SEO ordlista

Det bästa sättet att lära sig något nytt är att först bemästra begreppen. I det här inlägget listar vi alla begrepp inom SEO som du behöver ha koll på.

301 – redirect
302 – redirect
404
Alt-text
Ankartext
Bounce rate
Canonical
CTR
Extern länk
Featured snippet
Follow/NoFollow/Index/NoIndex
H1
H2
HTML sitemap
Indexering
Intern länk
Latent semantic indexing (LSI)
Long tail
Länkjuice
Meta Description
Off-page SEO
On-page SEO
Outreach
Page Title
Pogo-sticking
Ranking faktor
Robots.txt
SERP
Schema Markup
Search Console
Sitemap.xml
Time on Page

 

301 – redirect

En 301-redirect är en permanent omdirigering av trafik från en URL till en annan. I det fall en sida på din sajt ska tas bort och ersättas med en ny är det praxis att alltid lägga in en 301:a från den gamla URL:en till den nya. Det som händer i praktiken är att alla besökare som försöker gå in på den gamla URL:en omdirigeras till den nya. Det finns även andra användningsområden för en 301:a. Om det till exempel finns två sidor på sajten som handlar om samma sak kan det leda till att Google blir förvirrad och inte vet vilken sida som ska prioriteras i sökresultaten. Då kan det vara en god idé att lägga in en 301:a från en av sidorna till den andra. Då skickar man en stark signal till Google om vilken sida som bör prioriteras.

 

302 – redirect

En 302-redirect är en tillfällig omdirigering av trafik, till skillnad från en 301:a som är permanent. En 302:a kan vara bra att använda i det fall du bara tillfälligt vill styra om trafik från en URL till en annan.

 

404

404 är en statuskod som indikerar att en sida som en besökare försökt komma till inte längre finns. Det är väldigt vanligt att det finns till exempel gamla länkar någonstans på internet som pekar mot en URL på din sajt som längre finns. Om någon klickar på den länken triggas en 404:a. Det är praxis att ha en anpassad 404 med tydlig information om att sidan man försökt att nå inte längre finns. Det är också en god idé att ha länkar till populära sidor på sin 404:a sida för att hjälpa besökaren hitta rätt.

 

Alt-text

Alt-texten är en text du lägger in på en bild för att beskriva vad bilden föreställer. Om du svävar med musen över en bild så brukar alt-texten komma upp. Alt-texten är en direkt rankingfaktor. Framför allt viktig när du vill optimera en bild för att synas i Googles bildsök. Om möjligt ska du alltid försöka få med nyckelord i din alt-text. Men spamma absolut inte. En bra utgångspunkt är att du ska beskriva bildens innehåll för en blind person.

 

Ankartext

Ankartext är den klickbara texten inuti en länk. Om en länk är inbyggd i en mening är detta ankartexten. Ankartexter är viktiga eftersom texten i länken ger en indikation till Google på vad den länkade sidan handlar om.

 

Bounce rate

Bounce rate är ett procentuellt värde som berättar hur många av de som besökt en sida på din sajt som väljer att lämna sidan utan att ha gått vidare till en annan sida på sajten. Målet är alltid att ha en så låg bounce rate som möjligt. Då har man en hög korrelation mellan syftet besökarna kommer dit med kontra hur besökarna uppfattade vad man kan göra på sidan. Bounce rate kan också vara ett mått på hur bra ens produkt står sig gentemot konkurrenters.

För att se en sidas bounce rate så använder du dig av Google Analytics.

 

Canonical URL

En Canonical använder du i det fall du har två eller flera nästan identiska sidor på din sajt. Google tycker inte om duplicerat innehåll och har en sajt mycket duplicerat innehåll kan sajten bestraffas. Rent praktiskt lägger man in denna kod på sidan som är en kopia <link rel=”canonical”href=”URL FÖR SIDAN SOM ÄR ORIGINALET”/>. På så sätt säger man till Google att dem bara ska ta hänsyn till och indexera URL:en som canonical länken pekar på.

