Kapitel 3: On-page SEO

När ni har tagit reda på vilka sökbegrepp som är centrala för er sajt, är det dags att börja implementera dem på sajten. Nu har ni ett tydligt mål att arbeta mot, och ni kan se till att allt ni gör på sajten strävar mot samma mål.

En helt sökmotoroptimerad sajt är ett bygge som kan ta sin tid att få på plats. Det är en investering. Men för varje avslutad publicering eller sprint kommer ni allt närmare visionen: Att utvinna maximalt värde ut sökmotorns gratistrafik.

Kapitel 2 Kapitel 4

Innehållsförteckning kapitel 3:

Off-page eller On-page?
Vad är On-page?
Content – stommen i er webbfastighet
Använd sökorden
Keyword-frekvens
Page title
Meta description
Interna länkar
 

 

Off-page eller on-page SEO

Det finns en lång rad aktiviteter som man kan genomföra för att optimera en sajt för utvalda sökbegrepp. För att få överblick kan vi dela upp dem i två kategorier:

 • On-page SEO – aktiviteter på den egna sajten
 • Off-page SEO – aktiviteter på andra sajter

Off-page SEO innefattar alla aktiviteter som äger rum på andra sajter än er egen. Det kan vara länkar och omnämnanden från andra sajter, eller exempelvis marknadsföring i sociala medier. Det hänger ofta ihop med olika former av samarbeten. Vi ska prata om off-page SEO i ett senare avsnitt av vår SEO-guide.

Men här ska det handla om on-page SEO, alltså alla olika åtgärder som ni kan vidta på er egen sajt – och som ni alltså råder över helt själva (känn pressen!)

 

 

Vad är on-page SEO?

Till on-page SEO brukar man räkna följande delar:

 • Content – Brödtext, rubriker, listor, bildtexter m m
 • Meta data – Html Title och Meta Description
 • Internlänkar – Länkar mellan olika sidor på den egna sajten

Vi går igenom delarna i nämnd ordning.

Content – stommen i er webbfastighet

Vi kanske inte behöver upprepa den slitna klyschan att ”content is king”, men grunden i all närvaro på internet är ändå ett textinnehåll som berättar vad det handlar om. Försök att föreställa dig en sajt helt utan text. Det blir, vad ska man säga, mycket exotiskt!

Och även om du lyckas komma på en vettig anledning att bygga en webbplats helt utan text, ska vi nu ge dig en minst lika vettig anledning att inte göra det. Att ändå förse sajten med en viss mängd text. Anledningen ägs av ett av världens största företag och går under benämningen Googles sökmotor. Vi har redan slagit fast att enorma affärsvärden passerar genom sökmotor dagligen, och en sak kan man säga med fullständig säkerhet: En sajt utan text kommer inte att synas i Google.

Det grundläggande steget i sökmotorns utvärdering av en webbsida är att algoritmen ”läser igenom” sidans textinnehåll och försöker lista ut vad sidan handlar om, sidans ämne. Det är sedan detta bedömda ämne som Google matchar mot användarnas sökningar. Om algoritmen inte hittar någon text, kan den inte dra några slutsatser om sidans ämne, och då kan inte sidan vara relevant för någon sökning.

Men att fylla sidan med text är i sig inte tillräckligt för bra SEO. Sökmotoroptimering ställer en del ganska specifika krav på texten.

 

 

Använd nyckelorden på sidan

När ni har valt vilka nyckelord ni ska optimera sidan för, gäller det att ni också använder just de nyckelorden på sidan. Det finns ingen annan enskild åtgärd som har större effekt på sidans rankning i sökmotorn, och i förlängningen på era intäkter (i alla fall den delen som kommer via söktrafik). Genom att använda nyckelorden på sidan talar ni om för Google vad sidan handlar om.

Och det här är inget konstigt utan en helt naturlig process. Om man skapar en webbsida om ett visst ämne är det ju nästan omöjligt att inte nämna ämnet i texten på sidan. Skriver du om fotboll kommer det att stå ”fotboll” lite här och där i texten, det är logiskt. Men hur logiskt och naturligt det än verkar, händer det faktiskt att sajtägare och copywriters missar detta. Med påföljd att sidan seglar under radarn i sökmotorn. Folk kan inte hitta den.

Ni ska inte heller nöja er med att nyckelorden nämns i texten, utan ni ska sträva efter att exponera nyckelorden på rätt sätt. Det finns två aspekter här:

 • Värdefulla positioner
 • Keyword-frekvens

Vi går igenom dem en i taget.

Värdefulla positioner för nyckelord

När Googles algoritm hittar ord och fraser som verkar hänga ihop med användarens sökning, får sidan poäng som stärker rankningen för just den sökningen. Men hur mycket poäng som delas ut beror på var orden befinner sig på sidan. Alla positioner är inte likvärda i algoritmens ögon.

