En SEO-byrå i Stockholm

Sökmotoroptimering oavsett bransch

SearchIntents specialister har lång erfarenhet av SEO och stor vana vid konsultrollen.
Därför vet vi att ingen utmaning är den andra lik. I större och mer komplexa projekt föredrar vi att jobba ute på plats hos kunden.

Då kan vår konsult arbeta operativt med att implementera arbetet istället för att endast vara bollplank och skicka rekommendationer på mejlen.

I förlängningen kan konsulten också anta en utbildande roll för att bredda kompetensen internt hos er. Naturligtvis hanterar vi också mindre SEO-projekt från vårt kontor i Stockholm, men även här kan vi om kunden önskar implementera arbetet direkt i CMS eller agera kravställare mot webbyrå.

Vårt recept för lyckad SEO

SEO är ingen quick-fix. Det krävs hårt arbete i kombination med en väl genomtänkt strategi. Enkelt sammanfattat ser vår process ut så här:

  1. Kartlägga alla sökord som är relevanta för er att synas på.
  2. Matcha sökord mot sidor på er hemsida.
  3. Teknisk analys av er sajt vars syfte är att upptäcka och åtgärda fel som har en direkt påverkan på synlighet i sökmotor.
  4. Gå igenom er sajts textinnehåll och optimera innehållet för sökorden.
  5. Analysera utfallet av åtgärder och ta beslut kring hur vi går vidare.

Den sista punkten är kanske den viktigaste. Att jobba med SEO kan liknas vid en dans med Google. Ena parten för och den andre följer men precis som i alla pardanser behöver vi behöver jobba i synergi med varandra för att nå framgång.

Varje aktion, som att byta titel på en sida, kommer generera en reaktion hos domaren Google. Domen, eller konsekvensen av våra aktioner, är placeringen i sökresultatet.

Syn på SEO

Syftet med sökmotoroptimering är nästan alltid att ranka bättre än konkurrenterna på sökorden som skapar affärer. För att ranka behöver man tillfredsställa Googles algoritm. Andra sökmotorer, som till exempel Bing, är hittills inte relevant att arbeta mot då deras marknadsandel i Sverige är försumbar.

Vår process för SEO handlar om att arbeta i enlighet med Googles riktlinjer och transparent gentemot våra kunder. Vi delar gärna med oss av kunskap och välkomnar tuffa krav och hårt satta mål.

Om du vill veta mer om hur vi jobbar med SEO, så hör gärna av dig. Tillsammans tar vi fram ett skräddarsytt erbjudande för just din sajt.