KPI

Vad betyder KPI? Inom digital marknadsföring betyder KPI Key Performance Indicator, det ska alltså inte förväxlas med det finansiella begreppet Konsumentprisindex. KPI:er används för att mäta verksamheters effektivitet och resultat inom de flesta branscher. Inom digital marknadsföring används KPI:er bland annat för att mäta verksamheters digitala synlighet på webben, via annonser och webbsidor. I den här artikeln presenterar vi en sammanfattande förklaring av begreppet KPI, och dess koppling till digital marknadsföring.

Vad är KPI?
Varför används KPI?
Hur väljer jag rätt KPI:er?
Vad går att mäta med KPI?
Sammanfattning

Vad är KPI?

Vad står KPI för? KPI står för Key Performance Indicator, och kan direktöversättas till nyckelprestationsindikator – Men det är vanligare att benämna KPI som nyckeltal i Sverige. 

Så vad betyder KPI? KPI betyder nyckeltal och används för att mäta effektivitet, prestanda och prestation inom en verksamhet eller ett företag. Det finns många olika typer av nyckeltal som kan mätas, och vilka just du ska välja beror på hur din verksamhet är utformad och vilka mål du har med din digitala marknadsföring. 

Inom digital marknadsföring används KPI:er för att mäta effektiviteten på en verksamhets synlighet online. KPI beräkning kan användas till att mäta resultatet av din digitala marknadsföring och svara på frågor som: Hur många har sett mina annonser? Hur många har besökt min hemsida via mina annonser? Hur många har köpt min produkt/tjänst via mina annonser? KPI:er ger dig en överblick på hur din webbsida presterar och visar hur dina besökare interagerar med din webbsida. KPI:er ger dig konkreta svar på vad som behöver förbättras och optimeras. Det är bra att ha alla KPI:er på ett och samma ställe för att lätt följa upp resultaten. En smidig lösning kan då vara att bygga en dashboard i ett datavisualiseringsverktyg Looker Studio.

Varför används KPI?

Den digitala närvaron har blivit allt viktigare för företag det senaste decenniet. För att lyckas med din verksamhets digitala synlighet, driva trafik till webbsidan och generera försäljning måste du synas på rätt sociala kanaler och ha en effektiv annonsstrategi. Organiskt sök, betalt sök och sociala medier är några av de digitala kanaler som används för att marknadsföra företag och verksamheter. Genom att mäta din verksamhets KPI:er kan du läsa av hur dina sociala medier presterar, optimera dina sökord och få bättre resultat.

Presentera resultat med KPI:er

Företagsledare är resultatinriktade och vill se resultat i form av mätbar försäljning och ekonomiska framgångar. De vill veta varför de ska investera i digital marknadsföring som SEM och SEO. Mätning av Key Performance Indicators (KPI) är en grundläggande del av digital marketing och en mycket effektiv metod för att påvisa och motivera ledningen till varför digital marknadsföring behövs. 

Optimera marknadsföringen med KPI:er

Genom att mäta din verksamhets KPI:er kan du få reda vad du gör bra med din marknadsföring, och vad som kan förbättras. Du kan därefter optimera innehållet på annonser och webbsida så att de attraherar den eller de målgrupper du vill nå, vilket i sin tur genererar fler leads och konverteringar. 

KPI – Key Performance Indicator

Hur väljer jag rätt KPI:er?

När du ska annonsera digitalt är det viktigt att fundera över vad du vill få ut av din marknadsföring. Vad är din marknadsförings syfte och förväntade resultat? Och vilken målgrupp ska annonserna riktas mot? Därefter kan du ta in relevanta KPI:er i din beräkning.

Välj KPI:er efter din marknadsförings intention

Beroende på vilket syfte du har med din digitala marknadsföring finns det olika KPI:er att använda sig av. Fundera över vad du vill få ut av din marknadsföring, och välj KPI (nyckeltal) därefter. Här är några av de vanligaste målen med att annonsera digitalt:

 • Varumärkeskännedom – Annonsering i syfte att göra människor medvetna om din tjänst eller produkt, och stärka varumärket.
 • Fördjupning – Annonsering i syfte att inspirera och motivera potentiella kunder till konvertering.
 • Konvertering – Annonsering i syfte att få kunderna att köpa din produkt eller tjänst.
 • Utveckling – Annonsering i syfte att skapa lojalitet och mervärde för din målgrupp så att de återkommer till dig år efter år.

