Vi hjälper dig med social media marketing

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig med din digitala marknadsföring.
1 
2 
3 

Vi kan social media marketing, SMM

SMM, social media marketing, är ett samlingsnamn för den digitala marknadsföring som sker via sociala plattformar som exempelvis Facebook, Instagram och LinkedIn. Den SMM som vi på Searchintent arbetar med är betald marknadsföring, det vill säga annonserna. 

Att bygga en följarskara organiskt kräver både tid och tålamod, därför är betald marknadsföring ett bra komplement i din marknadsföringsmix. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!

Hör av dig

Marknadsföring i sociala medier

Facebook Ads

Trots att Youtube passerat Facebook i popularitet är deras glansdagar långt ifrån över. Plattformen beräknas ha 2,2 miljarder aktiva användare per månad. Vi hjälper er att synas där er målgrupp finns!

Instagram Ads

Engagemanget bland användarna på Instagram är större än på någon av de andra sociala plattformarna i samma storlek. Se till att ta vara på möjligheten för ditt företag att synas.

Linkedin Ads 

LinkedIn passar särskilt bra för dig som riktar dig till företagare. Annonserna är så träffsäkra att du till och med kan styra vem på ett företag som ska se dem. 

Vi kan även hjälpa er med annonser på Youtube, Tinder, Twitter, Snapchat, Pinterest… you name it! Har du ett önskemål – kontakta någon av våra konsulter så återkommer vi. 

 

Så arbetar vi med SMM

Under uppstartsfasen går vi i samråd med kunden igenom var målgruppen finns och bestämmer vilken social plattform annonserna ska riktas till. Att formulera ett syfte och övergripande mål med annonseringen är viktigt för att kunna följa effekten av satsningen. Därefter jobbar vi enligt följande modell:

  • Skapa kampanjer – Vi skapar en kampanjstruktur och bestämmer vilka annonsgrupper som ska finnas i dessa.
  • Definiera målgrupper och annonsgrupper –  Vi bestämmer bland annat vilken målgrupp som ska se vilken annons och hur ofta de ska exponeras mot ett visst budskap.
  • Skapa variationer av annonser och UTM-taggar – Vi rekommenderar att skapa ett antal olika varianter av annonserna för att kunna testa vilken som går bäst. Prova samma bild men med olika copy och tvärtom. Om ni inte har möjlighet att göra detta själva kan våra copywriters bistå med hjälp.
  • Säkerställa korrekt spårning – En av de viktigaste parametrarna när det kommer till annonsering i sociala medier är spårningen. Utan spårning kan vi inte mäta ROI på investeringen. Vi säkerställer korrekt spårning innan kampanjstart för att kunna mäta effekten av annonseringen. 
  • Löpande optimering av kampanjer – När kampanjerna är live gör vi regelbundna optimeringar av samtliga annonser för att säkerställa maximal effekt.
  • Rapportering av relevant data – Vi förser er med statistik på hur annonserna presterar, på månads- eller veckobasis, det är upp till er.