Kapitel 5: Teknisk SEO

För att maximera era chanser att få del av gratistrafiken från Googles sökmotor räcker det inte att jobba med content, länkar och UX. Även tekniken bakom sajten spelar in i rankningen och påverkar siffran på nedre raden.

I kapitel fem av vår nybörjarguide för SEO går vi igenom betydelsen av teknisk SEO.

Kapitel 4

Synlighet och snabbhet påverkar användarupplevelsen
3 nivåer av teknisk prestanda
Tekniska misstag som dödar SEO
Gör sidorna synliga för Google
Använd Fetch as Google
Undersök sajtens synlighet
Snabba och sega sajter – vikten av korta laddningstider
Använd responsiva webbsidor

Synlighet och snabbhet påverkar användarupplevelsen

Det ligger i Googles intresse att erbjuda sina användare bästa möjliga användarupplevelse. I detta ingår för det första att leta fram de webbsidor som är mest relevanta för användarens sökning. Men för det andra vill Google också försäkra sig om att sidorna som visas i sökresultatet ger användaren bästa möjliga upplevelse.

Användarupplevelsen av en webbsida är inte begränsad till själva innehållet på sidan utan beror också i hög grad på hur användarvänlig sidan är. Vi ska senare prata om UX som en viktig faktor som Google har börjat ta med i sin rankningsalgoritm. En annan grundläggande faktor som påverkar användarupplevelsen är tekniken som levererar sidan till användaren. Om tekniken inte fungerar, påverkar det användarens upplevelse av sidan. Med Googles ständigt starkare algoritm påverkar det i sin tur sidans rankning i sökresultaten.

Slutsats: Tekniken på er sajt har avgörande betydelse för era webbsidors rakning i sökmotorn. Vi ska gå igenom vad som krävs av tekniken för maximal effekt av era SEO-satsningar.

 

3 nivåer av teknisk prestanda

När det gäller de tekniska kraven från SEO-perspektivet kan man säga att en sajt kan ha tre nivåer av teknisk prestanda:

Dålig teknik – Tekniken förhindrar SEO
Fungerande teknik – Tekniken möjliggör SEO
Bra teknik – Tekniken maximerar SEO

Om man är seriös med sin SEO-satsning är det ofrånkomligt att man siktar in sig på den tredje och högsta nivån, där tekniken på sajten inte bara möjliggör utan faktiskt bidrar till framgångsrik SEO. Men låt oss börja med den lägsta nivån. Vilka teknikval är det som totalt dödar varje förhoppning om att synas i sökmotorn?

 

Tekniska misstag som dödar SEO

Om Google inte kan se innehållet på en webbsida kommer sidan inte att anses relevant, och den kommer inte att ranka bra i sökmotorn. Det kan låta självklart men förtjänas ändå att påpekas: Tekniken på webbplatsen måste göra sidornas innehåll synligt för Googles ”spindel”, alltså programmet som löpande kammar internet efter nytt eller uppdaterat innehåll.

Det finns några teknikval som ni absolut ska undvika, eller avveckla, för att ha en chans att synas i Google:

Flash – Innehållet på sajter byggda i Flash är (i stort sett) osynligt för Google. Flash är alltså ett jättebra sätt att undvika synlighet i Googles sökmotor.

Frames – Frames är en gammal webbteknik som knappt används idag. Och det är bra eftersom innehållet i ramen är fördolt för Google och inte räknas sidan tillgodo i bedömningen av sidans relevans.

Javascript – I teorin har Googles spindel förmågan att läsa innehållet på Javascript-baserade sajter. Det ska fungera, men verkligheten följer inte alltid teorin, och det finns en risk att er sajt blir en vit fläck på Googles karta.

Lite längre ner pratar vi om olika sätt att undersöka hur mycket av sajtens innehåll som Google kan se.

 

Gör sidorna synliga för Google

Googles spindel är ett program som letar efter webbsidor på internet och läser in sidorna i Googles enorma index. Man säger att sidan indexeras av Google. Först när sidan har indexerats kan den få en rankning och ingå i ett sökresultat.

För att Google ska kunna hitta en ny sida på er sajt behövs allra minst en länk till sidan från en redan känd sida på sajten, till exempel startsidan. Ett vattentätt sätt att låta Google hitta alla sidor på sajten är att förse sajten med en uppdaterad sajtkarta (sitemap).

exempel på sitemap

 

 

Använd Fetch as Google

Även om den nya webbsidan är synlig för Google, kommer den inte att indexeras omedelbart efter publicering. Google vet ju inte att du har lagt ut den, utan indexeringen görs när Googles spindel råkar ”komma förbi” för att kolla om ni har något nytt på sajten. Väntetiden för indexeringen beror på hur stor och välbesökt er sajt är. Om du vill vara säker på att sidan indexeras så snabbt som möjligt efter en uppdatering kan du använda en funktion i Google Webmaster Tools som heter Fetch as Google. Med den funktionen blir sidan ofta synlig i Google redan efter några minuter.