Det finns vissa ställen och vissa textelement som har större tyngd för Googles algoritm:

 • H1
 • Page
  Title (mer info längre ner)
 • Underrubriker
 • Tidigt i ett stycke
 • Listor
 • Fetstilta ord

Det som står i sidans översta rubrik är som regel kopplat till sidans ämne, och om sökbegreppet står i rubriken är det ett tecken på sidans relevans för sökningen. Samma typ av resonemang gäller för de övriga positionerna. Det faktum att ett nyckelord är placerat i en viktig position tyder på att ordet är relevant för sidans ämne. Om ordet förekommer i flera viktiga positioner stärker det relevansen betydligt.

Så resonerar sökmotorn, men det är också ett vanligt mönster i välskrivna texter. Att ämnet som det handlar om nämns i de här positionerna hänger ihop med läsbarhet och tydlighet, att texten är lätt att navigera och att läsaren kan hitta viktig information. Man kan säga att Googles algoritm emulerar mänsklig läsning för att bedöma om texten är relevant eller inte. På så sätt går SEO och läsbarhet hand i hand, i viss utsträckning.

Ett av de allra viktigaste ställena att placera sitt viktigaste keyword är i Page Title. Det kan du läsa mer om lite längre ner.

 

 

Keyword-frekvens (keyword frequencey)

Om ett sökbegrepp bara nämns en gång i texten är det inte särskilt troligt att texten handlar om det som användaren söker efter. En sån förekomst antyder snarare att ämnet för sökningen bara nämns i förbifarten på sidan, i en bisats. Sidan är alltså inte särskilt relevant för sökningen. ”Den behöver vi inte visa i vårt sökresultat”, tänker nog algoritmen. (Glöm inte att det är AI vi pratar om här). Sidan syns inte för de sökningarna som vi har bedömt som viktigast.

Förekommer sökbegreppet däremot många gånger, ja då börjar det bli intressant. ”Här har vi kanske nåt bra!”

Det är alltså viktigt att våra utvalda nyckelord förekommer med en viss intensitet på sidan. Det finns ingen bestämd siffra, utan lämpligt antal förekomster beror på hur lång texten är. I en lång text vill vi få in nyckelordet fler gånger än i en kort text. Förhållandet mellan antalet förekomster av nyckelordet och antalet ord på sidan kallas keyword-frekvens, eller keyword frequency. Det finns inte heller någon exakt, helig frekvens, men siffror mellan 3 och 5 procent brukar nämnas. Det handlar alltså om ett tjugotal förekomster på 500 ord.

Det viktiga är att nyckelordet finns med här och där på ett naturligt sätt. Om man blir överambitiös och fullständigt bombar sidan med nyckelord, då kallas det ”keyword spamming”. Det är ett beteende som bestraffas av Google och det försämrar faktiskt sidans rankning.

Konstiga nyckelord – använd omskrivningar

Som vi nämnde går SEO och läsbarhet hand i hand, men bara i en viss utsträckning. Om vår sökordsanalys innehåller ”konstiga” sökbegrepp kan det bli en intressekonflikt här, och man måste ta ställning till vad som är viktigast – kvalitet eller synlighet.

Säg att frasen ”köpa eltandborste rabatt” är det vanligaste sökbegreppet som är relevant för vår sida. Då har vi ett ”konstigt” nyckelord som är svårt att implementera på sidan enligt de principer vi har gått igenom här. Hur man än vänder sig kommer formuleringen inte att låta naturlig i en text. ”Elva tips när du ska köpa eltandborste rabatt.” Nej, det blir inte bra.

Historiskt har man i SEO-branschen ofta sett sig tvungna att jobba in den här typen av trasiga fraser i texterna, vilket har haft dåliga effekter på folks förtroende för Google och faktiskt ”hela internet”. Det är inte bra för Googles affärer, och med stora ansträngningar har de idag kommit så långt att det här sättet att jobba inte längre behövs.

Idag har Googles sökalgoritm en så stark språkförståelse att du inte behöver jobba in den exakta sökfrasen i texten, om den inte är naturlig. Skriv om den så att texten låter bra, och Google kommer förstå vad du menar. ”Elva tips när du ska köpa eltandborste med rabatt” är ju betydligt bättre rent språkligt, eller hur!

Metadata – verka utan att synas

Till skillnad från content (eller innehåll), som är information PÅ sidan, är metadata information OM sidan. Metadata syns inte på själva webbsidan, däremot syns de desto mer på andra ställen. Så det här med att verka utan att synas är inte helt relevant när allt kommer omkring. Men det låter bra.