 

CTR

CTR är en förkortning av ”click through rate”. CTR är en procentsats baserat på antal visningar delat på antal klick. Du ska alltid sträva efter att få en så hög CTR som möjligt. Det finns två sätt genom vilka du kan påverka din CTR. Det är att försöka förbättra Page Title och Meta Description.

För att se en sidas CTR på olika sökfrågor använder du dig av Google Search Console.

 

Extern länk

Externa länkar är länkar som leder från en sajt till en annan. Hur många externa länkar vi har påverkar hur kraftfull vår domän är i förhållande till våra konkurrenters. Vi som jobbar med sajten är därför ständigt på jakt efter nya länkar.

Det är också viktigt att göra skillnad på bra och mindre bra länkar. En bra ledstjärna är att tänka ”kan vem som helst få en länk härifrån?” Är svaret ”Ja” på den frågan så är länken inte värd någonting.

En annan viktig sak att tänka på när du bedömer värdet för en länk är ifall den är relevant eller inte. Om vi får en länk som leder till vår sida om ”omstartslånet” från en sajt som handlar om hundar så anses länken onaturlig och den ger oss inget värde. Skulle vi däremot få en länk från ett blogginlägg som handlar om att låna med betalningsanmärkning är länken väldigt relevant och den skulle ge oss mycket kraft.

 

Featured snippet

Featured Snippet är en populär ”Serp feature”. Den är även kallad position 0. En featured snippet är ett text och bild utdrag från en sida som visas ovanför position 1 i SERPEN. Därför kallas den ibland position 0. Oftast triggas en featured snippet på ”vad är” sökningar. Hela tanken från Googles sida är att användaren inte ska behöva klicka sig vidare till en sida för att få svar på sökfrågan, utan svaret presenteras direkt i SERPEN. Det har dock visat sig att en sida som får en featured snippet får ännu mer klick än ett vanligt sökresultat. Därför ska vi alltid försöka erövra en featured snippet på alla sökningar där en sådan triggas.

Det bästa knepet för att försöka få en featured snippet på en sökfråga är att så enkelt och kortfattat som möjligt ge ett svar på sökfrågan.

 

Follow/NoFollow/Index/NoIndex

Dessa taggar använder du för att ge order till Google om hur din sida ska indexeras och ifall Google ska följa länkarna som ligger på sidan eller inte. Det finns fyra möjliga kombinationer.

Index/follow – Indexera sidan och följ länkarna på sidan
NoIndex/follow – Indexera inte sidan men följ länkarna på sidan
Index/Nofollow – Indexera sidan men följ inte länkarna på sidan
NoIndex/Nofollow – Indexera inte sidan och följ inte länkarna på sidan

Exempel: Vi ska ta fram en kampanjsida för ett kreditkort som ska ta emot trafik från bannerannonser. Innehållet på denna sida kommer påminna väldigt mycket om originalinnehållet för vår sida om kreditkort förutom att den är lite anpassad efter kampanjen. Om vi publicerar kampanjsidan utan att ha gett några order till Google kommer sidan indexeras för Googles sök och få taggarna Index/Follow.. Då kommer vi ha två sidor som handlar om kreditkort indexerade vilket kan leda till att sidorna konkurrerar med varandra och ingen av dem kommer börja ranka. För att undvika att sidan indexeras så lägger vi in kommandot ”NoIndex/follow”. Då säger vi åt Google att inte indexera sidan för Google sök, men att Google gärna får följa länkarna på sidan.

 

H1

H taggarna är HTML-kod som berättar för webläsaren vad i texten på sajten som är rubriker. <H1> taggen indikerar att det är en huvdrubrik på sidan. Eftersom det är rimligt att sidans rubrik sammanfattar innehållet på sidan är H1 taggen en stark signal till Google om vad sidan handlar om och då också vilka ord sidan bör synas på i SERPEN. Försök att alltid ha med huvudnyckelordet i sidans H1:a.

 

H2

<H2> taggen används för alla rubriker som inte är en <h1> på sidor. Det indikerar att det är en underrubrik och är ytterligare en signal till Google om vad sidan bör ranka på. Försök att ha med viktiga ”long tails” i dina H2:or.

