Digital ordlista

Ankartext, sidtitel och förkortningar som SMM och SEM – alla är de begrepp som används inom digital marknadsföring. I den här ordlistan hittar du förklaringar till de vanligaste orden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

A

Alt-text

Alt-texten är en text du lägger in i koden på en bild för att beskriva vad bilden föreställer. Det är bra både för Googles förståelse av bilden såväl som för användaren.

Läs mer om Alt-texter

Ankartext

Ankartext är den klickbara texten i en länk. Texten som placeras i en länk bär på både ett användarvärde och SEO-värde.

Läs mer om Ankartexter

 

B

Bounce rate

Bounce rate är ett procentuellt värde som berättar hur många av de som besökt en sida på din sajt som väljer att lämna sidan utan att ha gått vidare till en annan sida på sajten.

Läs mer om Bounce rate

 

C

Canonical URL

En Canonical använder du i det fall du har två eller flera nästan identiska sidor på din sajt. Google tycker inte om duplicerat innehåll och har en sajt mycket duplicerat innehåll kan sajten bestraffas.

Läs mer om Canonical URL

CTR

CTR är en förkortning av ”click through rate”. CTR är en procentsats baserat på antal visningar delat på antal klick. Man vill alltid ha en så hög CTR som möjligt.

Call to action

Kallas förkortat för CTA. En call to action är ett sätt att få upp användarens intresse för och uppmana till att på något sätt agera på ett erbjudande i olika former. Illustreras ofta som knappar eller symboliskt av t ex en magnet. Bör placeras så tydligt som möjligt på hemsidor eller nyhetsbrev för bästa effekt. 

Läs mer om Call to action

CPC

CPC är en förkortning av ”Cost per click”. CPC är ett nyckeltal som används för att beräkna kostnaden per klick. För att räkna ut din CPC delar du totalt spenderat belopp delat med alla klick.

CPA

CPA står för Cost Per Acquisition och kan enkelt förklaras som kostnad per förvärv alternativt konverteringar. Det är ett nyckeltal och budstrategi som går ut på att betala när en besökare genomför en specifik händelse på webbplatsen. 

Hur räknar du ut din CPA? 

CPA räknas ut genom att dela annonskostnaden med förvärven under en önskad period.

Annonskostnad / antal förvärv/konverteringar = CPA

 

D

Digital marknadsföring

Digital marknadsföring är ett samlingsbegrepp för all marknadsföring som sker i digitala kanaler.

 

E

Externa länkar

Externa länkar är länkar som leder från en sajt till en annan. Hur många externa länkar en sajt har riktade mot sig påverkar hur kraftfull sajten är i förhållande till andra sajter.

Externa länkar är en stor del av arbetet inom kategorin Off-page SEO.

Läs mer om externa länkar

 

F

Featured snippet

Featured snippet är en populär ”Serp feature”. Den är även kallad position 0. En featured snippet är ett text och bild utdrag från en sida som visas ovanför position 1 i SERPEN. Därför kallas den ibland position noll.

Läs mer om Featured snippet

Follow/NoFollow/Index/NoIndex

Dessa taggar använder du för att ge order till Google om hur din sida ska indexeras och ifall Google ska följa länkarna som ligger på sidan eller inte. Det finns fyra möjliga kombinationer.

 

G

Google Analytics

Google Analytics är ett webbanalysverktyg skapat av Google. Verktyget är gratis att använda och är nästan ett måste om man som sajtägare vill veta varifrån ens trafik till sajten kommer ifrån.

Google Search Console

Google Search Console är ett SEO-verktyg skapat av Google. I verktyget kan du se vilka ord folk söker på för att komma till din sajt.

Google Tag Manager

Google Tag Manager (GTM) är ett tagghanteringsverktyg som gör det möjligt att enkelt lägga till script på hemsidan eller appen utan att ändra direkt i källkoden.

 

H

H1

H taggarna är HTML-kod som berättar för webläsaren vad i texten på sajten som är rubriker. <H1> taggen indikerar att det är en huvudrubrik på sidan.

H2

<H2> taggen används för alla rubriker som inte är en <h1> på sidor. Det indikerar att det är en underrubrik till huvudrubriken.

HREFLANG

Hreflang är en HTML-tagg som lanserades av Google 2011. Den används för att berätta för Google vilken relation två sidor som är likadana men på olika språk har till varandra.

Läs mer om hreflang

HTML sitemap

En HTML sitemap är till för besökarna. Till skillnad från Sitemap.xml som är till för Google. Idén med en HTML sitemap är att besökare ska kunna skapa sig en snabb överblick över innehållet på sajten.

 

I

Indexering

Det är först när en sida blivit indexerad av Google som en sida kan synas i sökresultatet.

Läs mer om indexering

Intern länk

En intern länk är en länk från en sida på din sajt till en annan. Internlänkar är väldigt viktigt att hela tiden ha i bakhuvudet när du arbetar på sajten. En bra webredaktör känner till exakt vilka sidor som finns på sin sajt för att på så sätt direkt förstå när det finns utrymme för en fin internlänk.