 

Undersök sajtens synlighet

För att försäkra er om att alla delar av sajten syns i Google kan ni göra en genomsökningsrapport, till exempel med Google Search Console eller SEMRush. Det här är något som ni gärna får göra med viss regelbundenhet för att hålla kolla på läget.

Ett annat sätt att se vad Google känner till om er sajt är att söka i Google med ”site”-operatorn. Sökningen ”site:domän.se” visar alla sidor som Google känner till på domän.se.

Exempel på site domain

PS: Ibland kan det tvärtom vara önskvärt att aktivt dölja vissa delar av sajten från Googles ögon. Det kan röra sig om sidor som av legitima skäl har ungefär samma innehåll som andra sidor, och riskerar att kannibalisera på dessa. Eller det kan vara sidor med kort livslängd som inte ska ligga och ”slaska” i Google lång tid efter att de har tagits ner från sajten, vilket ger upphov till trasiga länkar. Den här styrningen görs i en fil på rotnivå som heter robots.txt.

 

Snabba och sega sajter – vikten av korta laddningstider

Det är redan gammal visdom att tålamodet är kort på internet. Många av oss känner säkert igen det här att man snabbt ger upp och går vidare om en webbsida tar för lång tid att öppnas i webbläsaren. Sidans laddningstid blir en del av användarupplevelsen, och Google har valt att baka in laddningstiden som en faktor i sin rankningsalgoritm.

Långsamma sidor leder också till lägre konvertering, av samma anledning – tålamodet. Om ni inte maximerar sajtens snabbhet förlorar ni alltså två gånger om: Dels i steget från visning i Google till besök på sidan. Dels i steget från besök på sajten till köp/aktivitet.

Det finns ett antal saker ni kan göra för att korta ned laddningstiden, både centralt på sajten och lokalt på enskilda sidor:

Minska bildernas upplösning (använd webbupplösning).
Skaffa en snabbare webbserver.
Använd en teknik med sidcachning.
Använd mindre och effektivare kod.
Rendera sidans viktigaste innehåll tidigt i laddflödet och spara tyngre element till senare.

För att testa laddningstiden för en webbsida kan ni till exempel använda Google PageSpeed Insights. Där kan ni mäta laddningstiden för dator och mobil separat.

 

Använd responsiva webbsidor

Mobil surf och mobilt sökande har gått om datorn, med följden att en betydande del av Googles användare blir missnöjda när de kommer in på en ”gammaldags” webbsida som inta skalar om efter mobilens format. Google har tagit konsekvenserna av detta och börjat anpassa rankningen efter hur mobilanpassad sidan är.

Vettiga URL:ar

Både hur de enskilda urlarna är utformade och urlarnas övergripande struktur är en viktig aspekt av SEO som kan hänföras till det tekniska avsnittet, även om det också kan sägas hänga ihop med content och UX.

En bra url är kort, läsbar för människor och relaterar till sidans rubrik och ämne. Det hjälper Googles användare att tolka vad sidan handlar om, vilket leder till att fler användare klickar ut till sidan från Google. Man bör undvika långa eller tekniska, ”kodnära”, urlar som genereras utifrån databas-id:n och interna katalogstrukturer. De ger dålig användbarhet, de kan i värsta fall visa upp en vy av er verksamhet, och dessutom påverkas de av förändringar i era interna datastrukturer.

Att urlen innehåller sidans primary keyword har inte samma betydelse för rankningen som för några år sen, men ofta är det en naturlig följd av att urlen relaterar till sidans rubrik, och fortfarande en rekommendation.

Https är ett måste idag

Sedan en tid tillbaka ger Google fördel i rankningen till sidor som använder https – alltså krypterad överföring mellan webbservern och användarens webbläsare. Webbsidor som använder gamla, hederliga http kan dessutom märkas upp som osäkra och få ett hack i besöksstatistiken. Debatten om ifall det här verkligen drivs av omsorg för användarens säkerhet på nätet – eller om det är ett sätt för Google att stärka sitt ägarskap över den värdefulla informationen på internet, ja den kan vi ta över en kopp kaffe.

 

Kapitel 4

Vill du veta mer?

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig få fler kunder.

1
2
3