 

HTML sitemap

En HTML sitemap är till för besökarna. Till skillnad från Sitemap.xml som är till för Google. Idén med en HTML sitemap är att besökare ska kunna skapa sig en snabb överblick över innehållet på sajten.

 

Indexering

Det är först när en sida blivit indexerad av Google som en sida kan synas i sökresultatet. Googles indexeringsbot kommer lite då och då och kollar igenom hela sajten och uppdaterar därefter sitt index över alla sidor på webben. Man brukar också säga att Googles spindlar kommer och letar igenom sajten.

 

Intern länk

En intern länk är en länk från en sida på din sajt till en annan. Internlänkar är väldigt viktigt att hela tiden ha i bakhuvudet när du arbetar på sajten. En bra webredaktör känner till exakt vilka sidor som finns på sin sajt för att på så sätt direkt förstå när det finns utrymme för en fin internlänk.

Man använder internlänkar för att kunna ge besökare relevanta klickvägar. Men också som en tydlig strukturell signal till Google. Har vi till exempel en internlänk till en sida som handlar om kreditkort med ankartexten ”kreditkort” skickar vi en tydlig signal till Google om att sidan länken leder till handlar om kreditkort. På så sätt hjälper också internlänkar oss att ranka högre på våra nyckelord.

Alla som jobbar med sajten ska känna till vilka sidor som ska ranka på vad för att kunna skapa så bra internlänkar som möjligt.

 

Latent semantic indexing (LSI)

Google blir hela tiden bättre på att förstå hur ord hänger ihop. Till exempel så förstår Google att orden lån och ränta oftast nämns i samma sammanhang. LSI-nyckelord är ord som angränsar till samma ämne. Det är alltså inte synonymer utan de är semantiskt sammankopplade. Fler exempel på sådana ord kan vara ”snus” och ”nikotin”.

Att förstå hur vissa ord hänger ihop med varandra är något som Google måste förstå för att kunna ge relevanta sökresultat. Hur vet Google att en sida med rubriken ”bilar” handlar om filmen bilar eller om tex begagnade bilar till salu? Google fattar det genom att läsa orden runt omkring.

LSI-nyckelord är bra att använda när man SEO-anpassar sin text för att ge ytterligare signaler till Google om vad sidan handlar om. Till exempel: Vi vill ranka på söktermen ”Låna pengar”. Vår konkurrent skriver inte ordet ”ränta” någonstans på sin landningssida. Men vi har identifierat att ”ränta” är besläktat med ”låna pengar”. Då kan det mycket väl vara så att Google anser att vår sida innehåller bättre information än konkurrentens för att vi täcker en större del av ämnet ”låna pengar”.

 

Long tail

Long tails är olika varianter på söktermen du vill synas på. Ifall målet med en sida är att ranka på ”låna pengar” så kan en long tail på låna pengar vara ”låna pengar snabbt och enkelt”. Inför att man tar fram nytt innehåll till en sida är det viktigt att leta upp en del long tails först så att du kan forma innehållet med detta i bakhuvudet. Long tails har ofta mycket lägre volym än huvudnyckelordet men är extremt värdefulla eftersom dessa sökningar tenderar att ligga närmre en konvertering.

 

Länkjuice

Ett begrepp man använder för att prata om hur mycket kraft man får från länkar. Till exempel: ”Med den här fina internlänksstrategin fördelas länkjuicen perfekt över hela sajten”.

 

Meta Description

Meta Description är en meta-tagg där du lägger in en beskrivning för innehållet på sidan. Meta Description syns under Page Title i SERPEN. Till skillnad från Page Title så är en Meta Description inte en direkt rankingfaktor utan en indirekt rankingfaktor. Det betyder att orden du använder i din Meta Description inte påverkar hur du rankar på vissa ord. Men däremot ökar dina chanser att få många klick i SERPEN om du har en välskriven och säljande meta. Eftersom Google tar hänsyn till hur många klicks ditt resultat får i förhållande till dina konkurrenters så kan du få högre positioner om du får en ovanligt hög CTR.

 

Off-page SEO

Med off-page SEO menas alla SEO-relaterade åtgärder som sker utanför ens egen sajt. Exempel på dessa aktiviteter kan vara länkanskaffning eller PR.