Läs mer om interna länkar

 

J

 

K

 

L

Latent semantic indexing (LSI)

Google blir hela tiden bättre på att förstå hur ord hänger ihop. Till exempel så förstår Google att orden lån och ränta oftast nämns i samma sammanhang. LSI-nyckelord är ord som angränsar till samma ämne. Det är alltså inte synonymer utan de är semantiskt sammankopplade. Fler exempel på sådana ord kan vara ”snus” och ”nikotin”.

Long tail

Long tails är olika varianter på söktermen du vill synas på. Ifall målet med en sida är att ranka på ”låna pengar” så kan en long tail på låna pengar vara ”låna pengar snabbt och enkelt”.

Länkjuice

Ett begrepp man använder för att prata om hur mycket kraft man får från länkar. Till exempel: ”Med den här fina internlänksstrategin fördelas länkjuicen perfekt över hela sajten”.

Arbetet med länkar beskriver vi mer ingående i vår nybörjarguide under kapitlen On-page SEO och Off-page SEO.

 

M

Meta Description

Meta Description är en meta-tagg där du lägger in en beskrivning för innehållet på sidan. Meta Description syns under Page Title i SERPEN.

Läs mer om meta description

 

N

 

O

Off-page SEO

Med off-page SEO menas alla SEO-relaterade åtgärder som sker utanför ens egen sajt. Exempel på dessa aktiviteter kan vara länkanskaffning eller PR.

Läs mer om off-page SEO

On-page SEO

Med on-page SEO menas alla SEO-relaterade åtgärder som sker på ens egen sajt. Exempel på dessa aktiviteter kan vara att uppdatera page title, internlänka och skriva nytt innehåll.

Läs mer om on-page SEO

Outreach

Termen outreach används oftast i samband med länkanskaffning. Att göra en outreach syftar till att kontakta någon för att få en länk till sin egen sajt. Oftast sker detta via mejlkontakt.

Läs mer om outreach

 

P

Page Title

Page Title är enkelt förklarat precis vad det låter som. Sidans titel, ej att förväxla med sidan rubrik(h1). Page Title är det som syns i SERPEN i stor blå text och är klickbar.

Läs mer om Page Titles

Pogo sticking

Pogo-sticking är när någon klickar på ett sökresultat och sedan återvänder till sökresultaten utan att ha blivit nöjd.

Läs mer om Pogo sticking

 

Q

Quality Score

Om du någon gång annonserat på Google med hjälp av Google Ads har du antagligen stött på begreppet Quality Score, eller QS som det brukar förkortas. Du vill alltid jobba mot att ha ett så högt QS som möjligt. Då betalar du nämligen mindre för varje klick.

Läs mer om Quality Score

 

R

Ranking faktor

När man pratar om en ranking faktor så menar man något som påverkar hur en sida rankar på ett visst nyckelord. Det finns flera hundra olika rankingfaktorer men två exempel är Page Title och länkar.

Robots.txt

I robots.xt filen kan du lägga in order till botar som kommer för att skrapa din sajt. Exempel på en sådan bot är Googles bot. Du kan till exempel säga åt botar att inte indexera din sajt. URL:en till robots.txt-filen hittar du oftast under /robots.txt.

 

S

Schema markup

Schema markup är en typ av strukturerad data som används för att markera upp sidor så att Google kan förstå hemsidan bättre och visa upp mer kreativa sökresultat.

Läs mer om strukturerad data och schema markup

SERP

SERP är en engelsk förkortning av Search Engine Results Page. Det är alltså sökresultatet på Google. Sidan som presenterar alla sökresultat som kommer upp när du sökt på ett ord.

Sitemap.xml

I stort sett alla sajter skickar in en lista till Google på alla sidor som finns på sajten. Denna listas samlas i en fil som kallas ”sitemap.xml”. Det underlättar för Google när deras spindlar ska söka igenom vår sajt. Det är genom Google Search Console man laddar upp filen.

Strukturerad data

Strukturerad data använder du om det finns information på sajten som du vill märka upp för Google. Om du till exempel har en recensionstjänst där besökare kan betygsätta dina produkter eller tjänster kan du med hjälp av strukturerad data berätta för Google vilket snittbetyg din produkt eller tjänst har fått.

Läs mer om strukturerad data

Sökordsanalys

En sökordsanalys gör man för att kartlägga vilka ord en person använder sig av när de letar efter en specifik tjänst eller produkt.

Läs mer om sökordsanalyser

 

 

T

Time on Page

Hur länge en användare i snitt stannar på en sida. Du hittar dessa siffror i Google Analytics. Viktigt att tänka på är att Google Analytics enbart får information om hur lång tid någon stannat på sidan i det fall användaren väljer att gå vidare till en ny sida på sajten. Måttet är därför att ta med en nypa salt men kan ändå ge en viss indikation.

 

U

URL

Alla webbplatser har en webbadress som talar om hur man hittar dit. Det är den adressen som vi kallar för en sidas URL.

Läs mer om URL

 

V

 

W

 

X

 

Y

 

Z

 

Å

 

Ä

 

Ö