Konverteringsgrad (Conversion Rate)

Vi reder ut begreppet konverteringsgrad och tittar närmare på vad är det för något, hur räknar man ut den och hur man kan förbättra den. Innehåll i artikeln:

Vad är konverteringsgrad?

Conversion rate, översatt till konverteringsgrad på svenska, är ett mätetal som talar om hur många procent av alla webbplatsbesökare som uppfyller en önskad åtgärd på en webbplats, alltså ett konverteringsmål.

Begreppet konverteringsgrad används inom marknadsföring och är en central KPI (Key Performance Indicator) inom e-handel då den talar om hur väl en webbplats eller e-handel presterar genom att räkna ut andelen besökare som faktiskt i slutändan väljer att konvertera.

Hur räknar man ut konverteringsgraden?

Genom att dividera antalet besökare som konverterar med totala antalet webbplatsbesökare får man veta konverteringsgraden. T.ex om en e-handel och får in 100 besökare varav 2 av dem köper något har man därmed en konverteringsgrad på 2%. (2/100=0,02)

Hur conversion rate räknas

Vad betyder konvertera?

Så vad är en konvertering? Definitionen av en konvertering är när en besökare utför en önskad åtgärd på en webbplats.
En konvertering omfattar inte enbart ett köp utan kan handla om allt som kan sättas upp som ett mätbart mål.

Exempel på mätbara konverteringsmål:

  • Försäljning
  • Leads
  • Prenumeration av nyhetsbrev
  • Ifyllt kontaktformulär
  • Nedladdning av mobilapp
  • Registrering till ett webinar
  • Skicka en offertförfrågan

Dessa är några av många exempel på konverteringsmål som kan användas för att beräkna konverteringsgraden.

Konverteringsgrad i e-handel

Det är inte alla gånger helt glasklart för en nystartad e-handel att veta vilken konverteringsgrad man kan förvänta sig. Det finns samtidigt inte bara ett svar då det finns en rad faktorer som påverkar.

Konverteringsgraden varierar bland annat inom vilken bransch man verkar inom och vilken produkt/tjänst man erbjuder. T.ex har sällanköpsprodukter som fordon en lägre konverteringsgrad, medans receptfria läkemedel har en betydligt högre konverteringsgrad. Konverteringsgraden kan även skilja sig beroende på vilken enhet besökaren använder, alltså dator, mobil eller läsplatta.

Vad är en bra konverteringsgrad?

Man brukar räkna att genomsnittet för konverteringsgrad inom e-handel är runt 1-3% men det skiljer sig samtidigt från bransch till bransch. Det kan även skilja sig mellan butiker inom samma bransch.

Genom att titta på benchmarks för den bransch man verkar inom kan man få en indikation på en genomsnittlig konverteringsgrad, men det bästa är att ha koll på sin egen konverteringsgrad och jämföra det mot när man gör optimeringar.

Öka konverteringsgraden med konverteringsoptimering (CRO)

Conversion rate optimization, översatt till konverteringsoptimering, eller CRO som förkortningen lyder, är ett tillvägagångssätt för att öka konverteringsgraden. Enkelt förklarat handlar CRO om att förbättra hemsidan för att i slutändan förenkla konverteringsprocessen. Genom att göra stegvisa insatser på webbplatsen med syfte att få besökare att vidta specifika åtgärder, som t.ex köpa en produkt, ladda ner en broschyr – eller vilket konverteringsmål man väljer att optimera för. Målet med CRO är i slutändan att öka den befintliga konverteringsgraden. Det finns dock några grundläggande principer att ha koll på inom konverteringsoptimering.

Kunden behöver ett tydligt värdeförslag

Vad är företagets erbjudande? Vad utmärker erbjudandet från konkurrenternas? Genom att tydligt kommunicera detta kan man snabbt få kunden att förstå varför man har den bästa lösningen på deras problem.

Uppmuntra kunderna att agera

Det är inte bara erbjudanden som “ Ta 3 för 2” och eller “Fri frakt” som leder till ökade konverteringar. Man kan öka kundmotivationen på fler sätt än bara genom att ge bort saker. Genom att arbeta värdeskapande, t.ex med att erbjuda en garanti om att kunden får pengarna tillbaka, eller visa “bevis” i form av recensioner från tidigare nöjda kunder, dessa utgör också viktiga faktorer för att få kunderna att vilja konvertera.

Kunder behöver en förenklad konverteringsprocess

Det gäller att ta bort alla hinder som står i vägen för en konvertering. Hinder inför en potentiell konvertering kan omfatta saker som, för höga priser, sida som laddar långsamt, ett “krav” på att kunden ska registrera sig för att komma vidare, svårt för kunden att navigera sig till ”Köp”-knappen, innehållsfattiga produktbeskrivningar, avsaknad av produktbilder, eller att produktbilderna inte är anpassade efter ämnet.

Kunden behöver känna sig trygg

Det kan finnas många anledningar till att en kund blir osäker inför ett köp. Det kan handla om att varumärket är nyetablerat och därmed fortfarande okänt. Även hemsidans design kan påverka och vilka betallösningar som ett företag erbjuder eller inte erbjuder. Även hur man väljer att kommunicera med kunden påverkar, t.ex genom pop-up annonser. Dessa kan vara effektiva för att få människor att konvertera, men samtidigt kan dessa upplevas väldigt påträngande och irriterande och kan istället förstöra en besökares förtroende.

Sammanfattning

Konverteringsgraden är det viktigaste mått du kan förbättra och ett av många sätt att mäta framgång med uppsatta konverteringsmål. Men det viktigaste konverteringsgraden visar är hur bra ditt företag faktiskt går. Du kommer aldrig att kunna sälja till alla, men strävan efter att hålla din konverteringsgrad hög och att ständigt sträva mot att förbättra den bör vara en hög prioritet för större framgång och lönsamhet. Lycka till!