 

On-page SEO

Med on-page SEO menas alla SEO-relaterade åtgärder som sker på ens egen sajt. Exempel på dessa aktiviteter kan vara att uppdatera page title, internlänka och skriva nytt innehåll.

 

Outreach

Termen outreach används oftast i samband med länkanskaffning. Att göra en outreach syftar till att kontakta någon för att få en länk till sin egen sajt. Oftast sker detta via mejlkontakt.

 

Page Title

Page Title är enkelt förklarat precis vad det låter som. Sidans titel, ej att förväxla med sidan rubrik(h1). Page Title är det som syns i SERPEN i stor blå text och är klickbar. Det är också vad som kallas en direkt ranking faktor. Vilket betyder att det du skriver i din Page Title påverkar din ranking på orden du använder i din Page Title. Rent generellt ska du tänka på att alltid ha med det primära nyckelordet för sidan följt av en USP som gör att en besökare vill klicka på just ditt resultat i SERPEN. Titeln är begränsad till ca 70 tecken. Men det skiljer sig åt lite från fall till fall och mellan olika enheter.

 

Pogo-sticking

Pogo-sticking är en term som förklarar en Google-användares beteende. Om en användare söker på till exempel ”hur tillverkar man eget snus?” så presenteras tio organiska resultat i SERPEN. Användaren kommer då med stor sannolikhet öppna ett av resultaten i en ny flik. Blir besökaren inte nöjd på den sidan så stänger användaren fliken och kommer tillbaka till sökresultatet. Då förstår Google att användaren inte blev nöjd på sidan de först klickade på. Detta kan då komma att påverka rankingen för den sidan negativt.

Enkelt förklarat: Pogo-sticking är när någon klickar på ett resultat och sedan återvänder till sökresultaten utan att ha blivit nöjd.

 

Ranking faktor

När man pratar om en ranking faktor så menar man något som påverkar hur en sida rankar på ett visst nyckelord. Det finns flera hundra olika rankingfaktorer men två exempel är Page Title och länkar.

 

Robots.txt

I robots.xt filen kan du lägga in order till botar som kommer för att skrapa din sajt. Exempel på en sådan bot är Googles bot. Du kan till exempel säga åt botar att inte indexera din sajt. URL:en till robots.txt-filen hittar du oftast under /robots.txt.

 

SERP

SERP är en engelsk förkortning av Search Engine Results Page. Det är alltså sökresultatet på Google. Sidan som presenterar alla sökresultat som kommer upp när du sökt på ett ord.

 

Schema Markup

Schema Markups använder du om det finns information på sajten som du vill märka upp för Google. Om du till exempel har en recensionstjänst där besökare kan betygsätta dina produkter eller tjänster kan du med hjälp av Schema Markups berätta för Google vilket snittbetyg din produkt eller tjänst har fått. På så sätt är det möjligt att “stjärnor” i SERPEN vilket i sin tur kommer öka din CTR. För en komplett lista på allt du kan märka upp kan du gå in på https://schema.org/docs/full.html.

 

Search Console

Google Search Console är ett verktyg som alla som jobbar med SEO bör känna till och använda regelbundet. Här hittar du bland annat alla sökdata för din sajt. Antal visningar, klick, position och CTR för alla sökfrågor din sajt har synts på.

Det är också i det här verktyget du skickar in din sitemap.xml samt blir notifierad om din sajt av någon anledning har fått ett straff av Google.

 

Sitemap.xml

I stort sett alla sajter skickar in en lista till Google på alla sidor som finns på sajten. Denna listas samlas i en fil som kallas ”sitemap.xml”. Det underlättar för Google när deras spindlar ska söka igenom vår sajt. Det är genom Google Search Console man laddar upp filen.

 

Time on Page

Hur länge en användare i snitt stannar på en sida. Du hittar dessa siffror i Google Analytics. Viktigt att tänka på är att Google Analytics enbart får information om hur lång tid någon stannat på sidan i det fall användaren väljer att gå vidare till en ny sida på sajten. Måttet är därför att ta med en nypa salt men kan ändå ge en viss indikation.

Senast uppdaterad