Vad går att mäta med KPI?

Och hur räknar man ut KPI? Det finns många sätt att mäta framgång. Inom digital marknadsföring används Key Performance indicator (KPI) främst för att mäta webbplatstrafik och resultat från den digitala marknadsföringen. Nedan presenterar vi ett urval av de nyckeltal som kan mätas inom digital marknadsföring.

Mät webbplatstrafik med KPI:er

 • Besökare på webbsidan – Är besökarna nya eller återkommande?
 • Besökarnas beteende på hemsidan – Hur bra engagerar webbsidans innehåll?
 • Kanalandelar – Hur många procent av trafiken kommer från de olika kanalerna (Ex. Google, Facebook, Instagram och Linkedin). 
 • Genomsnittstid på sidan – Hur länge stannar användarna på respektive sida?
 • Bouncerate – Vart på sidan väljer besökarna att lämna, finns det en förklaring?
 • Konverteringsfrekvens – Hur stor andel av besökarna konverteras till köpare?
 • Styrkor och svagheter med hemsidan – Hur är laddningstiden? Funkar tekniken? Är länkarna korrekta? 

Mät organisk söktrafik med KPI:er

 • Organisk sökning – Hur många besökare hittar er webbsida via sökmotorer? Optimera texterna med SEO!
 • Ranking – Vilken placering har webbsidan på sökmotorernas resultatsidor? De flesta kollar bara den första sökresultatsidan på Google, se till att optimera metabeskrivningen så att besökarna hittar er.
 • Konverteringsfrekvens per sökord – Hur många väljer att klicka på dina sökord? Se över dina sökord, kan de optimeras?

Mät betald marknadsföring med KPI:er

Annonsmarknadsföring går att mäta på många sätt, och det finns många verktyg som förenklar mätningen av dina KPI:er. Google Analytics är ett användbart verktyg för att mäta KPI:er. Exempel på några vanliga KPI metrics för att beräkna annonsrelaterade kostnader och försäljning är:

 • CPL – Cost Per Lead, mäter hur mycket pengar du måste spendera för att få ett lead.
 • CPC – Cost Per Conversion, mäter kostnaden per konvertering.
 • CPA – Cost Per Acquisition, mäter kostnaden per förvärv. Det ger en överblick för om dina annonser ger bra eller dålig vinst.
 • CTR – Click Through Rate, mäter klickfrekvensen på dina annonser och visar hur stor procentandel som har sett annonserna.
 • ROI – Return of Investment, används för att räkna ut vinsten av en investering. 
 • ROAS – Return on ad spend, mäter intäkten du tjänat för varje krona du spenderat på annonseringen. 

Du kan läsa mer utförliga förklaringar om dessa mätvärden i vår ordlista!

KPI mall metrics

KPI mall över vanliga metrics.

 

Mät målgruppens beteende med KPI:er

  • Reach – Mäter annonsens räckvidd. Hur många besökare har nåtts av din annons?
  • Impressions – Mäter antalet visningar av annonsen. Hur många besökare har sett din annons?
  • Frequency – Mäter antalet visningar. Hur många gånger har varje besökare sett annonsen?
  • Clicks – Mäter antalet klick på annonsen. hur många besökare har klickat på din annons?
  • Conversions – Mäter antalet konverteringar som skett via annonsen. Hur många köp har annonsen genererat?

Sammanfattning

 • Vad betyder KPI? KPI står för Key Performance Indicator och betyder nyckeltal.
 • KPI:er används för att mäta verksamheters effektivitet och resultat. Inom digital marknadsföring används KPI:er för att mäta en verksamhets digitala synlighet på webben, via annonser och webbsida.
 • Vilka KPI:er som mäts beror på vilka mål din verksamhet och vilka resultat du vill uppnå.
 • KPI:er möjliggör optimering av digitala verksamheters resultat.