till sidan, är det viktigt att länkarna ser naturliga ut. Det gäller både de enskilda länkarna var för sig och totaliteten av inlänkar till sidan, sidans ”länkprofil”. 

Allt granskas av Google, och om något ser misstänkt ut kan webbsidans rankning försämras aktivt, genom att en manuell minusfaktor läggs till i algoritmen. Man säger att sidan ”straffas” av Google. Det är förstås dåligt, och det kan ta tid att få bort minusfaktorn även efter att man har rättat till felet.

Exempel: Om sidan har hundratals inlänkar med den exakta länktexten ”köpa skor”, tyder det på att länkarna inte har uppstått spontant. Ber ni olika sajtägare att länka till er sida, se då till att variera skrivningen i länktexten från fall till fall.

 

Kanalisering av länkkraft

SEO-värdet hos en viss länk beror delvis på hur stark den länkande sajten är, men sajtens länkkraft fördelas över samtliga länkar på sidan. Alla länkar som pekar ut från sidan delar sinsemellan på sajtens totala länkkraft. En sida som har många utlänkar förmedlar alltså en mindre del av sin länkkraft till var och en av de sidor som länkas. Vill ni ha en riktigt stark länk bör ni se till att den ligger på en sida med bara ett fåtal länkar.

PS: Länkkraften som flödar in till en sida kan sedan i sin tur kanaliseras vidare inom sajten. Men då handlar det om internlänkning, och det pratar vi om i Kapitel 3 av den här SEO-guiden.

 

Länkbygge – att öka antalet länkar till sidan

I och med att länkarna till en webbsida är så avgörande för sidans rankning i Google, och med alla konsekvenser det har för verksamheten, har SEO-experter genom åren utvecklat olika arbetssätt för att se till att det finns många och starka länkar därute som pekar på de viktigaste sidorna på sajten. De har utvecklat en hel disciplin som kallas ”länkbygge”. Konsten att skaffa länkar.

Enligt riktlinjerna för Googles sökmotor räknas bara naturliga länkar in i webbsidans rankning. Betalda länkar och länkar som har ordnats genom andra typer av överenskommelser ska inte räknas in i ”omröstningen”. De återspeglar ju inte nödvändigtvis sidans relevans för Googles användare, vilket är vad rankningen försöker återge.

Att bryta mot Googles riktlinjer kan straffa sig genom sämre rankning, och därför måste man vara lite försiktig när man skaffar länkar till sin sajt. Metoderna för att skaffa länkar skiljer sig åt när det gäller hur långt de ligger från Googles riktlinjer. Om ni till exempel hittar en sida som ”borde” ha länkat till er webbsida, eftersom texten handlar om just er sida och någon antagligen bara har slarvat lite och glömt at lägga in länken, ja då är det ju ingen stor grej att påpeka detta och få en länk på det viset, även om länken kanske inte uppstod helt naturligt.

Om ni däremot betalar stora pengar för att någon ska placera tusen länkar på tusen olika sajter som de äger, kanske inom domäner som inte har med er sajt att göra, då är det mer tydligt ett brott mot Googles regler. Det är därför inget lagbrott, men det ökar risken för att er rankning kommer att försämras aktivt som en manuell bestraffning från Googles sida.

Metoderna för länkanskaffning befinner sig alltså på en glidande skala mer eller mindre långt från Googles riktlinjer. Man brukar benämna ytterändarna av den här skalan whitehat respektive blackhat. De flesta praktiska metoder ligger någonstans mellan ytterligheterna och skulle kunna kallas greyhat. Hur mycket man vill tänja på gränserna är en fråga om både moral och att balansera nyttan med länkar mot risken att bli bestraffad.

 

Metoder för att skaffa länkar

Att inte jobba aktivt med länkar är att tacka nej till rankning, trafik och i slutänden intäkter. Här listar vi några vanliga metoder för länkbygge, eller länkanskaffning. Exakt hur ni vill jobba är ett strategiskt beslut som ni måste fatta – på egen hand eller i samrådan med er SEO-konsult.

Relevant innehåll – Det är ju själva grundtanken med en webbplats, att den erbjuder något som människor letar efter. Uppmärksamheten och länkarna kommer som en naturlig följd av ett innehåll som faktiskt har relevans för användarna. Den här metoden kommer garanterat inte bli obsolet även om Google uppdaterar sin algoritm, vilket de gör till och från.

Digitala relationer – Alla relationer ni har, med partner, leverantörer och inte minst kunder kan användas för att generera naturliga länkar till sajten. Ofta behöver ni bara be om det. Ni kan självklart också be om en länk även utan att ha en etablerad relation.

Ge bort innehåll – Ni skriver en bra artikel eller gästblogg till någon annans sajt utan kostnad. I artikeln finns en naturlig länk till er sajt. Det är betalning nog. 

Sociala medier – Genom att vara aktiv i sociala medier kan ni generera länkar och omnämnanden som Google räknar sajten tillgodo.

Forum – På forum och en del andra sajter kan ni själva eller genom ombud på ett naturligt sätt skapa länkar till sajten.

Köpa länkar – Leta efter lämpliga sajter och be sajtägaren om en länk mot betalning. Om det här är klokt eller inte beror på vem ni frågar, men det har onekligen varit en mycket effektiv metod i perioder. Fortfarande gäller principen att länkarna måste se naturliga ut.

 

Kapitel 3 Kapitel 5

Vill du veta mer?

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig få fler kunder.

1
2
3