Rent konkret består metadata av två textsträngar, eller fält:

 • Page Title
 • Meta Description

Låt oss kika närmare på dem var för sig.

 

 

Page Title – den blå länken i sökmotorn

Man kan säga att Page Title (sidtitel på svenska) är sidans titel, men det är en titel som inte visas på sidan. Om man tittar noga kan man se texten från Page Title i överkanten på webbläsarens fönster, men idag är den ytan oftast väldigt smal, och man ser bara början av titeln.

Däremot är Page Title extremt synlig i Googles sökresultat. Det är nämligen den texten som omvandlas till den klassiska blå länken. Det är den texten man vill att användaren ska läsa, och det är den texten man vill att användaren ska klicka på.

Page Title är centralt för SEO på två sätt:

 • Blå länken är avgörande för utklick.
 • Fältet har stor vikt för sidans rankning.

Med två så centrala uppdrag i er kamp för att attrahera gratis söktrafik till er sajt, kan man säga att Page Title är den enskilt viktigaste texten ni har att skriva (när det gäller SEO), och den får inte vara längre än 65 tecken. En modern form av Haiku med stor inverkan på företagets intäkter.

Tre tips för en effektiv Page Title

 • Använd sidans viktigaste keyword
 • Ge kärnfull information om sidan
 • Locka till klick

(I Html-koden representeras Page Title av det element som heter <title>. Det brukar ligga överst i <body>-elementet.)

 

 

Meta Description – Texten under blålänken

Under varje blå länk finns en text på ett par-tre rader. Den texten hämtas från ett fält som brukar kallas Meta Description. I bästa fall.

Det är inte svårt att inse hur viktig den här texten är för att övertyga användare av sökmotorn att klicka vidare till sidan. Lyckas ni placera något vettigt här, ökar chanserna betydligt att användaren vill (och vågar) välja er sidan framför andra. Det handlar om att locka och lova, men också om att skapa förtroende.

Meta Description har ingen vikt för sidans rankning i Google, men det är ändå viktigt att sidans viktigaste keyword finns med i texten. Det hänger ihop med hur Google använder den här informationen. Det är nämligen inte säkert att Google verkligen använder sidans Meta Description för att ”berika” texten under den blå länken. Om sökmotorn så önskar, kan den ta en eller flera textsnuttar från sidans brödtext istället.

Sökmotorns mål är att presentera en beskrivning av sidan som är relevant för det inmatade sökbegreppet. Genom att använda sidans viktigaste keyword i Meta Description ökar ni chansen att sökmotorn ska bedöma texten som relevant för sökningar som innehåller det sökordet. Och det är ju de sökningarna som är viktigast att synas i, för den sidan.

En annan vanlig användning för Meta Description är när användare länkar till sidan från olika sociala medier. Då används ofta Meta Description rakt av, så det är en kontext som är bra att ha med när ni skapar era Meta Description-texter.

Tips för en bra Meta Description

 • – Skriv en bra annonstext som lockar till klick.
 • – Använd sidans viktigaste nyckelord.

 

 

Interna länkar

En länk från en sida till en annan på er webbplats fungerar som en kanal för sökmotorns kärlek. En sida som många andra sidor pekar på bedöms som central. En sida som pekar på andra sidor men inte själv pekas på blir mindre relevant. Genom att bygga en genomtänkt länkstruktur på sajten kan ni påverka vilka sidor som ska synas i Google.

En länk ökar målsidans relevans framförallt för sökningar som relaterar till länkens länktext. Länktexten är den text man klickar på, som brukar markers med understrykning. Genom att använda målsidans viktigaste nyckelord i länktexten talar ni om för Google att målsidan är relevant för sökningar på den frasen. Varje sådan länk blir en ytterligare bekräftelse av det som redan framgår av sidans Page Title, H1, keyword-frekvens osv.

Ibland kan det dock verka onaturligt att använda det exakta nyckelordet, eller nyckelfrasen, i länktexten. Då är det bättre att använda en länktext som verkar naturlig i sin kontext. Det fina är att sökmotorns algoritm börjar bli så pass språkkunnig att även kontexten omkring en länk bidrar till målsidans relevans inom den kontexten. Det blir alltmer sant att Google kan läsa.

Några avslutande ord

Det finns alltså väldigt många meningsfulla aktiviteter man kan ägna sig åt på sin webbplats för att vinna slaget om söktrafiken. Om man menar allvar med detta är det ett ständigt pågående arbete. Men det är ett arbete som linjerar perfekt med det traditionella innehållsarbetet, och när ni har införlivat SEO med de befintliga processerna kommer det att göra alla era content-insatser lite skarpare.

 

Kapitel 2  Kapitel 4

Vill du veta mer?

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig få fler kunder
1 
2 
3